Thông tư 93/2005/TT-BTC

Thông tư 93/2005/TT-BTC sửa đổi Thông tư 60/2004/TT-BTC về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 93/2005/TT-BTC phát hành cổ phiếu ra công chúng sửa đổi 60/2004/TT-BTC đã được thay thế bởi Quyết định 82/2007/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đến năm 2006 đã hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 12/11/2007.

Nội dung toàn văn Thông tư 93/2005/TT-BTC phát hành cổ phiếu ra công chúng sửa đổi 60/2004/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93/2005/TT-BTC

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2005

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 60/2004/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điểm của Thông tư số 60/2004/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tài chính như sau:

1. Điểm 2.2.2, mục II sửa lại như sau:

“2.2.2 Trường hợp tổ chức đăng ký phát hành phân phối cổ phiếu để trả cổ tức hoặc phân phối cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu thì hồ sơ đăng ký phát hành bao gồm các tài liệu quy định tại các điểm a, b khoản 2.2.1 trên đây và bản giải trình nguồn vốn hợp pháp để phát hành thêm số cổ phiếu đó; không yêu cầu tổ chức phát hành phải có hồ sơ quyết toán thuế.”

2. Điểm 3.1.2, mục II sửa lại như sau:

“3.1.2 Trường hợp nhận mua toàn bộ chứng khoán của đợt phát hành để bán lại, tổ chức bảo lãnh phát hành chỉ được phép bảo lãnh cho một đợt phát hành với tổng giá trị cổ phiếu không vượt quá 30% vốn tự có của tổ chức bảo lãnh phát hành. Vốn tự có nêu tại điểm này là vốn tự có thể hiện trên báo cáo tài chính có kiểm toán gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ và giá trị cổ phiếu được phép bảo lãnh phát hành được tính theo giá phát hành.”

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) tổ chức phát hành, công ty chứng khoán và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Các cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, UBCKNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Thị Băng Tâm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/2005/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu93/2005/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2005
Ngày hiệu lực15/11/2005
Ngày công báo31/10/2005
Số công báoSố 42
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/11/2007
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 93/2005/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 93/2005/TT-BTC phát hành cổ phiếu ra công chúng sửa đổi 60/2004/TT-BTC


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 93/2005/TT-BTC phát hành cổ phiếu ra công chúng sửa đổi 60/2004/TT-BTC
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu93/2005/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýLê Thị Băng Tâm
     Ngày ban hành21/10/2005
     Ngày hiệu lực15/11/2005
     Ngày công báo31/10/2005
     Số công báoSố 42
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/11/2007
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 93/2005/TT-BTC phát hành cổ phiếu ra công chúng sửa đổi 60/2004/TT-BTC

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 93/2005/TT-BTC phát hành cổ phiếu ra công chúng sửa đổi 60/2004/TT-BTC