Thông tư 93/2018/TT-BQP

Thông tư 93/2018/TT-BQP bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 93/2018/TT-BQP bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự quốc phòng


BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/2018/TT-BQP

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ MỘT PHẦN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ QUC PHÒNG BAN HÀNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

1. Bãi bỏ số thứ tự 130 Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 52/2018/TT-BQP ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành.

2. Bãi bỏ Điều 7 Quy định quản lý tài chính các hoạt động có thu tại các đơn vị dự toán quân đội ban hành kèm theo Quyết định số 3365/2001/QĐ-BQP ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 178/2007/QĐ-BQP ngày 29 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 8 năm 2018.

2. Các quy định tại Điều 1 Thông tư này được áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 6 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Các Lãnh đạo Bộ Quốc phòng;
- Tòa án nhân dân Tối cao;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Cục Kiểm tra văn bản BT
P;
- Vụ Pháp chế BQP; /
- C
ông báo; cổng TTĐTBQP;
- Trung tâm lưu trữ/C20;
- Lưu: VT, PC; Nhung 97.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Chiêm

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 93/2018/TT-BQP

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu93/2018/TT-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2018
Ngày hiệu lực26/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(26/08/2018)

Download Văn bản pháp luật 93/2018/TT-BQP

Lược đồ Thông tư 93/2018/TT-BQP bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự quốc phòng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 93/2018/TT-BQP bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự quốc phòng
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu93/2018/TT-BQP
       Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
       Người kýLê Chiêm
       Ngày ban hành12/07/2018
       Ngày hiệu lực26/08/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 tháng trước
       (26/08/2018)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 93/2018/TT-BQP bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự quốc phòng

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 93/2018/TT-BQP bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự quốc phòng

           • 12/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực