Thông tư 94/2001/TT-BTC

Thông tư 94/2001/TT-BTC bổ sung Thông tư 121/2000/TT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước sử dụng nguồn ngân sách nhà nước do Bộ tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 94/2001/TT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc bổ sung quy định tại TT 121/2000/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 94/2001/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2001

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 94/2001/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG QUI ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 121/2000/TT-BTC NGÀY 29/12/2000 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐẤU THẦU MUA SẮM ĐỒ DÙNG, VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, ĐOÀN THỂ VÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu; Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999. Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp Nhà nước sử dụng nguồn Ngân sách nhà nước.
Qua thời gian thực hiện, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung qui định tại Điểm 1-Phần I của Thông tư số 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 nêu trên như sau:

"1. Đối tượng áp dụng:

a- Các đối tượng khi mua sắm các loại hàng hoá được qui định tại điểm 2 dưới đây có đơn giá hoặc tổng giá trị từ 100 (một trăm) triệu đồng trở lên cho một lần mua sắm ( một gói thầu) các loại hàng hoá cùng chủng loại hoặc đồng bộ, thực hiện việc mua sắm theo các qui định tại Thông tư hướng dẫn này bao gồm:

+ Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, lực lượng vũ trang ( Sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để mua sắm.

+ Doanh nghiệp Nhà nước khi sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp để mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị và phương tiện làm việc. Đối với việc mua sắm từ các nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

b- Đối với việc mua sắm hàng hoá có giá trị dưới 100 triệu đồng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương quyết định lựa chọn hình thức mua sắm cho phù hợp, có hiệu quả (có thể áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp hoặc chỉ định thầu mà không yêu cầu phải đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm 2, điểm 3 Mục III của Thông tư này) và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đối với các cơ quan, đơn vị do địa phương quản lý thì việc mua sắm được thực hiện theo qui định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cơ quan được uỷ quyền. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị áp dụng các qui định tại Thông tư này."

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác không đề cập tại Thông tư này vẫn thực hiện theo Thông tư số 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết.

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 94/2001/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu94/2001/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2001
Ngày hiệu lực07/12/2001
Ngày công báo22/01/2002
Số công báoSố 3
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 94/2001/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 94/2001/TT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc bổ sung quy định tại TT 121/2000/TT-BTC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 94/2001/TT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc bổ sung quy định tại TT 121/2000/TT-BTC
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu94/2001/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
       Ngày ban hành22/11/2001
       Ngày hiệu lực07/12/2001
       Ngày công báo22/01/2002
       Số công báoSố 3
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 94/2001/TT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc bổ sung quy định tại TT 121/2000/TT-BTC

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 94/2001/TT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc bổ sung quy định tại TT 121/2000/TT-BTC

           • 22/11/2001

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/01/2002

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2001

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực