Thông tư 94-TTg

Thông tư 94-TTg năm 1962 về việc thống nhất tổ chức văn hóa, thông tin các cấp do Phủ thủ tướng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 94-TTg thống nhất tổ chức văn hóa thông tin các cấp


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 94-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 1962 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC THỐNG NHẤT TỔ CHỨC VĂN HÓA, THÔNG TIN CÁC CẤP

Trong Chỉ thị số 45-TTg ngày 09/4/1962 về công tác và tổ chức văn hóa quần chúng ở nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị về việc thống nhất tổ chức văn hóa, thông tin các cấp từ khu, thành, tỉnh, trở xuống. Để thực hiện tốt chủ trương ấy, bảo đảm mọi mặt công tác văn hóa và thông tin đều phát triển, Thủ tướng ra thông tư này quy định thêm một số vấn đề cụ thể như sau:

I. VỀ NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC CỤ THỂ CỦA CÁC CẤP.

1. Ở cấp khu, thành, tỉnh.

Từ nay các Sở và Ty Văn hóa đổi thành Sở hoặc Ty văn hóa – thông tin. Sở  hoặc Ty Văn hóa – thông tin là cơ quan của Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh có trách nhiệm giúp Uỷ ban quản lý công tác văn hóa, thông tin, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa và thông tin trong phạm vi khu, thành, tỉnh.

Sở hoặc Ty Văn hóa – thông tin có nhiệm vụ về mặt thông tin như sau:

- Tổ chức hướng dẫn công tác thông báo tin tức, khẩu hiệu, áp phích, biểu ngữ, phát thanh lưu động…

- Hướng dẫn việc tổ chức quần chúng nghe đài phát thanh.

- Hướng dẫn việc xây dựng tổ chức và lực lượng thông tin ở huyện, châu, thị xã, khu phố và cơ sở. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thông tin cơ sở.

Để thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa, thông tin nói trên ngoài các tổ chức sẵn có của các Sở, Ty Văn hóa trước đây, các Sở hoặc Ty Văn hoá – thông tin cần tổ chức một bộ phận thông tin riêng trực thuộc Sở, Ty có từ ba đến bốn cán bộ chuyên trách.

Nơi nào sự nghiệp truyền thanh đã phát triển, bộ phận biên tập và phát thanh của Đài truyền thanh địa phương có nhiều cán bộ, nhân viên (Hà Nội, Hải Phòng v.v …) thì bộ phận này tổ chức thành một cơ quan trực thuộc Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh. Nơi nào sự nghiệp truyền thanh chưa phát triển, bộ phận biên tập và phát thanh của Đài Truyền thanh địa phương có ít cán bộ, nhân viên thì bộ phận này hoặc thống nhất vào bộ phận thông tin hoặc tổ chức thành một bộ phận riêng trực thuộc Sở, Ty Văn hóa – thông tin. Trong trường hợp này, cơ quan Văn hóa – thông tin có cả trách nhiệm chỉ đạo công tác biên tập và phát thanh của Đài Truyền thanh địa phương.

2. Ở cấp huyện, châu, thị xã và khu phố thuộc Hà Nội, Hải Phòng.

Ở huyện, châu, thị xã và khu phố (thuộc Hà Nội) tổ chức một bộ phận văn hóa – thông tin do một cán bộ có năng lực tuyên truyền phụ trách. Bộ phận văn hóa – thông tin huyện, châu, thị xã, khu phố, là cơ quan sự nghiệp của Ủy ban hành chính huyện, châu, thị xã, khu phố, có trách nhiệm giúp Ủy ban thực hiện nhiệm vụ công tác văn hóa, thông tin như cơ quan văn hóa – thông tin khu, thành, tỉnh trong phạm vi huyện, châu, thị xã, khu phố.

Để thực hiện nhiệm vụ nói trên, bộ phận văn hóa – thông tin cần có ba hoặc bốn cán bộ chuyên trách và phân công như sau:

Một hoặc hai chuyên trách công tác thông tin

Một chuyên trách công tác câu lạc bộ và thư viện.

Một chuyên trách công tác văn nghệ.

Nơi nào có đài truyền thanh thì cán bộ, nhân viên biên tập và phát thanh của đài cũng thống nhất vào bộ phận văn hóa – thông tin và bộ phận văn hóa – thông tin phụ trách cả công tác biên tập và phát thanh của đài truyền thanh. Nơi nào có đội chiếu bóng, đèn chiếu, cơ quan phát hành sách thì những đồng chí phụ trách các công tác này cũng tham gia bộ phận văn hóa – thông tin.

3. Ở cấp xã:

Ở xã, thành lập Ban Văn hóa – thông tin (xí nghiệp, công nông trường có quy định riêng). Ban Văn hóa – thông tin xã là cơ quan của Ủy ban hành chính xã có trách nhiệm giúp Ủy ban thực hiện các nhiệm vụ công tác văn hóa, thông tin trong phạm vi xã. Cụ thể là:

- Hướng dẫn và sử dụng các lực lượng văn hóa, thông tin thường xuyên tuyên truyền phục vụ đường lối, chính sách của Đảng, Chính phủ và các nhiệm vụ công tác của địa phương.

- Xây dựng lực lượng và cơ sở văn hóa, thông tin ở xã, hợp tác xã, tổ và đội sản xuất.

- Tổ chức và hướng dẫn quần chúng nghe đài phát thanh và phổ biến những tin tức nghe đài (kể cả việc hướng dẫn quần chúng sử dụng phương tiện nghe đài theo sự hướng dẫn của cơ quan bưu điện - truyền thanh).

Để thực hiện nhiệm vụ nói trên, Ban văn hóa – thông tin xã cần có một số cán bộ phân công phụ trách các mặt công tác văn hóa và thông tin. Số người nhiều hay ít là do yêu cầu công tác và khả năng của từng địa phương.

Trưởng Ban văn hóa – thông tin xã phải là một cán bộ có năng lực tuyên truyền phụ trách.

II. VỀ NGÂN SÁCH

Trong Ngân sách chung của ngành văn hóa – thông tin, từ trung ương đến cơ sở, nhất là ở cấp huyện, xã và tương đương, cần có tỷ lệ thích đáng cho công tác văn hóa quần chúng và thông tin. Trước mắt cần phải:

1. Thi hành công văn số 3561-VG ngày 25/9/1959 của Phủ Thủ tướng về việc “sử dụng quỹ tuyên truyền” (công văn này cần áp dụng cả ở trung ương và địa phương).

2. Cấp đều đặn cho Ban Văn hóa – thông tin xã năm tờ báo (Nhân dân, Thời sự phổ thông, Nông nghiệp, Khoa học thường thức, Tiền Phong), báo địa phương và từ 10 đến 15đ hàng tháng để chi cho các hoạt động thông tin tuyên truyền. Tăng thêm phương tiện hoạt động và từng bước xây dựng, củng cố cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa, thông tin. Những khoản này ngân sách xã đài thọ.

3. Đối với cấp huyện và tương đương, Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh cần cấp cho cơ quan Văn hóa – thông tin một số tiền đủ để làm công tác văn hóa quần chúng và thông tin.

Ủy ban hành chính các cấp và ngành có quan hệ đến công tác văn hóa – thông tin cần nghiên cứu kỹ và tích cực thi hành thông tư này. Những địa phương đã thực hiện việc thống nhất văn hóa – thông tin mà có những điểm chưa phù hợp với thông tư này thì cần sửa đổi lại cho đúng.
 

 

TL. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG VĂN GIÁO PHỦ THỦ TƯỚNG
 
 


Tố Hữu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 94-TTg

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu94-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 38
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 94-TTg thống nhất tổ chức văn hóa thông tin các cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 94-TTg thống nhất tổ chức văn hóa thông tin các cấp
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu94-TTg
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýTố Hữu
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 38
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 94-TTg thống nhất tổ chức văn hóa thông tin các cấp

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 94-TTg thống nhất tổ chức văn hóa thông tin các cấp