Thông tư liên tịch 01TT/LB

Thông tư liên bộ 01TT/LB năm 1990 hướng dẫn phân phối và quản lý thu nhập của cán bộ công nhân viên thuộc Bộ Y tế đi hợp tác lao động tại IRAQ do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 01TT/LB 1990 hướng dẫn phân phối thu nhập của cán bộ công nhân viên Bộ Y tế


BỘ TÀI CHÍNH, BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01 TT/LB

Hà Nội ngày 4 tháng 1 năm 1990

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

HƯỚNG DẪN PHÂN PHỐI VÀ QUẢN LÝ THU NHẬP CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN THUỘC BỘ Y TẾ ĐI HỢP TÁC LAO ĐỘNG Ở CỘNG HÒA IRAQ

Thi hành chỉ thị số 1125/KTĐN ngày 7/9/1989 của Hội đồng Bộ trưởng cho phép Bộ Y tế cử công nhân, kỹ thuật viên, y tá sang làm việc tại Iraq và thực hiện các hiệp định, hợp đồng về cung cấp lao động đã ký với Iraq.

Để tạo điều kiện cho Bộ Y tế chủ động điều hành các khoản thu, chi và tự chịu trách nhiệm về tài chính, đồng thời bảo đảm sự quản lý tập trung của Nhà nước về mức nộp Ngân sách Nhà nước và mức thu nhập thỏa đáng của người lao động.

Liên Bộ Tài chính - Y tế thống nhất qui định việc phân phối và quản lý thu nhập của các đơn vị thuộc Bộ Y tế đi hợp tác lao động ở cộng hòa Iraq như sau:

I. PHÂN PHỐI THU NHẬP

Căn cứ biên bản thỏa thuận đã ký kết giữa Chính phủ ta với Chính phủ Iraq và văn bản yêu cầu cung cấp lao động giữa Bộ Y tế Việt nam với Bộ Y tế Iraq tháng 7/1989 thì việc phân phối thu nhập được tiến hành như sau:

1. Phần dành để Chính phủ ta trả nợ Chính phủ Iraq:

Sau khi trả cho người lao động hàng tháng và tiền trả cho người lao động khi hết hạn hợp đồng, phần còn lại 60% tiền lương ghi trong hợp đồng, Chính phủ ta dùng để trả nợ Chính phủ Iraq.

2. Phần trả cho người lao động:

Theo hợp đồng ký kết với Iraq, người lao động được hưởng:

- Khoản tiền ăn tiêu vặt, tiền nghỉ phép bằng đina Iraq không chuyển đổi sau khi đã trích một phần dùng làm nguồn kinh phí quản lý ngoài nước.

- Tiền trả cho người lao động (đina Iraq chuyển đổi) khi hết hạn hợp đồng.

3. Đối với phần ngoại tệ Chính phủ ta trích trả nợ Chính phủ Iraq, Ngân sách Nhà nước sẽ cấp cho Bộ Y tế bằng tiền Việt nam, tương đương 10% giá trị ngoại tệ đã trích trả nợ theo tỷ giá của của Ngân hàng Nhà nước công bố, Bộ Y tế dùng số tiền này để trả tiền lương trong nước cho người lao động, mua sắm trang phục, chi đào tạo, tuyển chọn và bồi dưỡng cho người lao động trước khi lên đường, chi thủ tục xuất nhập cảnh,... chi xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ trực tiếp việc phát triển sự nghiệp hợp tác lao động với nước ngoài của Bộ Y tế.

4. Các khoản nộp về kinh phí bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn do Ngân sách Nhà nước thanh toán với Liên đoàn lao động Việt nam.

II. CHẾ ĐỘ LẬP KẾ HOẠCH VÀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGOẠI TỆ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

1. Căn cứ vào Hiệp định, hợp đồng ký kết với Iraq, đầu quí 4 trước năm kế hoạch Bộ Y tế phải lập kế hoạch thu, chi ngoại tệ (có phân ra từng quí) gửi Bộ Tài chính.

2. Đối với các khoản ngoại tệ trả nợ Chính phủ Iraq và chi Ngân sách Nhà nước bằng tiền Việt nam, hàng qúi Bộ Y tế báo cáo Bộ Tài chính tổng số ngoại tệ đã trả nợ Chính phủ Iraq đồng thời xin cấp tiền Việt nam tương đương 10% như qui định tại điểm 3 mục I của Thông tư này (theo mẫu báo cáo quyết toán ở phụ lục đính kèm).

3. Hàng năm, chậm nhất là hai tháng sau khi hết năm, Bộ Y tế quyết toán với Bộ Tài chính về:

- Số ngoại tệ đã trả nợ Chính chủ Iraq.

- Số tiền Việt nam được Ngân sách Nhà nước cấp tương đương 10% giá trị ngoại tệ đã trả nợ.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1989. Các qui định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

2. Bộ Y tế căn cứ vào Thông tư này qui định cụ thể các khoản thu, chi và định mức chi tiêu để các đơn vị thuộc Bộ Y tế đi hợp tác lao động tại Iraq thi hành thống nhất.

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đàm

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thiết Thạch

 

Nơi nhận:
- VP HĐBT (V7+ Vụ 7) để báo cáo
- Bộ Lao động - TBXH
- NHNT
- Các Vụ của 2 Bộ
- Lưu: TCĐN (Bộ TC)
- Lưu: PC (Bộ Y tế)

 

 

PHỤ LỤC KÈM THEO THÔNG TƯ LIÊN BỘ

BẢN QUYẾT TOÁN NGOẠI TỆ NỘP NSNN

(Quĩ ngoại tệ tập trung của Nhà nước)

1. Số người đi lao động hợp tác

- Số có mặt đầu quí:

- Tăng trong quí:

- Giảm trong quí:

2. Định mức ngoại tệ 1 lao động nộp tháng/người

3. Số ngoại tệ đã trả nợ Chính phủ Iraq

- Số trích trả nợ trong quí:

- Lũy kế:

4. Số tiền Việt nam xin ngân sách Nhà nước cấp:

- Số tiền Việt nam được cấp trong quí:

- Lũy kế:

Ngày . . tháng . . năm

Bộ Y tế

Ghi chú: Mẫu biểu này cũng được dùng để lập báo cáo quyết toán năm.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01TT/LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu01TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/1990
Ngày hiệu lực01/01/1989
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2000
Cập nhật34 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01TT/LB

Lược đồ Thông tư liên bộ 01TT/LB 1990 hướng dẫn phân phối thu nhập của cán bộ công nhân viên Bộ Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên bộ 01TT/LB 1990 hướng dẫn phân phối thu nhập của cán bộ công nhân viên Bộ Y tế
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu01TT/LB
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Y tế
        Người kýNgô Thiết Thạch, Nguyễn Văn Đàm
        Ngày ban hành04/01/1990
        Ngày hiệu lực01/01/1989
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2000
        Cập nhật34 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư liên bộ 01TT/LB 1990 hướng dẫn phân phối thu nhập của cán bộ công nhân viên Bộ Y tế

              Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 01TT/LB 1990 hướng dẫn phân phối thu nhập của cán bộ công nhân viên Bộ Y tế

              • 04/01/1990

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/01/1989

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực