Thông tư liên tịch 029-CV/LB

Thông tư liên bộ 029-CV/LB năm 1966 hướng dẫn cải tiến quản lý tài vụ trong cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp cùng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 029-CV/LB hướng dẫn cải tiến quản lý tài vụ trong vận động cải tiến quản lý hợp tác xã


BỘ NÔNG NGHIỆP-BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 029-CV/LB

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1966 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

HƯỚNG DẪN VIỆC CẢI TIẾN QUẢN LÝ TÀI VỤ TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG CẢI TIẾN QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ

Kính gửi:- Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phố trực Thuộc trung ương và khu vực Vĩnh-Linh,

 

Qua cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỷ thuật lần thứ nhất ở đồng  bằng và trung du, nhiều hợp tác xã đã phát động cán bộ, xã viên kiểm tra thanh toán tài chính, xác định vốn liếng, tài sản của hợp tác xã, đã phát hiện và đưa ra xã viên giải quyết nhiều vụ lợi dụng, tham ô và đã thu hồi về cho hợp tác xã một số tiền, thóc khá lớn. Mặt khác đã quy định các chế độ (nội quy) quản lý kế toán và tài vụ, lập kế hoạch thu chi tài vụ và chỉnh đốn sổ sách kế toán. Sau cuộc vận động, một số hợp tác xã đã tổ chức thực hiện những nguyên tắc, chế độ, biện pháp đã đề ra, bước đầu đưa công tác quản lý kế toán tài vụ vào nề nếp, làm cho xã viên phấn khởi, tin tưởng hợp tác xã hơn, góp phần phát huy thắng lợi cuộc vận động đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, ở một số hợp tác xã  khác, khi tiến hành cuộc vận động, chưa chú ý phát động tư tưởng cán bộ, xã viên kiểm tra, thanh toán tài chính, hoặc chỉ làm qua loa chiếu lệ, không nắm được tình hình tài sản, vốn liếng của hợp tác xã, không xây dựng được chế độ quản lý tài vụ và kế hoạch thu chi tài vụ; sau đợt vận động, một số hợp tác xã không tổ chức thực hiện những nguyên tắc, chế độ và kế hoạch đã đề ra, thậm chí còn để xảy ra những vụ tham ô, lợi dụng. Những thiếu sót kể trên đã hạn chế kết quả của cuộc vận động, ảnh hưởng không tốt đến tinh thần làm chủ và tính tích cực sản xuất của xã viên.

Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục một bước mới cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã đã nhấn mạnh là cần coi trọng việcquản lý tài vụ, hướng dẫn sử dụng tốt vốn của hợp tác xã, thực hiện chế độ tài chính công khai, kiên quyết chống tệ tham ô lãng phí. Chấp hành chỉ thị đó, trong đợt một, vòng hai của cuộc vận động ở đồng bằng và trung du, nhiều tỉnh đã tập trung cán bộ biết nghiệp vụ kế toán tài vụ xuống giúp đỡ các hợp tác xã, tổ chức kiểm tra tài chính, chấn chỉnh công tác quản lý kế toán tài vụ. Nhưng, phần vì chưa quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, phần vì chưa có biện pháp công tác thích hợp, nên ở một số địa phương, còn có hiện tượng coi nhẹ yêu cầu cải tiến công tác quản lý kế toán tài vụ của hợp tác xã, vì hợp tác xã chưa được giúp đỡ, hướng dẫn nên chưa kiểm tra, thanh toán tài chính được đầy đủ và rõ ràng, chưa nắm được vốn liếng tài sản của mình, những vấn đề mắc mứu về tài chính chưa được đưa ra quần chúng bàn bạc giải quyết dứt khoát, nên xã viên còn thắc mắc, ảnh hưởng đến sản xuất, một số hợp tác xã khác, tuy đã thanh toán tài chính nhưng chưa chú ý xây dựng và thực hiện kế hoạch thu chi tài vụ, quy định và thực hiện chế  độ (nội quy) quản lý thu chi tài vụ cụ thể nên còn tình trạng thiếu trách nhiệm, thiếu dân chủ trong việc quản lý tài vụ.

Để giúp các địa phương thi hành tốt chỉ thị của Ban Bí thư, liên bộ Tài chính – Nông nghiệp đề ra kế hoạch kèm theo thông tư này nhằm mục đích hướng dẫn về yêu cầu, nội dung, phương hướng cải tiến quản lý kế toán tài vụ hợp tác xã, phương pháp tiến hành, cách xử lý những trường hợp vi phạm nguyên tắc, chế độ kế toán tài vụ và giải quyết những vướng mắc trong khâu quản lý kế toán tài vụ hợp tác xã.

Liên bộ đề nghị các cấp tăng cường chỉ đạo khâu cải tiến quản lý kế toán tài vụ trong cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã lần này.

Điểm quan trọng là phải làm cho các cấp, các ngành ở địa phương có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, hoặc tham gia phục vụ cuộc vận động, quán triệt thêm nữa ý nghĩa và tầm quan trọng của khâu quản lý kế toán tài vụ; tránh tư tưởng coi nhẹ khâu quản lý kế toán tài vụ; khắc phục tư tưởng ngại khó khăn, đề ra sức phát động tư tưởng cán bộ, xã viên tích cực chấn chỉnh quản lý kế toán tài vụ, quyết tâm đưa khâu quản lý kế toán tài vụ vào nề nếp, nguyên tắc, chế độ.

Đề nghị Ủy ban hành chính, căn cứ vào kế hoạch hướng dẫn của liên bộ về cải tiến quản lý kế toán tài vụ hợp tác xã, và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, mà đề ra kế hoạch cụ thể và có chỉ thị cho các ngành, các cấp có liên quan phải trực tiếp chỉ đạo khâu cải tiến quản lý kế toán tài vụ.

Cần tổ chức cho các cán bộ được giao nhiệm vụ đi phục vụ cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã nghiên cứu, nắm vững nội dung bản kế hoạch cải tiến quản lý kế toán tài vụ để làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn các hợp tác xã cải tiến khâu quản lý kế toán tài vụ.

Trong khi chỉ đạo khâu cải tiến quản lý tài vụ, cần chú ý đầy đủ hai yêu cầu: thanh toán tài chính, nắm vững tình hình tài sản vốn liếng của hợp tác xã và giải quyết dứt khoát những vụ lợi dụng, tham ô trước đây; đồng thời, phải giúp hợp tác xã xây dựng kế hoạch thu chi tài vụ và chấn chỉnh công tác kế toán. Các công việc này cần tranh thủ làm tốt và gọn trước khi tiến hành cuộc vận động tập trung, vì vậy trong trường hợp cá biệt, nếu có hợp tác xã nào, vì trước đây quản lý tài vụ luộm thuộm nên có nhiều vấn đề phức tạp cần phải mất nhiều thời gian mới có thể xác minh và kết luận dứt khoát được thì tạm thời để lại sau sẽ tiếp tục giải quyết. Như vậy, trước mắt cần giúp hợp tác xã xây dựng kế hoạch thu chi tài vụ cho thời gian tới, đồng thời xây dựng chế độ (nội quy) quản lý thu chi tài vụ cụ thể của hợp tác xã, và chấn chỉnh ngay công tác kế toán, không để trở ngại cho việc kinh doanh, sản xuất của hợp tác xã; sau đó tỉnh, huyện phải cử cán bộ về giúp đỡ hợp tác xã giải quyết dứt khoát những vấn đề luộm thuộm về tài chính trước đây.

Đề nghị Ủy ban hành chính các cấp nghiên cứu và có kế hoạch cụ thể thực hiện thông tư này ở địa phương. Trong khi thi hành, có khó khăn gì phản ánh cho liên bộ biết để giải quyết.

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 
 


Nguyễn Thanh Sơn

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 


 

Chu Văn Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 029-CV/LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu029-CV/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/1966
Ngày hiệu lực15/12/1966
Ngày công báo31/12/1966
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư liên bộ 029-CV/LB hướng dẫn cải tiến quản lý tài vụ trong vận động cải tiến quản lý hợp tác xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên bộ 029-CV/LB hướng dẫn cải tiến quản lý tài vụ trong vận động cải tiến quản lý hợp tác xã
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu029-CV/LB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp, Bộ Tài chính
        Người kýNguyễn Thanh Sơn, Chu Văn Biên
        Ngày ban hành30/11/1966
        Ngày hiệu lực15/12/1966
        Ngày công báo31/12/1966
        Số công báoSố 17
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư liên bộ 029-CV/LB hướng dẫn cải tiến quản lý tài vụ trong vận động cải tiến quản lý hợp tác xã

              Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 029-CV/LB hướng dẫn cải tiến quản lý tài vụ trong vận động cải tiến quản lý hợp tác xã

              • 30/11/1966

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/1966

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/12/1966

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực