Thông tư liên tịch 06-TT/LB

Thông tư liên bộ 06-TT/LB năm 1973 về việc cải tiến chế độ sinh hoạt phí của thương binh nặng ở các trại an dưỡng, và chế độ đối với thương binh, bệnh binh gái do Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 06-TT/LB cải tiến chế độ sinh hoạt phí thương binh nặng trại an dưỡng thương binh bệnh binh gái


BỘ NỘI VỤ
BỘ TÀI CHÍNH
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06-TT/LB

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 1973

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

VỀ VIỆC CẢI TIẾN CHẾ ĐỘ SINH HOẠT PHÍ CỦA THƯƠNG BINH NẶNG Ở CÁC TRẠI AN DƯỠNG, VÀ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, BỆNH BINH GÁI

Nghị quyết số 196-CP ngày 16-10-1972 của Hội đồng Chính phủ về việc bổ sung chính sách đối với thương binh, bệnh binh có quy định việc cải tiến chế độ sinh hoạt phí của thương binh và chế độ đối với thương binh, bệnh binh gái.

Thi hành nghị quyết của Hội đồng Chính phủ, hai Bộ Nội vụ - Tài chính quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện như sau.

I. CHẾ ĐỘ SINH HOẠT PHÍ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH NẶNG Ở CÁC TRẠI AN DƯỠNG

Đối tượng thu nhận vào các trại giam an dưỡng thương binh là những thương binh và những người bị thương khác được hưởng chính sách như thương binh (gọi tắt là thương binh) có thương tật nặng (thương binh hạng đặc biệt, hạng 1 cũ, thương binh hạng 8,7,6 mới); thương binh các bệnh nội tạng tỷ lệ mất sức lao động do thương tật từ 71% trở lên; và những quân nhân do chiến đấu bị mắc bệnh mà mất sức lao động từ 71% trở lên hiện nay không có điều kiện về địa phương hoặc quê ở miền Nam.

Việc thu nhận vào trại an dưỡng phải do Bộ Nội vụ quyết định (đối với các trại do Bộ Nội vụ quản lý), hoặc do Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố quyết định (đối với các trại do Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố quản lý) theo đúng các quy định trên đây.

Để thống nhất chế độ và cải thiện thêm một bước đời sống của thương binh ở các trại an dưỡng. Hai Bộ quy định cụ thể chế độ sinh hoạt phí của thương binh ở các trại an dưỡng như sau:

1. Sinh hoạt phí của thương binh ở các trại an dưỡng gồm 3 mức:

- Thương binh hạng đặc biệt (cũ), hạng 8 (mới) được hưởng sinh hoạt phí mỗi tháng:

Tiền ăn  21đ

Tiền may mặc và tiêu vặt 23đ

 Cộng: 44đ

- Thương binh hạng 1 (cũ) hạng 7 và hạng 6 (mới) được hưởng sinh hoạt phí mỗi tháng:

Tiền ăn  21đ

Tiền may mặc và tiêu vặt 19đ

 Cộng: 40đ

- Thương binh các hạng khác mắc bệnh nội tạng, tỷ lệ mất sức do thương tật từ 71% trở lên, những quân nhân do chiến đấu bị mắc bệnh mà mất sức lao động từ 71% trở lên được hưởng sinh hoạt phí mỗi tháng:

Tiền ăn  21đ

Tiền may mặc và tiêu vặt 15đ

 Cộng: 36đ

2. Mức sinh hoạt phí trên đây áp dụng thống nhất cho các thương binh từ trước đến nay. Thương binh vào trại an dưỡng được lĩnh trợ cấp thương tật theo mức quy định cho thương binh về địa phương (nghị định số 13-CP ngày 2-2-1962 và nghị định số 161-CP ngày 30-10-1964 của Hội đồng Chính phủ); nếu trợ cấp thương tật hàng tháng cao hơn mức sinh hoạt phí thì lĩnh trợ cấp thương tật và nộp tiền ăn cho trại theo mức thống nhất là 21đ mỗi tháng.

Riêng những thương binh vào trại trước năm 1962, đã lĩnh sinh hoạt phí và trợ cấp thương tật theo nghị định số 134-TTg ngày 1-2-1958 của Thủ tướng Chính phủ, nếu số tiền được lĩnh cao hơn sinh hoạt phí quy định trên đây thì được giữ nguyên số tiền đã lĩnh.

3. Những thương thuộc tiêu chuẩn an dưỡng, nếu được thu nhận vào trại điều dưỡng thì vẫn hưởng mức sinh hoạt phí như ở trại an dưỡng, hàng tháng nộp tiền ăn cho trại là 21đ và được ăn theo mức điều dưỡng là 30đ một tháng (số tiền ăn còn thiếu do kinh phí của trại đài thọ).

Những thương binh hiện ở các trại an dưỡng bị ốm đau, sức khỏe giảm sút cần được bồi dưỡng (do y sĩ, bác sĩ xét và quyết định trong từng thời gian) thì được hưởng chế độ ăn theo mức ăn ở trại điều dưỡng (30đ một tháng) trong thời gian bồi dưỡng theo quyết định của bác sĩ, y sĩ.

4. Để đảm bảo sức khỏe cho thương binh nặng, các trại an dưỡng, điều dưỡng nhất thiết phải tổ chức cho thương binh ăn theo mức ăn đã quy định (chế độ an dưỡng ăn mỗi tháng là 30đ) không được tùy tiện hạ thấp mức ăn ở các trại.

5. Các Ban quản đốc các trại phải lập danh sách thương binh được hưởng các mức sinh hoạt phí trên đây để Bộ Nội vụ xét duyệt (đối với các trại trực thuộc Bộ), hoặc các Sở, Ty thương binh xã hội xét duyệt (đối với các trại trực thuộc Sở, Ty).

II. MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, BỆNH BINH GÁI

Để thực hiện đúng chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh và để giải quyết những khó khăn đối với thương binh, bệnh binh gái, hai Bộ quy định cụ thể một số chế độ đối với thương binh, bệnh binh gái ở các trại giam, trường thương binh như sau:

1. Về phòng bệnh, chữa bệnh, vệ sinh và thai sản.

Tiêu chuẩn về thuốc phòng bệnh, chữa bệnh, thuốc phụ khoa, thuốc cho con thương binh, bệnh binh gái cùng ở chung với mẹ, phụ cấp vệ sinh nữ, các chế độ trợ cấp khi sinh đẻ, sảy thai, mất sữa đối với thương binh, bệnh binh gái đều theo như chế độ đối với nữ công nhân, viên chức Nhà nước.

2. Về nhà giữ trẻ.

Thương binh, bệnh binh có con nhỏ dưới 36 tháng vì bị thương tật, bệnh tật nặng hoặc đang học văn hóa, đang tham gia sản xuất được gửi con vào nhà gửi trẻ chung với cán bộ, công nhân viên ở trại, trạm, trường, hoặc nơi gửi trẻ riêng của thương binh, bệnh binh (nơi nào có điều kiện thì tổ chức nhà gửi trẻ riêng của thương binh, bệnh binh có thương tật, bệnh tật nặng).

Thương binh, bệnh binh gái gửi con vào nhà gửi trẻ được miễn tiền đóng góp hàng tháng cho nhà gửi trẻ.

Những chị em đủ điều kiện gửi con ở nhà gửi trẻ như đã nói trên, nhưng các trường, trạm, trại thương binh chưa tổ chức được nhà gửi trẻ, do đó chị em phải tự trông nom lấy thì được hưởng trợ cấp mỗi tháng 5đ cho mỗi cháu từ 36 tháng trở xuống theo quy định chung đối với công nhân, viên chức Nhà nước.

Số tiền chi về xây dựng và mua sắm dụng cụ cho nhà gửi trẻ riêng cho thương binh gái do kinh phí sự nghiệp thương binh đài thọ. Hình thức tổ chức nhà gửi trẻ và chi phí phục vụ theo sự hướng dẫn của Ủy ban bảo vệ bà mẹ trẻ em.

3. Về trợ cấp khó khăn.

Thương binh, bệnh binh ở các trại, trạm, trường, nếu gia đình gặp khó khăn thì được xét trợ cấp khó khăn theo quy định trong thông tư số 51-TTg ngày 17-5-1965 của Hội đồng Chính phủ, các chị em thương binh, bệnh binh có con nhỏ cùng ở với mẹ, thu nhập thấp, cần được quan tâm đầy đủ, Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn cụ thể.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 1973. Những quy định trái với thông tư này đều bãi bỏ.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 


Lê Đình Thiệp

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

 


Đào Thiện Thi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06-TT/LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu06-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/07/1973
Ngày hiệu lực01/07/1973
Ngày công báo15/08/1973
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư liên bộ 06-TT/LB cải tiến chế độ sinh hoạt phí thương binh nặng trại an dưỡng thương binh bệnh binh gái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên bộ 06-TT/LB cải tiến chế độ sinh hoạt phí thương binh nặng trại an dưỡng thương binh bệnh binh gái
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu06-TT/LB
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ, ***
       Người kýĐào Thiện Thi, Lê Đình Thiệp
       Ngày ban hành23/07/1973
       Ngày hiệu lực01/07/1973
       Ngày công báo15/08/1973
       Số công báoSố 12
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư liên bộ 06-TT/LB cải tiến chế độ sinh hoạt phí thương binh nặng trại an dưỡng thương binh bệnh binh gái

          Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 06-TT/LB cải tiến chế độ sinh hoạt phí thương binh nặng trại an dưỡng thương binh bệnh binh gái

          • 23/07/1973

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/08/1973

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/07/1973

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực