Thông tư liên tịch 14-TT/LB

Thông tư liên bộ 14-TT/LB năm 1974 hướng dẫn chế độ cung cấp hàng hóa cho đội thủy lợi trong các hợp tác xã nông nghiệp do Liên bộ Bộ Thuỷ lợi và Bộ Nội thương ban hành.

BỘ NỘI THƯƠNG
BỘ THUỶ LỢI
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 014-TT/LB

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 1974 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHẾ ĐỘ CUNG CẤP HÀNG HÓA CHO ĐỘI THỦY LỢI TRONG CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP.

Thi hành quyết định số 202-CP ngày 31-10-1970 của Hội đồng Chính phủ, quyết định số 163-TTg ngày 09-06-1971 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ đãi ngộ đối với đội thủy lợi trong các hợp tác xã nông nghiệp;

Căn cứ các Thông tư số 3-TT/LB ngày 01-02-1971 của Liên bộ Thủy lợi – Lao động – Tài chính – Lương thực thực phẩm; số 12-LĐ/THÔNG TƯ hướng dẫn các địa phương thi hành những quyết định trên đối với thủy lợi trong các hợp tác xã nông nghiệp;

Sau khi đã trao đổi và thống nhất ý kiến với một số ngành có liên quan ở trung ương, hai Bộ thủy lợi và nội thương ra Thông tư này nhằm quy định chế độ cung cấp thực phẩm, chất đốt, hàng hóa, quần áo lao động cho các đội thủy lợi theo tiêu chuẩn (202) để góp phần phục vụ công tác thủy lợi 2 năm 1974-1975 và trong những năm tới.

1.Về tiêu chuẩn cung cấp thực phẩm, chất đốt và một số mặt hàng công nghệ phẩm đối với đội thủy lợi.

Những đội thủy lợi đã được Ủy ban hành chính tinh, thành phố ra quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn (202), trong thời gian làm nghĩa vụ lao động trên các công trình xây dựng cơ bản thủy lợi được cung cấp: thực phẩm, chất đốt và một số mặt hàng công nghệ phẩm như đối với công nhân loại III, nhưng không được cấp trực tiếp bằng tem phiếu cá nhân, mà chỉ được cấp sổ mua hàng tập thể của từng đội.

2.Về trang bị quần áo lao động đối với đội viên trong các đội thủy lợi.

Đối tượng được cấp quần áo lao động: Mỗi đội viên của những đội thủy lợi đã có quyết định công nhận đội đạt tiêu chuẩn (202) của Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố, thì một năm lao động ở công trường trên 6 tháng, được cấp 1 bộ quần áo lao động. Kinh phí sẽ trích trong vốn xây dựng cơ bản thủy lợi (phần phụ phí thi công). Riêng đối với những đội viên của các đội thủy lợi chưa được kiểm tra công nhận đội (202), thì mỗi năm được cấp thêm 2m vải chống rách và cấp bằng phiếu vải.

Về quy cách và loại vải: quần áo lao động may gọn gàng và phù hợp với tính chất lao động; đào đắp đất, bùn nước … quy định như sau:

- Quần (nam, nữ) may theo kiểu quần âu, không may túi sau, và gối, không vá mông.

- Áo (nam, nữ) may theo kiểu bờ-lu-dông, cổ bé, 2 túi ngực có nắp đậy (nữ không túi).

- Vải chéo, màu xanh công nhân, hoặc mầu cỏ úa hay màu gụ.

3. Trách nhiệm của Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố và các Ty, Sở thủy lợi, thương nghiệp.

- Ủy ban hành chính các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và giao trách nhiệm thực hiện cho các ngành có liên quan thuộc địa phương mình, đồng thời có kế hoạch kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chế độ như đã quy định trên của các ngành đối với đội thủy lợi trong các hợp tác xã nông nghiệp.

- Các Ty và Sở thủy lợi, có trách nhiệm cân đối giữa nhiệm vụ, khối lượng, số đội thủy lợi (202) và các lực lượng lao động khác tham gia công tác thủy lợi để có kế hoạch tổ chức công trường; số lượng người trên mỗi công trình được hưởng chế độ cung cấp hàng hóa như trên, tổng hợp thành nhu cầu chung về thực phẩm, chất đốt, quần áo lao động (từng cỡ số, lọai vải, màu sắc) và một số mặt hàng công nghệ phẩm, trên cơ sở tiến hành ký hợp đồng cụ thể với các Ty, Sở thương nghiệp. Đồng thời có kế hoạch đi kiểm tra thường xuyên ở các huyện và công trường, nhằm không để xảy ra tham ô lợi dụng và đảm bảo đầy đủ các quyền lợi vật chất đối với các đội thủy lợi.

- Các Ty, Sở thương nghiệp, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và kịp thời về số lượng, chất lượng hàng hoá như đã ký kết hợp đồng với các Ty, Sở thủy lợi. Ngoài các mặt hàng đã phân phối  theo tiêu chuẩn và định hướng, tùy theo tình hình lao động ở từng công trường và khả năng hàng hoá để có thể tổ chức các quầy hàng lưu động bán một số mặt hàng thông dụng tại hiện trường. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các công ty, cửa hàng để đảm bảo cung cấp và phân phối kịp thời đối với các đội thủy lợi và các lực lượng lao động tham gia trên các công trình xây dựng cơ bản thuỷ lợi. Đồng thời cùng với các Ty, Sở thuỷ lợi đi kiểm tra việc phân phối và sử dụng ở các huyện, công trường và các đội thủy lợi, nhằm đảm bảo quyền lợi vật chất đến tận tay người lao động.

Thông tư này quy định cụ thể một số quyền lợi vật chất, thay thế chương II điểm 4, mục d trong Thông tư liên bộ số 3, ngày 01-02-1971 về chế độ cung cấp thực phẩm hàng tiêu dùng đối với đội thuỷ lợi, và được thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện có những khó khăn trở ngại gì, các Ty, Sở cần báo cáo kịp thời về liên bộ để nghiên cứu và giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ NỘI THƯƠNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Bảo Vân

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ THỦY LỢI

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Tiến

 

Thuộc tính văn bản 14-TT/LB
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số hiệu 14-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/07/1974
Ngày hiệu lực 30/07/1974
Ngày công báo 15/07/1974
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Lược đồ văn bản

Thông tư liên bộ 14-TT/LB quy định chế độ cung cấp hàng hóa đội thủy lợi hợp tác xã nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư liên bộ 14-TT/LB quy định chế độ cung cấp hàng hóa đội thủy lợi hợp tác xã nông nghiệp
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số hiệu 14-TT/LB
Cơ quan ban hành Bộ Nội thương, Bộ Thuỷ lợi
Người ký Bùi Bảo Vân, Hoàng Tiến
Ngày ban hành 15/07/1974
Ngày hiệu lực 30/07/1974
Ngày công báo 15/07/1974
Số công báo Số 11
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 15/07/1974

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/07/1974

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 30/07/1974

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực