Thông tư liên tịch 15-TT/LB

Thông tư liên Bộ 15-TT/LB năm 1984 quy định mức chi bình quân giường bệnh trong năm áp dụng cho các bệnh viện huyện, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương do ngành Y tế quản lý do Bộ Tài chính; Bộ Y tế ban hành

Thông tư liên Bộ 15-TT/LB quy định mức chi bình quân giường bệnh trong năm áp dụng bệnh viện huyện, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương đã được thay thế bởi Thông tư Liên bộ 21-TT/LB quy định lại định mức chi bình quân giường bệnh/năm bệnh viện huyện, tỉnh thành phố thuộc trung ương ngành y tế quản lý và được áp dụng kể từ ngày 22/07/1985.

Nội dung toàn văn Thông tư liên Bộ 15-TT/LB quy định mức chi bình quân giường bệnh trong năm áp dụng bệnh viện huyện, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương


BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15-TT/LB

Hà Nội , ngày 18 tháng 6 năm 1984

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ Y TẾ - TÀI CHÍNH SỐ 15-TT/LB NGÀY 18-6-1984 QUY ĐỊNH MỨC CHI BÌNH QUÂN GIƯỜNG BỆNH TRONG NĂM ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN HUYỆN, TỈNH VÀ THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG DO NGÀNH Y TẾ QUẢN LÝ

Căn cứ các Quyết định số 218-CP; 219-CP; 220-CP ngày 29-5-1981 của Hội đồng Chính phủ và các Quyết định số 150-HĐBT ngày 7-12-1981, số 134-HĐBT, 136-HĐBT ngày 17-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về sửa đổi một số chế độ về tiền lương và giá cả.
Để đáp ứng nhu cầu về kinh phí cho việc phục vụ người bệnh, đồng thời thống nhất định mức chi cho các loại bệnh viện.
Căn cứ vào kết quả điều tra nghiên cứu trong thời gian qua, liên Bộ Y tế - Tài chính quy định mức chi thường xuyên tính bình quân cho một giường bệnh thực sử dụng trong một năm (340 ngày) áp dụng đối với mỗi loại bệnh viện thuộc ngành y tế trực tiếp quản lý như sau.

I. ĐỊNH MỨC CHI THƯỜNG XUYÊN

Loại bệnh viện

Định mức chi giường bệnh/năm (đồng)

1. Bệnh viện đa khoa tuyến III

 

- Bệnh viện huyện, thị xã

Từ 7000 đến 9500 đ

- Bệnh viện quận

Từ 9000 đến 11000 đ

2. Bệnh viện đa khoa tuyến IV

 

- Bệnh viện tỉnh

Từ 11000 đến 14000 đ

- Bệnh viện thành phố trực thuộc trung ương

Từ 13000 đến 16000 đ

3. Bệnh viện chuyên khoa và điều dưỡng

Từ 8000 đến 11000 đ

Tỷ lệ chi ít nhất dành để trực tiếp phục vụ người bệnh từ 45 đến 50% định mức chi thường xuyên.

II. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH MỨC CHI BÌNH QUÂN GIƯỜNG BỆNH NĂM

1. Nhóm I: "Chi cho bộ máy" căn cứ vào định mức lao động của từng loại bệnh viện quy định tại Thông tư số 7-UB/LĐTT ngày 23-1-1975 của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước về các chế độ tiền lương và phụ cấp lương hiện hành.

2. Nhóm II: "Chi về hành chính quản lý" và nhóm III "Chi về nghiệp vụ" được tính trên cơ sở Nhà nước bảo đảm cung cấp theo tiêu chuẩn định mức hiện vật thuốc men, phương tiện chuyên môn và các mặt hàng cần thiết khác phục vụ cho công tác của bệnh viện. Riêng về thực phẩm bệnh nhân được cung cấp theo tiêu chuẩn định lượng và theo giá chỉ đạo bán lẻ của Nhà nước quy định ở Công văn số 1465-V6 ngày 30-3-1984 của Hội đồng Bộ trưởng.

Hàng năm, căn cứ vào sự thay đổi về tiền lương và giá cả, định mức sẽ được liên Bộ xem xét, quy định bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hoạt động của các bệnh viện.

3. Định mức chi bình quân giường bệnh được cấp phát trên cơ sở giường bệnh thực sử dụng (Tổng số ngày điều trị trên 340 ngày).

4. Đối với các bệnh viện được viện trợ thiết bị toàn bộ (hoặc từng phần), các bệnh viện ở thành phố lớn, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ duyệt định mức chi cụ thể bảo đảm yêu cầu hoạt động của từng cơ sở.

5. Định mức chi nói ở phần I không bao gồm các khoản chi về tiền thuốc phát cho bệnh nhân thuộc đối tượng chính sách và các khoản chi không thường xuyên về mua sắm tài sản có giá trị lớn và chi về sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Các Sở Y tế và Sở Tài chính căn cứ vào mức chi nói ở phần I tính toán cụ thể mức chi cho từng bệnh viện do địa phương quản lý trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương xét duyệt.

2. Đối với các bệnh viện, nhà điều dưỡng trực thuộc của Bộ, Tổng cục khác ở trung ương, các Bộ căn cứ vào Thông tư này mà nghiên cứu đề nghị, có sự tham gia ý kiến của Bộ Y tế, về mức chi cụ thể cho từng bệnh viện, nhà điều dưỡng do Bộ quản lý để gửi Bộ Tài chính xét cấp kinh phí.

Thông tư này thay thế Quyết định số 113-QĐ/LH ngày 6-3-1972 của liên Bộ Y tế - Tài chính và có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 1984.

Chu Tam Thức

(Đã ký)

Đặng Hồi Xuân

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15-TT/LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu15-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/1984
Ngày hiệu lực01/07/1984
Ngày công báo15/08/1984
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/1985
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư liên Bộ 15-TT/LB quy định mức chi bình quân giường bệnh trong năm áp dụng bệnh viện huyện, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên Bộ 15-TT/LB quy định mức chi bình quân giường bệnh trong năm áp dụng bệnh viện huyện, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu15-TT/LB
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế, Bộ Tài chính
        Người kýĐặng Hồi Xuân, Chu Tam Thức
        Ngày ban hành18/06/1984
        Ngày hiệu lực01/07/1984
        Ngày công báo15/08/1984
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/07/1985
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư liên Bộ 15-TT/LB quy định mức chi bình quân giường bệnh trong năm áp dụng bệnh viện huyện, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương

           Lịch sử hiệu lực Thông tư liên Bộ 15-TT/LB quy định mức chi bình quân giường bệnh trong năm áp dụng bệnh viện huyện, tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương