Thông tư liên tịch 17-TT/LB

Thông tư liên bộ 17-TT/LB năm 1972 quy định phụ cấp chức vụ cho kế toán trưởng do Bộ Tài chính - Bộ Lao động ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 17-TT/LB phụ cấp chức vụ kế toán trưởng


BỘ LAO ĐỘNG-BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17-TT/LB

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 1972 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH PHỤ CẤP CHỨC VỤ CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG

Điều 42 của Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước ban hành theo Nghị định số 176-CP ngày 10-9-1970 của Hội đồng Chính phủ đã quy định “ngoài tiền lương cấp bậc, kế toán trưởng còn được hưởng phụ cấp chức vụ trong thời gian giữ chức vụ kế toán trưởng”.

Căn cứ điều 42 nói trên, liên Bộ Tài chính – Lao động ra thông tư quy định chế độ phụ cấp chức vụ cho kế toán trưởng để có sự đãi ngộ thích đáng và khuyến khích kế toán trưởng làm tốt nhiệm vụ được giao.

I. PHẠM VI ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP CHỨC VỤ

Tất cả kế toán trưởng được chính thức bổ nhiệm ở các đơn vị xí nghiệp hạch toán kinh tế độc lập, Công ty liên hợp, Tổng công ty, Cục và Tổng cục trực thuộc Bộ hạch toán kinh tế toàn ngành, cơ quan sự nghiệp có khối lượng công tác quan trọng và sử dụng số vốn lớn nói ở điều 33 của Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước, trong thời gian giữ chức vụ này được hưởng phục cấp chức vụ theo mức quy định sau đây:

1. Mức phụ cấp chức vụ cho kế toán trưởng ở các đơn vị xí nghiệp hạch toán kinh tế độc lập quy định theo loại, hạng xí nghiệp như sau:

Chức vụ

Mức phụ cấp hàng tháng

(đơn vị: đồng)

Hạng xí nghiệp

VI trở xuống

IV và V

III

II

I

Kế toán trưởng các đơn vị xí nghiệp thuộc các ngành công nghiệp (bao gồm cả xí nghiệp khai thác lâm sản, đánh cá biển) và xây dựng cơ bản.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

6

 

 

 

 

8

 

 

 

 

10

 

 

 

 

12

Kế toán trưởng các đơn vị xí nghiệp thuộc các ngành thương nghiệp, vận tải, nông trường quốc doanh.

 

 

 

 

4

 

 

 

6

 

 

 

8

 

 

 

10

 

2. Kế toán trưởng ở các đơn vị xí nghiệp hạch toán kinh tế độc lập thuộc các hạng thấp hơn các hạng đã nêu ở điểm 1 đều hưởng mức phụ cấp chức vụ thống nhất 4 đồng một tháng.

3. Mức phụ cấp chức vụ của kế toán trưởng ở Công ty liên hợp, Tổng công ty, Cục và Tổng cục hạch toán toàn ngành quy định thống nhất 12 đồng một tháng.

4. Đối với các đơn vị xí nghiệp không đặt kế toán trưởng (như quy định ở điều 33 của Điều lệ kế toán Nhà nước) thì người được giao nhiệm vụ phụ trách công tác kế toán của đơn vị (trưởng ban hoặc tổ trưởng) đều hưởng mức phụ cấp chức vụ thống nhất 3 đồng một tháng.

5. Đối với kế toán trưởng ở “các cơ quan sự nghiệp có khối lượng công tác quan trọng và sử dụng số vốn lớn” (như nói ở điều 33 Điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước) thì được vận dụng các mức phụ cấp chức vụ quy định ở điểm 1 sau khi các ngành chủ quản ở trung ương và các địa phương làm dự kiến toàn bộ và bàn bạc nhất trí với cơ quan tài chính cùng cấp (Bộ Tài chính ở trung ương, Sở, Ty tài chính ở địa phương) rồi thi hành.

II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Kế toán trưởng chỉ được hưởng phụ cấp chức vụ nếu đã xếp bậc thang lương cán bộ, nhân viên kế toán (hiện nay là thang lương của nhân viên, cán sự, chuyên viên). Nếu hiện nay đã xếp theo lương thực chức vụ cán bộ lãnh đạo như trưởng, phó phòng, phó giám đốc xí nghiệp, vụ trưởng, vụ phí…thì sau khi xếp vào thang lương, cán sự, chuyên viên sẽ được hưởng phụ cấp chức vụ.

2. Đối với kế toán trưởng ở các đơn vị xí nghiệp chưa được xếp hạng, cấp có thẩm quyền cần xúc tiến việc xếp hạng xí nghiệp theo đúng quy định hiện hành rồi mới áp dụng các mức phụ cấp đã nói ở trên, nếu có đơn vị đã chính thức bổ nhiệm kế toán trưởng nhưng việc phân loại, xếp hạng còn gặp khó khăn thì ngành chủ quản, địa phương sẽ đề nghị với Bộ Lao động để giải quyết cụ thể.

3. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Đào Thiện Thi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17-TT/LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu17-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/1972
Ngày hiệu lực25/10/1972
Ngày công báo15/11/1972
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư liên bộ 17-TT/LB phụ cấp chức vụ kế toán trưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư liên bộ 17-TT/LB phụ cấp chức vụ kế toán trưởng
     Loại văn bảnThông tư liên tịch
     Số hiệu17-TT/LB
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Lao động
     Người kýNguyễn Đăng, Đào Thiện Thi
     Ngày ban hành25/10/1972
     Ngày hiệu lực25/10/1972
     Ngày công báo15/11/1972
     Số công báoSố 18
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Kế toán - Kiểm toán
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật14 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư liên bộ 17-TT/LB phụ cấp chức vụ kế toán trưởng

           Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 17-TT/LB phụ cấp chức vụ kế toán trưởng

           • 25/10/1972

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/1972

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/10/1972

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực