Thông tư liên tịch 21-TT-LB

Thông tư liên bộ 21-TT-LB năm 1963 hướng dẫn thành lập các trạm vệ sinh phòng dịch ở các khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ-BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21-TT-LB

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 1963 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

HƯỚNG DẪN VIỆC THÀNH LẬP CÁC TRẠM VỆ SINH PHÒNG DỊCH Ở CÁC KHU, TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Kính gửi:  Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế về vệ sinh phòng dịch, chống dịch năm 1963 đã được Hội đồng Chính phủ thông qua, mỗi khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập “trạm vệ sinh phòng dịch”. Thông tư này hướng dẫn một số điểm như sau:

I. NHIỆM VỤ

Trạm vệ sinh phòng dịch có nhiệm vụ:

1. Giúp các sở, ty y tế lập các kế hoạch vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch chống dịch và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, sơ kết, tổng kết đúc rút kinh nghiệm cho việc chỉ đạo phong trào vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch.

2. Điều tra, nghiên cứu, phát hiện các nguyên nhân có hại đến sức khỏe của nhân dân trong các vấn đề ăn, uống, ở, làm việc, học tập… đề xuất và vận động thực hiện các biện pháp trừ bỏ hoặc cải tạo các nguyên nhân ấy nhằm góp phần nâng cao không ngừng sức khỏe của nhân dân.

3. Điều tra, nghiên cứu, phát hiện các nguyên nhân phát sinh các bệnh: truyền nhiễm, dịch tễ, ký sinh trùng, nhiễm trùng, nhiễm độc thức ăn, các bệnh nghề nghiệp; đề xuất và vận động thực hiện các biện pháp thanh toán dần các bệnh ấy; quản lý dịch chặt chẽ và tiêm phòng dịch tốt.

II. TỔ CHỨC

- Trạm vệ sinh phòng dịch là một đơn vị tổ chức trực thuộc các sở, ty y tế chịu sự quản lý trực tiếp về mọi mặt của các sở, ty y tế đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của viện Vệ sinh dịch tễ học ở trung ương.

- Tổ chức của trạm vệ sinh phòng dịch gồm có các bộ phận sau đây:

1. Bộ phận vệ sinh phụ trách các mặt công tác; vệ sinh công cộng, vệ sinh lao động, vệ sinh trường học, vệ sinh thực phẩm.

2. Bộ phận dịch tễ phụ trách các mặt công tác: phòng dịch, chống dịch, điều tra theo dõi các vụ dịch xảy ra, lập kế hoạch tiêm chủng, sát trùng, tẩy uế, ba diệt.

3. Bộ phận xét nghiệm phụ trách các mặt công tác: xét nghiệm và nuôi cấy vi trùng, chẩn đoán huyết thanh, xét nghiệm hóa học nước, hóa học thực phẩm, chất độc kỹ nghệ.

III. BIÊN CHẾ

- Trạm vệ sinh phòng dịch do một trạm trưởng phụ trách và một hoặc hai trạm phó giúp việc, trạm trưởng do Giám đốc hoặc phó giám đốc sở, trưởng hoặc phó ty y tế phụ trách;

- Về biên chế căn cứ vào khối lượng công tác, dân số, địa dư và các điều kiện cần thiết khác ở mỗi địa phương mà quy định cho phù hợp với công tác, nhằm đảm bảo mọi hoạt động của trạm.

Số cán bộ nhân viên của trạm vệ sinh phòng dịch sẽ lấy ở các bộ phận sau đây:

Các đội vệ sinh phòng dịch;

- Cán bộ hiện đang theo dõi công tác vệ sinh phòng dịch ở các sở, ty y tế.

- Một số cán bộ làm công tác nuôi cấy vi trùng ở các phòng xét nghiệm của Bệnh viện khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Có thể lấy thêm một số cán bộ ở các bộ phận khác chuyển sang trạm vệ sinh phòng dịch. Ví dụ: có thể lấy các dược sĩ trung cấp làm công tác xét nghiệm;

- Đồng thời cũng cần đào tạo thêm cán bộ xét nghiệm mới.

IV. CƠ SỞ, TRANG BỊ

Nhà cửa, trang bị cho các trạm vệ sinh phòng dịch do Ủy ban hành chính các địa phương cấp, Bộ Y tế sẽ trang bị cho các địa phương một số máy móc cần thiết, còn các dụng cụ thông thường khác do các địa phương tự mua sắm.

V. QUAN HỆ CÔNG TÁC, LỀ LỐI LÀM VIỆC

Quan hệ công tác và lề lối làm việc giữa trạm vệ sinh phòng dịch với các cơ sở y tế thuộc các khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết ở một văn bản khác.

VI. CON DẤU CỦA TRẠM VỆ SINH PHÒNG DỊCH

Trạm vệ sinh phòng dịch được sử dụng con dấu riêng để giao dịch. Mẫu dấu sẽ do Bộ Y tế quy định.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Liên Bộ Y tế - Nội vụ đề nghị Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu và thực hiện Thông tư này để các trạm vệ sinh phòng dịch hoạt động được càng sớm càng tốt.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu gặp khó khăn, trở ngại, yêu cầu Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo cho liên Bộ biết để nghiên cứu và sửa đổi cho thích hợp.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
 
 


Lê Tất Đắc

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
 


 

Vũ Văn Cẩn

 

Thuộc tính văn bản 21-TT-LB
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số hiệu 21-TT-LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/08/1963
Ngày hiệu lực 31/08/1963
Ngày công báo 18/09/1963
Số công báo Số 31
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Thông tư liên bộ 21-TT-LB hướng dẫn thành lập trạm vệ sinh phòng dịch khu, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư liên bộ 21-TT-LB hướng dẫn thành lập trạm vệ sinh phòng dịch khu, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số hiệu 21-TT-LB
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ, Bộ Y tế
Người ký Lê Tất Đắc, Vũ Văn Cẩn
Ngày ban hành 16/08/1963
Ngày hiệu lực 31/08/1963
Ngày công báo 18/09/1963
Số công báo Số 31
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 16/08/1963

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 18/09/1963

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 31/08/1963

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực