Thông tư liên tịch 23-LB-TT

Thông tư liên bộ 23-LB-TT năm 1963 hướng dẫn thành lập phòng y tế trực thuộc các bộ và cơ quan ngang bộ có quản lý sản xuất do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 23-LB-TT hướng dẫn thành lập phòng y tế thuộc bộ cơ quan ngang bộ quản lý sản xuất


BỘ Y TẾ-BỘ NỘI VỤ
 ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23-LB-TT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 1963 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

HUỚNG DẪN THÀNH LẬP PHÒNG Y TẾ TRỰC THUỘC CÁC BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ CÓ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Kính gửi: Các Bộ và cơ quan ngang Bộ.

 

Để tăng cường việc chỉ đạo công tác y tế và việc quản lý sức khỏe của công nhân và cán bộ ở các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường, các đội, các đoàn lưu động, v.v…nhằm bảo vệ lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, liên bộ Y tế - Nội vụ hướng dẫn một số điểm về việc thành lập phòng Y tế trực thuộc ở các bộ và cơ quan ngang bộ như sau:

I. NHIỆM VỤ

Phòng y tế trực thuộc các bộ cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ giúp bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ:

1. Có kế hoạch theo dõi, nắm tính hình sức khỏe của công nhân, cán bộ ở các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường, các đội, các đoàn lưu động, v.v… thuộc bộ và cơ quan ngang bộ mình quản lý và thường xuyên kiểm tra toàn bộ công tác bảo vệ sức khỏe cho công nhân, cán bộ ở các cơ cơ sở sản xuất thuộc phạm vi ngành mình.

2. Nghiên cứu tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác vệ sinh, phòng bệnh chữa bệnh cho các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường, các đội, các đoàn lưu động, v.v… thuộc bộ và cơ quan ngang bộ quản lý và có biện pháp hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch công tác ấy.

3. Theo dõi, nghiên cứu điều kiện làm việc và phát hiện các bệnh nghề nghiệp, để đề xuất biện pháp cải thiện điều kiện làm việc của công nhân, cán bộ và có kế hoạch phòng chống các bệnh nghề nghiệp trong các cơ sở sản xuất .

4. Căn cứ vào tình hình, đặc điểm sản xuất của từng loại ngành, nghề, nghiên cứu đề nghị các chế độ, chính sách, nhằm tăng cường công tác bảo vệ sức khỏe cho công nhân.

5. Dựa vào yêu cầu bảo vệ sức khỏe trong phạm vi ngành mình mà nghiên cứu biện pháp ổn định các tổ chức y tế cơ sở, sắp xếp biên chế, cán bộ phục vụ, tổng hợp dự trù kinh phí về thuốc, dụng cụ y tế, phương tiện làm việc và có kế hoạch phân phối cho các cơ sở y tế xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường và các đội, các đoàn lưu động, v.v…

II. TỔ CHỨC

Căn cứ vào đặc điểm tình hình sản xuất và yêu cầu nhiệm vụ của ngành mình, mỗi bộ và cơ quan ngang bộ có thể thành lập một phòng y tế trực thuộc, chuyên trách có nhiệm vụ nói trên.

Phòng y tế trực thuộc này chỉ được thành lập ở các bộ và cơ quan ngang bộ có quản lý sản xuất có nhiều xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường, các đội, các đoàn lưu động, v.v… Khi thành lập phòng y tế trực thuộc,các bộ, các ngành cần trao đổi ý kiến vố bộ Y tế và bộ Nội vụ.

Biên chế của phòng y tế trực thuộc nhiều hay ít phải căn cứ vào khối lượng công tác thiết thực và chỉ gồm một số bác sỹ, y sỹ có kinh nghiệm công tác.

III. QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

1. Phòng y tế trực thuộc ở các bộ và cơ quan ngang bộ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của các bộ, cơ quan ngang bộ chủ quản về mọi mặt và chịu sự chỉ đạo về mặt chuyên môn nghiệp vụ của bộ Y tế.

2. Phòng y tế trực thuộc ở các bộ và cơ quan ngang bộ có trách nhiệm quản lý về mọi mặt đối với các cơ sở y tế ở các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường và các đội, các đoàn lưu động, v.v… thuộc ngành mình.

3. Các cơ sở y tế thuộc các nhiều xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường và các đội, các đoàn lưu động, v.v… thuộc các bộ, các ngành nằm ở các địa phương, ngoài việc thực hiện kế hoạch công tác y tế của ngành mình trong các nhiều xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường… còn có trách nhiệm thực hiện kế hoạch vệ sinh, phòng dịch của địa phương nơi các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường... mình ở.

4. Về mặt chữa bệnh, bệnh nhân thuộc các nhiều xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường, các đội, các đoàn lưu động v.v… sẽ do các cơ sở y tế này giải quyết là chủ yếu; trường hợp vượt khả năng của mình, thì phải gửi bệnh nhân cho các bệnh viện khu, thành, tính theo sự phận cấp các tuyến điều trị mà bộ Y tế đã quy định; nơi nào có bệnh nhân gửi tới các bệnh viện để điều trị, thì nơi đó có trách nhiệm thanh toán các khoản viện phí theo thể lệ chung của Nhà nước đã quy định.

5. Các sở, ty Y tế cơ quan y tế cao nhất ở mỗi địa phương ngoài trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc công tác y tế trong các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường và các đội, các đoàn lưu động v.v… còn có trách nhiệm giúp đỡ các cơ sở y tế ở xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường và các đội, các đoàn lưu động v.v… trong địa phương mình về mọi mặt, chủ yếu là về mặt chuyên môn nghiệp vụ; giữa các sở ty Y tế, các phòng Y tế của các bộ, cơ quan ngang bộ phải thường xuyên quan hệ chặt chẽ với nhau.

6. Riêng đối với các cơ sở y tế thuộc các đội, các đoàn lưu động của các bộ, các ngành, thì phòng Y tế trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ phải chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo; khi tới địa phương nào thì cơ sở y tế đó phải quan hệ chặt chẽ với các sở, ty Y tế để có sự giúp đỡ của các sở, ty về mặt chuyên môn, nghiệp vụ.

7. Phòng Y tế trực thuộc các bộ và cơ quan ngang bộ hàng tháng, hàng quý, hàng năm phải sơ kết, tổng kết công tác bảo vệ sức khỏe của công nhân trong phạm vi ngành mình, để báo cáo cho bộ cơ quan ngang bộ chủ quản, đồng thời báo cho bộ Y tế.

8. Ngoài ra công tác y tế phục vụ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên ở cơ quan bộ và ngang bộ, vẫn do y sỹ, y tá cơ quan đảm nhiệm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của sở Y tế Hà nội về mặt công tác phòng bệnh, chữa bệnh.

Thông tư này nhằm tăng cường công tác bảo đảm sức khỏe cho công nhân, cán bộ ở các xí nghiệp, công trường, nông trường,lâm trường, v.v… liên bộ Y tế - Nội vụ đề nghị các bộ và cơ quan ngang bộ nghiên cứu và thực hiện càng sớm càng tốt. Trong quá trình thực hiện, nếu có gặp khó khăn trở ngại gì yêu cầu các bộ và cơ quan ngang bộ phản ánh cho liên bộ biết để nghiên cứu giải quyết.

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
 
 


Tô Quang Đẩu

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
 THỨ TRƯỞNG
 


 

Đinh Thị Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23-LB-TT

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu23-LB-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/1963
Ngày hiệu lực17/11/1963
Ngày công báo31/12/1963
Số công báoSố 46
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư liên bộ 23-LB-TT hướng dẫn thành lập phòng y tế thuộc bộ cơ quan ngang bộ quản lý sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên bộ 23-LB-TT hướng dẫn thành lập phòng y tế thuộc bộ cơ quan ngang bộ quản lý sản xuất
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu23-LB-TT
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ, Bộ Y tế
        Người kýTô Quang Đẩu, Đinh Thị Cần
        Ngày ban hành02/11/1963
        Ngày hiệu lực17/11/1963
        Ngày công báo31/12/1963
        Số công báoSố 46
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư liên bộ 23-LB-TT hướng dẫn thành lập phòng y tế thuộc bộ cơ quan ngang bộ quản lý sản xuất

              Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 23-LB-TT hướng dẫn thành lập phòng y tế thuộc bộ cơ quan ngang bộ quản lý sản xuất

              • 02/11/1963

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/1963

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/11/1963

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực