Thông tư liên tịch 261-LB/NV/NG

Thông tư liên bộ 261-LB/NV/NG năm 1977 quy định việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động đối với công ty nước ngoài, người nước ngoài làm công tác thăm dò, khai thác dầu mỏ, khí đốt trên lãnh thổ, lãnh hải, thềm lục địa và vùng đặc quyền về kinh tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do liên bộ Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ ban hành.

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 261-LB/NV/NG xuất nhập cảnh cư trú hoạt động công ty nước ngoài công tác thăm dò, khai thác dầu mỏ, khí đốt Việt Nam


BỘ NGOẠI GIAO
BỘ NỘI VỤ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 261-LB/NV/NG

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1977 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VIỆC NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG TY NƯỚC NGOÀI, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM CÔNG TÁC THĂM DÒ, KHAI THÁC DẦU MỎ, KHÍ ĐỐT TRÊN LÃNH THỔ, LÃNH HẢI, THỀM LỤC ĐỊA VÀ VÙNG ĐẶC QUYỀN VỀ KINH TẾ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Để bảo đảm chủ quyền và an ninh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nước ngoài, người nước ngoài làm công tác thăm dò, khai thác dầu mỏ, khí đốt theo kế hoạch của Nhà nước.

Căn cứ nghị định số 83-CP ngày 10-6-1961 của Hội đồng Chính phủ về việc người nước ngoài xin nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh; nghị định số 286-TTg ngày 31-7-1959 của Thủ tướng Chính phủ về việc đăng ký người nước ngoài và những quy định khác của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với người nước ngoài

Liên Bộ Nội vụ - Ngoại giao quy định cụ thể việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và các hoạt động quy định trong thông tư này đối với công ty nước ngoài, người nước ngoài (kể cả vợ, con của họ) làm công tác thăm dò, khai thác dầu mỏ, khí đốt trên lãnh thổ, lãnh hải, thềm lục địa và vùng đặc quyền về kinh tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (dưới đây gọi tắt là người nước ngoài làm công tác dầu khí)

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Người nước ngoài làm công tác dầu khí phải tuân theo luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôn trọng phong tục tập quán của địa phương. Nghiêm cấm mọi hành vi của người nước ngoài xâm phạm đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tài sản của Nhà nước, của nhân dân Việt Nam.

2. Người nước ngoài vào làm công tác dầu khí được luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ tính mạng, tài sản chính đáng và được hưởng những điều kiện dễ dàng cần thiết trong việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động để thực hiện hiện nhiệm vụ thăm dò, khai thác dầu khí.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Việc nhập cảnh

a) Để được nhập cảnh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công ty nước ngoài, người nước ngoài làm công tác dầu khí cần làm những thủ tục sau đây:

Công ty nước ngoài khi cần đưa người vào làm công tác dầu khí, từng đợt một, gửi danh sách cho cơ quan dầu khí Việt Nam theo mẫu quy định (khi có sự thay đổi người trong danh sách cũng phải báo trước cho cơ quan dầu khí Việt Nam). Sau khi có sự thỏa thuận của cơ quan dầu khí Việt Nam, người xin nhập cảnh phải làm thủ tục ở cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Cụ thể là nộp 3 bản khai xin nhập cảnh đã được đương sự kê khai đầy đủ theo mẫu in sẵn của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kèm theo hộ chiếu và 3 ảnh cỡ 4x6 cm của đương sự.

b) Trường hợp vì yêu cầu công tác khẩn trương đòi hỏi phải nhập cảnh mà không kịp xin cấp thị thực theo đúng thủ tục, thì người nước ngoài làm công tác dầu khí có thể được nhập cảnh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với điều kiện công ty nước ngoài phải báo rõ tên, tuổi, nghề nghiệp của người xin nhập cảnh, lý do xinh nhập cảnh đến cơ quan có thẩm quyền Việt Nam và phải được sự đồng ý của cơ quan đó. Khi vào Việt Nam họ phải xin truy cấp thị thực nhập cảnh.

c) Trường hợp cần nhập cảnh khẩn cấp để làm nhiệm vụ cấp cứu đột biến về dầu khí như: cứu chữa dàn khoan bị cháy, dầu khí phun, bão biển lớn có thể uy hiếp an toàn cho dàn khoan, thì công ty nước ngoài được đưa người và phương tiện vào phục vụ cho việc cấp cứu; công ty nước ngoài có thể cử người đến thẳng nơi xảy ra đột biến, được miễn xin thị thực nhập cảnh theo thủ tục, đồng thời phải điện báo ngay danh sách người, phương tiện, lý do xin nhập cảnh, địa điểm xuất phát, địa điểm phải đến cấp cứu, ngày giờ đến địa điểm cấp cứu cho cơ quan dầu khí Việt Nam biết bằng phương tiện nhanh nhất. Nếu thời gian ở lại Việt Nam không quá 7 ngày thì người nước ngoài vào làm nhiệm vụ cấp cứu được miễn làm thủ tục đăng ký cư trú.

d) Người nước ngoài vào làm công tác dầu khí, sau khi đã được cấp thị thực theo quy định ở điểm a, được nhập cảnh có thể đi theo cùng phương tiện chuyên chở vật tư, thiết bị của công ty nước ngoài vào các cảng, sân bay Việt Nam  hoặc vào địa điểm đặt dàn khoan.

e) Đối với những chuyên gia, chuyên viên, công nhân kỹ thuật có nhiệm vụ phải thường xuyên vào để làm công tác dầu khí, theo đề nghị của công ty nước ngoài, có thể được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp thị thực nhập, xuất cảnh hoặc xuất, nhập cảnh, để vào, ra nhiều lần với thời hạn không quá 3 tháng.

2. Việc xuất cảnh

a) Người nước ngoài làm công tác dầu khí được xuất cảnh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu thị thực nhập cảnh còn thời hạn sử dụng, nhưng công ty nước ngoài có người xin xuất cảnh phải báo cơ quan dầu khí Việt Nam biết trước một ngày. Trường hợp thị thực nhập, xuất cảnh hết thời hạn sử dụng thì công ty nước ngoài có người xin xuất cảnh cần thông qua cơ quan dầu khí Việt Nam để làm thủ tục xuất cảnh.

b) Mọi trường hợp xuất cảnh cũng như nhập cảnh, người nước ngoài làm công tác dầu khí đều phải chịu sự kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam .

3. Việc nhập khẩu các phương tiện, vật dụng

a) Công ty nước ngoài được đưa vào các loại phương tiện, vật tư, thiết bị chuyên dùng cho công tác thăm dò, khai thác dầu khí, đồng thời cũng có thể được đưa vào các phương tiện dân dụng dùng để chuyên chở, đi lại, nhưng cần phải thông qua cơ quan dầu khí Việt Nam  để xin phép cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Riêng đối với các loại phương tiện thông tin liên lạc…phục vụ cho công tác thăm dò, khai thác dầu khí, thì trước khi đưa vào và sử dụng, công ty nước ngoài phải thông qua cơ quan dầu khí Việt Nam để xin phép cơ quan có thẩm quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Công ty nước ngoài, người nước ngoài vào làm công tác dầu khí được phép nhập các vật dụng cần thiết và hợp lý cho nhu cầu sinh hoạt nhưng phải tuân theo các quy định của cơ quan hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Các vật dụng này chỉ được sử dụng cho công ty và cá nhân người nước ngoài làm công tác dầu khí.

4. Việc đăng ký cư trú

a) Người nước ngoài vào làm công tác dầu khí, sau khi nhập cảnh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong phạm vi 48 giờ phải làm thủ tục đăng ký cư trú tại cơ quan công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể là: xuất trình hộ chiếu, kèm theo 4 ảnh cỡ 4cm x 6cm và phải làm tờ tự kê khai đầy đủ, chính xác theo mẫu in sẵn của Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Đối với những người nước ngoài vào làm công tác dầu khí, nếu không có điều kiện trực tiếp làm thủ tục đăng ký cư trú thì cơ quan dầu khí Việt Nam có thể phụ trách việc đăng ký cho họ với cơ quan công an theo như quy định ở điểm a nói trên.

c) Sau khi làm thủ tục đăng ký cư trú, đương sự được cấp một giấy chứng nhận cư trú có thời hạn nhất định. Nếu thời hạn cư trú của đương sự không quá 3 tháng thì việc chứng nhận cư trú và thời hạn cư trú sẽ được ghi thẳng vào hộ chiếu của họ.

d) Trước khi xuất cảnh, người được cấp giấy chứng nhận cư trú phải trả lại giấy chứng nhận đó cho cơ quan dầu khí Việt Nam  để nộp lại cho cơ quan công an. Khi trở lại Việt Nam  tiếp tục công tác thì họ được nhận lại giấy chứng nhận cư trú và không phải làm thủ tục đăng ký, nếu thời hạn từ khi xuất cảnh đến khi nhập cảnh chưa quá 6 tháng.

e) Người nước ngoài làm công tác dầu khí được miễn tiền thủ tục đăng ký cư trú.

g) Những người nước ngoài khác đến quan hệ giao dịch với công ty nước ngoài hoặc người nước ngoài làm công tác dầu khí, nếu phải tạm trú ở lại đêm thì công ty nước ngoài hoặc người nước ngoài làm công tác dầu khí đó phải báo cho cơ quan dầu khí Việt Nam  biết.

5. Việc đi lại

a) Người nước ngoài làm công tác dầu khí được đi lại trong khu căn cứ dịch vụ dầu khí không phải xin giấy phép đi lại, trừ những nơi có biển cấm đi lại mang ký hiệu chữ “C” hoặc những nơi có lực lượng vũ trang canh gác.

b) Người nước ngoài làm công tác dầu khí ra vào dàn khoan phải có giấy chứng nhận của cơ quan dầu khí Việt Nam. Công ty dầu khí nước ngoài phải báo cho cơ quan dầu khí Việt Nam  danh sách và lịch hành trình hàng ngày của những người có nhiệm vụ ra vào dàn khoan làm công tác dầu khí để tiện cho việc bảo vệ.

c) Khi muốn đi lại ra ngoài phạm vi khu căn cứ dịch vụ dầu khí, người nước ngoài làm công tác dầu khí phải có giấy phép đi lại của cơ quan công an cấp. Trường hợp do yêu cầu công tác dầu khí mà họ phải đi lại nhiều lần trên một tuyến đường nhất định thì họ sẽ được cấp một giấy phép đi lại nhiều lần có giá trị trong thời hạn 3 tháng, mỗi lần đi và về, cần báo cho cơ quan dầu khí Việt Nam.

d) Khi muốn đi tham quan du lịch, nghỉ mát trên đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tuyến du lịch đã định, người nước ngoài làm công tác dầu khí cần báo trước cho cơ quan dầu khí Việt Nam  để liên hệ với cơ quan du lịch Việt Nam tổ chức và hướng dẫn đi.

e) Người nước ngoài làm công tác dầu khí được cấp giấy phép đi lại phải đúng tuyến đường, thời gian, địa điểm đã ghi trong  giấy phép đi lại.

6. Việc quay phim, chụp ảnh

a) Người nước ngoài làm công tác dầu khí được quay phim chụp ảnh trong khu căn cứ dịch vụ dầu khí, trừ những nơi có đặt biển cấm quay phim chụp ảnh mang ký hiệu máy ảnh gạch chéo (X) và những nơi có lực lượng vũ trang canh gác. Ngoài phạm vi khu căn cứ dịch vụ dầu khí, người nước ngoài làm công tác dầu khí muốn quay phim, chụp ảnh phải tuân theo những quy định chung về quay phim, chụp ảnh như đối với những người nước ngoài khác.

b) Người nước ngoài làm công tác dầu khí, quay phim, chụp ảnh trái với quy định trên thì cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam có thể tạm giữ phim, ảnh để xem xét hoặc thu một phần hay toàn bộ phim ảnh đó.

7. Việc tổ chức chiếu phim, triển lãm.

Người nước ngoài làm công tác dầu khí được tổ chức chiếu phim, triển lãm, câu lạc bộ, vui chơi… có tính chất nội bộ tại nhà ở hay cơ quan của mình, không được tổ chức ở những nơi khác.

8. Việc quan hệ tiếp xúc

a) Việc quan hệ tiếp xúc giữa những người nước ngoài làm công tác dầu khí với công dân Việt Nam và ngoại kiều cư trú ở Việt Nam về việc riêng phải được báo trước cho cơ quan dầu khí Việt Nam biết rõ yêu cầu nội dung và người định quan hệ để cơ quan dầu khí Việt Nam nghiên cứu quyết định.

b) Người nước ngoài làm công tác dầu khí đang làm nhiệm vụ ở trên sông, trên biển thuộc quyền quản lý của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không được cặp mạn các tàu thuyền khác không có liên quan đến công tác dầu khí, trừ trường hợp cấp cứu.

9. Việc xử lý

Người nước ngoài làm công tác dầu khí vi phạm luật pháp và những điều quy định trong thông tư này, tùy theo mức độ nặng nhẹ, tác hại nhiều hay ít, sẽ bị xử lý theo luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan dầu khí Việt Nam  phổ biến những điểm cần thiết trong thông tư này cho người nước ngoài làm công tác dầu khí biết để họ nghiêm chỉnh chấp hành.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan hữu quan có trách nhiệm thực hiện thông tư này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NGOẠI GIAO
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Bích Sơn

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Viễn Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 261-LB/NV/NG

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu261-LB/NV/NG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/1977
Ngày hiệu lực29/12/1977
Ngày công báo31/12/1977
Số công báoSố 25
Lĩnh vựcĐầu tư, Quyền dân sự, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 261-LB/NV/NG

Lược đồ Thông tư liên bộ 261-LB/NV/NG xuất nhập cảnh cư trú hoạt động công ty nước ngoài công tác thăm dò, khai thác dầu mỏ, khí đốt Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên bộ 261-LB/NV/NG xuất nhập cảnh cư trú hoạt động công ty nước ngoài công tác thăm dò, khai thác dầu mỏ, khí đốt Việt Nam
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu261-LB/NV/NG
        Cơ quan ban hànhBộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ
        Người kýViễn Chi, Hoàng Bích Sơn
        Ngày ban hành14/12/1977
        Ngày hiệu lực29/12/1977
        Ngày công báo31/12/1977
        Số công báoSố 25
        Lĩnh vựcĐầu tư, Quyền dân sự, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư liên bộ 261-LB/NV/NG xuất nhập cảnh cư trú hoạt động công ty nước ngoài công tác thăm dò, khai thác dầu mỏ, khí đốt Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 261-LB/NV/NG xuất nhập cảnh cư trú hoạt động công ty nước ngoài công tác thăm dò, khai thác dầu mỏ, khí đốt Việt Nam

            • 14/12/1977

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/1977

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/1977

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực