Thông tư liên tịch 281-TTLB

Thông tư liên bộ 281-TTLB năm 1990 hướng dẫn chế độ đặt hàng sách, báo và chế độ trợ giá đối với báo chí do Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 281-TTLB hướng dẫn đặt hàng sách, báo trợ giá báo chí


BỘ TÀI CHÍNH-BỘ VĂN HOÁ, THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 281-TTLB

Hà Nội , ngày 25 tháng 9 năm 1990

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH, VĂN HOÁ - THÔNG TIN - THỂ THAO VÀ DU LỊCH SỐ 281-TTLB NGÀY 25-9-1990 HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHẾ ĐỘ ĐẶT HÀNG SÁCH, BÁO VÀO CHẾ ĐỘ TRỢ GIÁ ĐỐI VỚI BÁO CHÍ

Thực hiện điều 17/1 Luật báo chí ngày 2-1-1990 của Hội đồng Nhà nước và Quyết định số 60-HĐBT ngày 8-6-1989 của Hội đồng Bộ trưởng, liên Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch - Tài chính hướng dẫn chế độ đặt hàng xuất bản, báo chí và chế độ trợ giá báo chí như sau:

I- NGUYÊN TẮC CHUNG

1- Công tác xuất bản, báo chí là công tác chính trị, tư tưởng và văn hoá. Các cơ quan xuất bản, báo chí là đơn vị hạch toán kinh tế để phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước ta.

2- Những loại sách báo có tính chất phục vụ xã hội rộng lớn mà không có khả năng tự cân đối thu chi sẽ được ngân sách Nhà nước trợ giá thông qua chế độ đặt hàng của Nhà nước; cơ quan chủ quản và các cơ quan có nhu cầu tuyên truyền giáo dục thay mặt Nhà nước đặt hàng. Cơ quan chủ quản tạo điều kiện hoạt động cho nhà xuất bản và cơ quan báo chí của mình hoạt động ổn định bằng biện pháp thực hiện cơ chế đặt hàng, cấp vốn và trợ giá trong khả năng kinh phí do ngân sách Nhà nước từng cấp đã thông báo.

3- Giá bán các loại sách báo theo chế độ đặt hàng theo khung giá Nhà nước quy định.

II- QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1- Các đối tượng đặt hàng với cơ quan xuất bản, báo chí.

- Các tổ chức, đơn vị có tài liệu, các công trình nghiên cứu khoa học muốn công bố qua hình thức xuất bản sách.

- Những tác phẩm chính trị, văn học nghệ thuật, giáo khoa, giáo trình được in thành sách, và một số báo chí chính trị, khoa học phục vụ xã hội rộng rãi mà không có khả năng tự cân đối thu chi nếu phát sinh lỗ sau khi được cơ quan chủ quản xét duyệt quyết toán, có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp nhất trí thì cơ quan chủ quản dùng nguồn kinh phí của mình trợ giá.

- Báo chí thuộc dạng báo nói, báo hình (trong hệ thống phát thanh, truyền hình) thực hiện chế độ Nhà nước đặt hàng với hình thức khoán mức chi ngân sách hàng năm theo giờ phát sóng.

- Các loại sách báo nhập khẩu thực hiện theo cơ chế đặt hàng của nơi có yêu cầu với cơ quan xuất nhập khẩu sách báo, nếu cơ quan xuất nhập khẩu tự ký kết mua bán thì tự cân đối thu chi.

- Các sách báo xuất nhập khẩu theo hiệp định giữa 2 Đảng và Nhà nước, nếu cơ quan xuất nhập khẩu không tự cân đối được thu, chi thì Nhà nước đặt hàng thông qua nguồn ngân sách cấp phát cho cơ quan chủ quản theo kế hoạch được duyệt.

- Các loại sách báo hợp tác xuất bản với nước ngoài của cơ quan, báo chí, xuất bản đều phải thông qua việc ký hợp đồng với cơ quan xuất nhập khẩu sách báo. Trường hợp cơ quan xuất bản tự xuất bản sách, báo tự ký hợp đồng hợp tác xuất bản hoặc nhập thẳng sách, báo, phải tự cân đối thu chi, ngân sách Nhà nước không trợ giá.

- Nhà nước đặt hàng cơ quan xuất bản phải liên hệ với cơ quan phát hành sách báo ở từng địa phương để tiêu thụ theo quy định hiện hành, trừ trường hợp khách hàng hợp đồng với cơ quan xuất bản thì tự chịu trách nhiệm tiêu thụ xuất bản phẩm của mình.

2- Quy định về ký kết hợp đồng đặt hàng:

- Việc đặt hàng xuất bản sách báo phải ký kết hợp đồng kinh tế theo quy định hiện hành về hợp đồng kinh tế.

- Ngoài các điều khoản cụ thể của hợp đồng kinh tế hiện hành trong lĩnh vực sách báo được bổ sung thêm các nội dung sau:

+ Bên đặt hàng phải ứng 30% giá trị tiền sách báo đặt hàng, khi giao đủ sản phẩm thanh toán nốt số tiền còn lại. Nếu vì lý do nào đó bên đặt hàng tự huỷ bỏ hợp đồng, mọi chi phí của bên nhận đặt hàng đã thực hiện sẽ do bên đặt hàng chịu trách nhiệm thanh toán.

+ Các trường hợp sách, báo do Nhà nước đặt hàng, cơ quan thay mặt Nhà nước đặt hàng cùng với cơ quan tài chính xem xét chi phí và xác định khả năng thu của sách, báo đặt hàng để tạm cấp phát 50% phần chênh lệch thu - chi bằng nguồn kinh phí của ngân sách Nhà nước đã cấp phát. Sau khi có quyết toán chính thức sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại.

- Giá cả ký kết hợp đồng theo khung giá Nhà nước quy định.

III- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1- Những điều quy định này được áp dụng chung và thống nhất trong cả nước từ ngày ký và ban hành.

2- Ngành tài chính, vật giá, ngành Văn phòng Thông tin và các cơ quan chủ quản có trách nhiệm quy định khung giá bán các loại sách, báo theo chế độ đặt hàng; Giám sát, kiểm tra, đôn đốc và có biện pháp giúp đỡ về điều kiện vật chất kỹ thuật, cân đối tài chính, v.v... để các cơ quan xuất bản, báo chí thực hiện tốt chính sách đặt hàng và trợ giá theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh cho liên Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch - Tài chính để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Lý Tài Luận

(Đã ký)

Phan Hiền

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 281-TTLB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu281-TTLB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/1990
Ngày hiệu lực25/09/1990
Ngày công báo30/11/1990
Số công báoSố 22
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư liên bộ 281-TTLB hướng dẫn đặt hàng sách, báo trợ giá báo chí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên bộ 281-TTLB hướng dẫn đặt hàng sách, báo trợ giá báo chí
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu281-TTLB
       Cơ quan ban hànhThông tin, Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá, Bộ Tài chính
       Người ký***, Phan Hiền, Lý Tài Luận
       Ngày ban hành25/09/1990
       Ngày hiệu lực25/09/1990
       Ngày công báo30/11/1990
       Số công báoSố 22
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư liên bộ 281-TTLB hướng dẫn đặt hàng sách, báo trợ giá báo chí

             Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 281-TTLB hướng dẫn đặt hàng sách, báo trợ giá báo chí

             • 25/09/1990

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/11/1990

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/09/1990

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực