Thông tư liên tịch 3-TT/LB

Thông tư liên bộ 3-TT/LB năm 1981 về việc cung ứng vật tư cho nghề cá do Bộ Thuỷ sản - Bộ Vật tư ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 3-TT/LB cung ứng vật tư nghề cá


BỘ THUỶ SẢN-BỘ VẬT TƯ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3-TT/LB

Hà Nội , ngày 05 tháng 10 năm 1981

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ THUỶ SẢN - VẬT TƯ SỐ 3-TT/LB NGÀY 5/10/1981 VỀ VIỆC CUNG ỨNG VẬT TƯ CHO NGHỀ CÁ

Thi hành chỉ thị số 291-TTg ngày 24/10/1980 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh đánh bắt, thu mua, chế biến, vận chuyển hải sản cung cấp cho cán bộ, công nhân viên. Liên bộ Thuỷ sản - Vật tư quy định việc cung ứng vật tư (do Bộ Vật tư kinh doanh) cho ngành thuỷ sản như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Bộ thuỷ sản chịu trách nhiệm quản lý chỉ tiêu và phân phối toàn bộ những loại vật tư do Nhà nước và Bộ Vật tư trực tiếp cân đối và phân phối cho nghề cá như xăng dầu, kim khí, bình điện, săm lốp, thiết bị, một số hoá chất, v.v... cho các đơn vị sử dụng để sản xuất trong ngành thuỷ sản bao gồm cả trung ương và địa phương.

Các đơn vị cung ứng của Bộ Vật tư chỉ cung ứng theo đúng chỉ tiêu phân phối của Bộ Thuỷ sản cho các đơn vị sử dụng.

2. Để đáp ứng yêu cầu thời vụ đánh bắt thuỷ sản của từng khu vực, các chỉ tiêu phân phối vật tư hàng năm của Bộ Thuỷ sản cũng như các hợp đồng cung ứng cần chia ra từng quý (không chia bình quân).

3. Các tổ chức cung ứng vật tư khi tiến hành cung ứng cho các cơ sở sản xuất thuỷ sản trung ương, địa phương, các đơn vị kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác...) và hộ cá thể sản xuất kinh doanh thuỷ sản cần có đủ các căn cứ, điều kiện sau:

- Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, chỉ tiêu phân phối vật tư, kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của cơ quan chủ quản cấp trên giao;

- Định mức tiêu dùng vật tư cho một đơn vị sản phẩm do cấp có thẩm quyền quy định. Nếu sản phẩm chưa có định mức, cơ quan cung ứng vật tư sẽ cung ứng cho đơn vị sản xuất theo định mức tạm tính do hai bên thoả thuận trong hợp đồng kinh tế. Đồng thời chậm nhất trong vòng một quý, đơn vị sản xuất phải xây dựng và trình cấp có thẩm quyền duyệt định mức chính thức để làm căn cứ cho việc cung ứng vật tư tiếp theo và quyết toán vật tư;

- Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, hợp đồng kinh tế hai chiều với các đơn vị tập thể, hộ cá thể.

Do đặc điểm sản xuất thuỷ sản quý I hàng năm thường là thời vụ chính, trường hợp đầu năm chưa có chỉ tiêu kế hoạch, Bộ Vật tư sẽ tạm ứng một lượng vật tư theo đề nghị của Bộ Thuỷ sản, nhưng không quá 20% của số thực hiện năm trước và sẽ trừ vào khi có chỉ tiêu chính thức.

4. Trong quá trình cung ứng, các tổ chức cung ứng vật tư và các cơ sở sản xuất cần:

- Tập trung vật tư một cách thích đáng, đồng bộ và kịp thời vụ cho sản xuất của các vùng trọng điểm có năng suất cao, sản lượng lớn, thực hiện tốt các kế hoạch thu mua, giao nộp sản phẩm, hợp đồng kinh tế hai chiều phục vụ cho các nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu hải sản.

- Căn cứ vào hợp đồng thu mua, tiêu thụ, cung ứng vật tư, hàng quý (trong phạm vi 10 ngày đầu quý) các tổ chức cung ứng cần thông báo khả năng vật tư có thể đáp ứng đến các quy cách cỡ loại để các đơn vị sản xuất chủ động bố trí các chương trình sản xuất.

- Hàng quý, các đơn vị sản xuất phải thông báo cho các tổ chức cung ứng trong khu vực phục vụ về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất thu mua, giao nộp sản phẩm có xác nhận của các cơ quan có liên quan và quyết toán sử dụng vật tư.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những khó khăn làm ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất, kinh doanh cung ứng vật tư, thu mua giao nộp sản phẩm, thì các đơn vị cơ sở phải báo cáo cùng với những kiến nghị các biện pháp giải quyết cần thiết lên cấp trên của mỗi ngành.

Nếu cơ quan cung ứng phát hiện thấy đơn vị sản xuất không giao nộp đủ sản phẩm tương ứng với khối lượng vật tư đã được cung ứng, sử dụng vật tư lãng phí, sai mục đích, bán sản phẩm sai đối tượng, vi phạm chế độ chính sách Nhà nước đã ban hành thì cơ quan cung ứng tạm ngừng cung ứng vật tư và thông báo cho cơ quan chủ quản của đơn vị đó biết. Chỉ sau khi có ý kiến của cơ quan chủ quản thì cơ quan cung ứng mới tiếp tục cung ứng vật tư cho đơn vị sản xuất đó.

5. Căn cứ vào kế hoạch năm, các cơ quan kế hoạch của hai bên cần thường xuyên thông báo cho nhau biết về kết quả cung ứng vật tư, thu mua sản phẩm và tổ chức hội nghị kiểm điểm, giải quyết những vấn đề có liên quan đến việc cung ứng vật tư, thu mua, giao nộp sản phẩm.

II. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Bộ Thuỷ sản giao trách nhiệm cho những đơn vị trong ngành thuỷ sản trực tiếp quản lý chỉ tiêu phân phối vật tư như sau:

1. Những loại vật tư phân phối cho ngành thuỷ sản địa phương, Bộ Thuỷ sản chỉ phân phối đến cấp tỉnh. Các ty thuỷ sản có trách nhiệm phân phối cho các đơn vị thuộc ngành thuỷ sản địa phương. Các đơn vị cung ứng của Bộ Vật tư căn cứ vào kế hoạch phân phối của ty thuỷ sản mà cung ứng cho các đơn vị.

2. Đối với các loại vật tư giành để thu mua giao nộp thuỷ sản cho trung ương thì Bộ Thuỷ sản giao cho công ty thuỷ sản trung ương trực tiếp quản lý chỉ tiêu phân phối các loại vật tư đó như đã thực hiện đối với xăng dầu cho các đơn vị có làm nhiệm vụ thu mua, giao nộp sản phẩm cho trung ương.

Công ty thuỷ sản trung ương có quyền điều hoà, điều động toàn bộ chỉ tiêu đó giữa các đơn vị có làm nhiệm vụ thu mua thuỷ sản.

3. Đối với vật tư phục vụ cho xuất khẩu thuỷ sản thì Bộ Thuỷ sản giao cho công ty xuất khẩu thuỷ sản quản lý và trực tiếp phân phối, điều hoà cho các đơn vị làm nhiệm vụ đánh bắt, thu mua, chế biến, vận chuyển thuỷ sản xuất khẩu thực hiện như điểm 2, mục II.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hoàng Đức Nghi

(Đã ký)

Nguyễn Bá Phát

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3-TT/LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu3-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/1981
Ngày hiệu lực05/10/1981
Ngày công báo15/11/1981
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư liên bộ 3-TT/LB cung ứng vật tư nghề cá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư liên bộ 3-TT/LB cung ứng vật tư nghề cá
     Loại văn bảnThông tư liên tịch
     Số hiệu3-TT/LB
     Cơ quan ban hànhBộ Thuỷ sản, Bộ Vật tư
     Người kýHoàng Đức Nghi, Nguyễn Bá Phát
     Ngày ban hành05/10/1981
     Ngày hiệu lực05/10/1981
     Ngày công báo15/11/1981
     Số công báoSố 20
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư liên bộ 3-TT/LB cung ứng vật tư nghề cá

           Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 3-TT/LB cung ứng vật tư nghề cá

           • 05/10/1981

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/1981

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/1981

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực