Thông tư liên tịch 32-LB/TT

Thông tư liên bộ 32-LB/TT năm 1972 hướng dẫn xếp lương cho học sinh tốt nghiệp các trường trung học, đại học sư phạm đào tạo gíáo viên cấp I, giáo viên cấp II phổ thông do Bộ Giáo dục - Bộ Lao động ban hành

Thông tư liên bộ 32-LB/TT hướng dẫn xếp lương học sinh tốt nghiệp trường trung học đại học sư phạm đào tạo gíáo viên cấp I cấp II phổ thông đã được thay thế bởi Thông tư liên bộ 16-TT/LB quy định chế độ xếp lương theo tiêu chuẩn đào tạo mới giáo viên phổ thông và được áp dụng kể từ ngày 01/08/1980.

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 32-LB/TT hướng dẫn xếp lương học sinh tốt nghiệp trường trung học đại học sư phạm đào tạo gíáo viên cấp I cấp II phổ thông


BỘ GIÁO DỤC-BỘ LAO ĐỘNG
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32-LB/TT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 1972

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG SỐ 32-LB/TT NGÀY 21-11-1972 HƯỚNG DẪN XẾP LƯƠNG CHO HỌC SINH TỐT NGHIỆP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CẤP I, GIÁO VIÊN CẤP II PHỔ THÔNG

Nhằm nâng cao trình độ của giáo viên để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 128/CP ngày 14-8-1967 quy định các trường Đại học sư phạm có nhiệm vụ đào tạo giáo viên có trình độ Đại học cho các trường phổ thông cấp 2. Liên Bộ giáo dục - Đại học và Trung học chuyên nghiệp ra thông tư số 20/TT-LB ngày 29-7-1969 quy định mở hệ trung học sư phạm đào tạo giáo viên cho các trường phổ thông cấp 1. Nay liên Bộ Giáo dục - Lao động hướng dẫn việc xếp lương cho những học sinh tốt nghiệp các hệ sư phạm nói trên như sau:

I- TẬP SỰ

1- Đối với những người nguyên là học sinh được tuyển lựa, đã tốt nghiệp và được phân phối về giảng dạy đều phải qua một thời gian tập sự:

- Những người tốt nghiệp trước ngày 4-7-1970 thì tập sự 18 tháng đối với dại học và 12 tháng đối với trung học theo Quy định tại thông tư liên Bộ Nội vụ - Lao động số 12/TT-LB ngày 8-6-1968.

2- Đối với những người nguyên là giáo viên của các ngành học, cán bộ quản lý giáo dục các cấp đủ tiêu chuẩn được cử đi học nay tốt nghiệp và được bố trí giảng dạy, công tác đúng chuyên môn nghiệp vụ, đúng chức vụ đào tạo thì được miễn tập sự.

II- XẾP LƯƠNG

1- Mức lương:

Những người tốt nghiệp các hệ sư phạm nói trên được xếp vào các mức lương của giáo viên có trình độ Trung học và Đại học sư phạm như đã quy định tại chỉ thị số 16/TTg ngày 24-2-1964 củ Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 04.LĐ/TT ngày 9-3-1964 của Bộ Lao động hướng dẫn về mức lương khởi điểm mới, cụ thể là:

a) Giáo viên cấp 2 tốt nghiệp Đại học sư phạm:

- Hệ đào tạo dưới 4 năm xếp vào mức lương khởi điểm, 55đ.

- Hệ đào tạo từ 4 năm trở lên xếp vào mức lương khởi điểm 60đ, của thang lương giáo viên tốt nghiệp Đại học sư phạm.

b) Giáo viên cấp 1 tốt nghiệp Trung học sư phạm:

- Hệ 7+2, 7+3 ... 10+3 xếp vào mức lương khởi điểm, 45đ.

- Hệ 10+2 xếp vào mức lương bậc khởi điểm 50đ của thang lương giáo viên tốt nghiệp Trung học sư phạm.

2- Trả lương:

a) Nếu tốt nghiệp thi trong thời gian tập sự hưởng 85% mức lương bậc khởi điểm kể từ ngày nhận việc. Khi được tuyển dụng chính thức thì xếp vào bậc khởi điểm kể từ ngày hết hạn tập sự.

b) Nếu không tốt nghiệp mà được sử dụng làm giáo viên thì hưởng 75% mức lương bậc khởi điểm. Sau khi thi lại thì hưởng 85% mức lương bậc khởi điểm kể từ ngày có chứng nhận tốt nghiệp, và được xét kết quả giảng dạy, tinh thần và thái độ công tác mà giảm bớt thời gian tập sự. Trường hợp thi lại nhưng vẫn không tốt nghiệp hoặc không muốn thi lại thì không tuyển dụng làm giáo viên; nếu có yêu cầu công tác và đủ tiêu chuẩn thì xét tuyển dụng làm công tác khác, làm việc gì hưởng theo việc ấy.

c) Đối với giáo viên cũ, cán bộ quản lý giáo dục được cử đi học và được miễn tập sự:

Nếu tốt nghiệp mà lương cũ thấp hơn hoặc bằng mức lương bậc khởi điểm thì xếp vào bậc khởi điểm; lương cũ cao hơn thì hưởng lương cũ, trường hợp lương cũ xấp xỉ mức lương các bậc trên của khởi điểm trong thang lương đã nói tại mục II điểm 1 mà tương quan nội bộ hợp lý thì xếp vào mức lương ấy. Nếu không tốt nghiệp thì giữ nguyên lương cũ. Sau khi thi lại tốt nghiệp thì xếp như nói trên kể từ ngày có chứng nhận tốt nghiệp.

III- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư hướng dẫn xếp lương này chỉ áp dụng đối với giáo viên cấp 1, giáo viên cấp II được đào tạo bằng cả hình thức tập trung dài hạn và hàm thụ tại chức của hệ thống các trường sư phạm trung học đào tạo giáo viên cấp 1 có Quyết định công nhận của Bộ Giáo dục và các trường Đại học sư phạm đào tạo giáo viên cấp 2 có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Những giáo viên tốt nghiệp các trường chưa được các cấp có thẩm quyền nói trên công nhận thì không thuộc đối tượng áp dụng thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những người tốt nghiệp trước ngày ban hành thong tư này nếu chưa xếp đúng mức lương như đã hướng dẫn ở mục II thì xếp lại cho đúng mức lương m ới kể từ ngày có quyết định xếp lại; không đặt vấn đề truy lĩnh.

Yêu cầu Uỷ ban hành chính các khu tự trị, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương xếp lương cho những học sinh tốt nghiệp các hệ sư phạm nói trên như hướng dẫn của thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc gì đề nghị các Uỷ ban phản ánh cho liên Bộ chúng tôi được biết để nghiên cứu và tiếp tục hướng dẫn thêm

Nguyễn Hữu Khiếu

(Đã ký)

Nguyễn Văn Huyên

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32-LB/TT

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu32-LB/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/1972
Ngày hiệu lực21/11/1972
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/1980
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32-LB/TT

Lược đồ Thông tư liên bộ 32-LB/TT hướng dẫn xếp lương học sinh tốt nghiệp trường trung học đại học sư phạm đào tạo gíáo viên cấp I cấp II phổ thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên bộ 32-LB/TT hướng dẫn xếp lương học sinh tốt nghiệp trường trung học đại học sư phạm đào tạo gíáo viên cấp I cấp II phổ thông
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu32-LB/TT
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động, Bộ Giáo dục
        Người kýNguyễn Văn Huyên, Nguyễn Hữu Khiếu
        Ngày ban hành21/11/1972
        Ngày hiệu lực21/11/1972
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/1980
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư liên bộ 32-LB/TT hướng dẫn xếp lương học sinh tốt nghiệp trường trung học đại học sư phạm đào tạo gíáo viên cấp I cấp II phổ thông

            Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 32-LB/TT hướng dẫn xếp lương học sinh tốt nghiệp trường trung học đại học sư phạm đào tạo gíáo viên cấp I cấp II phổ thông