Thông tư liên tịch 590-TT/VP

Thông tư liên bộ 590-TT/VP năm 1966 về tăng cường công tác thông tin và cổ động trong nhà trường và nhà trường tích cực góp phần vào công tác thông tin và cổ động trong nhân dân do Bộ Giáo dục - Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp - Tổng cục thông tin ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 590-TT/VP tăng cường công tác thông tin cổ động nhà trường tích cực góp phần công tác thông tin cổ động nhân dân


BỘ GIÁO DỤC-BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP-TỔNG CỤC THÔNG TIN
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 590-TT/VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 1966 

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THÔNG TIN VÀ CỔ ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ NHÀ TRƯỜNG TÍCH CỰC GÓP PHẦN VÀO CÔNG TÁC THÔNG TIN VÀ CỔ ĐỘNG TRONG NHÂN DÂN

Chỉ thị số 118-CT/TƯ ngày 23/12/1965 về việc tăng cường công tác thông tin và cổ động đã ghi rõ: “Trong sự nghiệp vĩ đại chống Mỹ cứu nước của toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay, công tác thông tin và cổ động thường xuyên phải được tăng cường nhằm góp phần đưa đường lối chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, những vẫn đề thời sự quan trọng trong nước và nước ngoài đến đông đảo quần chúng nhân dân một cách đúng đắn và nhanh nhất, phát huy mạnh mẽ khí thế cách mạng của các tầng lớp nhân dân, bảo đảm làm tốt mọi công tác sản xuất và chiến đấu, tận lực ủng hộ cách mạng miền Nam về mọi mặt và làm tròn trách nhiệm quốc tế”.

Chỉ thị cũng đề ra việc chú ý sử dụng lực lượng giáo viên, học sinh vào công tác thông tin.

Ngành giáo dục, với nhiệm vụ đào tạo thế hệ mới theo những đường lối, phương châm của Đảng đề ra, cũng đòi hỏi phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói chung và công tác thông tin, cổ động thường xuyên nói riêng trong nhà trường để phục vụ cho yêu cầu giáo dục.

Trong công tác thông tin và cổ động trong nhân dân từ trước đến nay nhà trường cũng đã góp phần tích cực và có nhiều kinh nghiệm tốt. Đó cũng là một nhiệm vụ cấn thiết của nhà trường để có thể gắn liền việc giáo dục trong nhà trường với đời sống, để rèn luyện giáo viên và học sinh về lập trường, quan điểm,…

Để thi hành chỉ thị của Trung ương Đảng; liên Bộ Giáo dục - Đại học và trung học chuyên nghiệp - Tổng cục Thông tin đề ra một số điểm cụ thể về việc phối hợp giữa các ngành giáo dục và thông tin trong công tác này như sau:

1. Các cấp thông tin từ Trung ương đến cơ sở phải coi nhà trường là một đơn vị thông tin quan trọng; ngoài việc phải tích cực góp phần tuyên truyền đường lối, chính sách giáo dục của Đảng và Chính phủ để động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng công tác giáo dục đào tạo thể hệ mới, cần tích cực phối hợp với ngành giáo dục để giúp đỡ các trường làm tốt công tác thông tin và cổ động trong nhà trường như thường xuyên cung cấp những tài liệu thông tin, tổ chức màng lưới thông tin, bồi dưỡng thông tin viên, phân phối những phương tiện thông tin cần thiết (loa, đài …); xây dựng những hoạt động, hình thức thông tin và cổ động để phục vụ cho yêu cầu giáo dục của nhà trường (làm bản tin, báo tường, viết khẩu hiệu, vẽ tranh, làm đèn chiếu, triễn lãm,…).

2. Các cấp giáo dục từ Trung ương đến cơ sở, ngoài việc tăng cường các hoạt động thông tin và cổ động trong nhà trường, cần phối hợp chặt chẽ với ngành thông tin để tích cực phát huy những khả năng to lớn và điều kiện sẵn có của các giáo viên và học sinh vào công tác thông tin và cổ động trong nhân dân một cách thích hợp với điều kiện của nhà trường; cố gắng phấn đấu để mỗi trường học là một pháo đài, mỗi lớp học là một đội thông tin chống Mỹ, cứu nước. Các hoạt động này không được làm ảnh hưởng đến việc dạy và học là công việc chính của nhà trường.

Thường xuyên nhà trường cần kịp thời phổ biến tin tức, tài liệu thông tin rộng rãi trong quần chúng nhân dân cho tới các gia đình có học sinh đến học bằng nhiều cách như truyền tin miệng, viết bảng tin, phát thanh, kẻ khẩu hiệu, vẽ tranh tường, đọc báo, hoặc thông qua các lớp bổ túc văn hóa, v.v…

Tùy khả năng cụ thể, mỗi trường có thể giúp đỡ cơ quan thông tin địa phương đảm nhận một số hoạt động của một nhà thông tin.

Trong những đợt thông tin và cổ động tập trung cho các nhiệm vụ lớn, nhà trường cần giúp cơ quan thông tin địa phương mở những đợt hoạt động đột kích để có tác động mạnh mẽ trong nhân dân và đi sâu vào các gia đình bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động.

Để đảm bảo được chất lượng công tác thông tin tốt và có nhiều tác dụng giáo dục cho giáo viên, học sinh, sinh viên trong quá trình liên hệ với nhân dân lao động, cần chú ý bồi dưỡng cho họ nắm được những vấn đề thời sự, chính sách và tổ chức tốt việc tham gia vào các hoạt động thông tin và cổ động trong nhân dân.

3. Biện pháp thực hiện.

a) Để hoạt động thông tin và cổ động trong nhà trường được thường xuyên, liên tục và có sự chỉ đạo chặt chẽ cũng như để quan hệ với cơ quan thông tin được mật thiết, các đồng chí phụ trách công tác chính trị và tư tưởng của chính quyền, công đoàn, thanh niên trong ngành giáo dục cho tới các trường, cần có sự thống nhất phương hướng, kế hoạch công tác từng thời gian, phân công cụ thể thực hiện và cử đại diện quan hệ thường xuyên với cơ quan thông tin địa phương.

b) Để nhà trường bảo đảm được nhiệm vụ chính là học tập tốt, không ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục khoa học, kiến thức cơ bản và tránh bị động trong công tác, từng thời gian hàng tháng, ba tháng… cơ quan thông tin địa phương cần có quan hệ sớm với nhà trường để kịp thời đề ra kế hoạch công tác và yêu cầu cụ thể để nhà trường chủ động bố trí công việc và phân công giáo viên và học sinh tham gia một cách thích hợp.

c) Nhà trường có thể căn cứ vào khả năng và điều kiện tích cực của giáo viên và học sinh để phân công đi sát giúp đỡ các tổ, nhóm hoạt động thông tin và cổ động ở địa phương, có thể kết hợp các bộ môn thông tin và cổ động của nhà trường với các bộ môn đó của địa phương để giúp đỡ lẫn nhau hoạt động như tổ viết tin, tổ khẩu hiệu, tổ vẽ trang, tổ đèn chiếu, tổ bích báo, tổ đọc báo,… của nhà trường kết nghĩa với những tổ đó của địa phương hoặc tham gia vào các tổ chức đó ở địa phương.

Trong ban văn hóa và thông tin xã, nhà trường phổ thông nên cử người tham gia để có quan hệ chặt chẽ.

d) Để những công việc trên tiến hành được tốt, các cấp giáo dục và nhà trường cùng với cấp thông tin cần phát huy những kinh nghiệm tốt đã có và phối hợp làm thí điểm một vài nơi để rút kinh nghiệm và từng thời gian báo cáo công tác lên cấp trên.

Việc tăng cường công tác thông tin và cổ động trong nhà trường và ngoài nhà trường có ý nghĩa rất quan trọng. Liên bộ yêu cầu các cơ sở, Ty giáo dục và sở, Ty thông tin, các trường đại học và trung học chuyên nghiệp nghiên cứu và bàn kế hoạch cụ thể thực hiện tốt thông tư này.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC

THỨ TRƯỞNG
 


 
Lê Liêm

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ ĐẠI HỌC
VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

THỨ TRƯỞNG
 Hoàng Xuân Tùy

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC
THÔNG TIN

 


 

 Nguyễn Minh Vỹ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 590-TT/VP

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu590-TT/VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/1966
Ngày hiệu lực11/10/1966
Ngày công báo31/10/1966
Số công báoSố 13
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư liên bộ 590-TT/VP tăng cường công tác thông tin cổ động nhà trường tích cực góp phần công tác thông tin cổ động nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên bộ 590-TT/VP tăng cường công tác thông tin cổ động nhà trường tích cực góp phần công tác thông tin cổ động nhân dân
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu590-TT/VP
        Cơ quan ban hànhBộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục, Tổng cục thông tin
        Người kýLê Liêm, Nguyễn Minh Vỹ, Hoàng Xuân Tùy
        Ngày ban hành26/09/1966
        Ngày hiệu lực11/10/1966
        Ngày công báo31/10/1966
        Số công báoSố 13
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư liên bộ 590-TT/VP tăng cường công tác thông tin cổ động nhà trường tích cực góp phần công tác thông tin cổ động nhân dân

              Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 590-TT/VP tăng cường công tác thông tin cổ động nhà trường tích cực góp phần công tác thông tin cổ động nhân dân

              • 26/09/1966

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/10/1966

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/10/1966

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực