Thông tư liên tịch 637-TT/LB

Thông tư liên bộ 637-TT/LB năm 1977 về việc phát động phong trào vệ sinh thể dục yêu nước do Bộ Y tế và Tổng cục thể dục thể thao ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên bộ 637-TT/LB phát động phong trào vệ sinh thể dục yêu nước


TỔNG CỤC THỂ DỤC THÊ THAO - BỘ Y TẾ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 637-TT/LB

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 1977

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

VỀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO VỆ SINH THỂ DỤC YÊU NƯỚC

I. Ý NGHĨA CUỘC VẬN ĐỘNG

Sau ba mươi năm chiến tranh ác liệt, nhân dân ta đã giành được thắng lợi trọn vẹn và vững chắc, cách mạng nước ta chuyển sang một giai đoạn mới, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. Do chiến tranh kéo dài và do chủ nghĩa thực dân mới xô đẩy nhân dân ta trong vùng bị tạm chiếm vào đời sống đồi trụy, sức khỏe nhân dân ta giảm sút nghiêm trọng. Các dịch, bệnh nguy hiểm như dịch hạch, dịch tả vẫn còn xảy ra; các bệnh xã hội như sốt rét, hoa liễu, phong, lao có tỷ lệ người mắc khá cao trong các vùng mới giải phóng. Tuy nhiều tỉnh, thành phía Bắc đã xây dựng được một số đơn vị điển hình về vệ sinh – thể dục và một số địa phương phía Nam trong hai năm qua đã bước đầu phát động phong trào vệ sinh – thể dục, nhưng nói chung phong trào phát triển chậm, nhất là ở vùng mới giải phóng.

Nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng, chỉ thị số 226, số 227 của Ban bí thư trung ương Đảng để thực hiện khẩu hiệu: “Tất cả cho sản xuất, tất cả vì Tổ quốc giàu mạnh, vì hạnh phúc của nhân dân”, trước mắt để thực hiện thắng lợi nghị quyết lần thứ 2 của trung ương Đảng về nông nghiệp, một việc hết sức quan trọng và cấp bách phải làm là phát động phong trào vệ sinh phòng bệnh và thể dục thể thao yêu nước, gọi tắt là phong trào vệ sinh thể dục yêu nước sâu rộng trong cả nước nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe của nhân dân.

Tiến hành thắng lợi cuộc vận động này chẳng những thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự quan tâm chăm sóc của Đảng và Nhà nước ta đối với sức khỏe của nhân dân mà còn góp phần thiết thực vào việc xây dựng con người mới phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống văn minh, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

II. MỤC TIÊU CUỘC VẬN ĐỘNG

Thực hiện vệ sinh phòng bệnh và luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên là biện pháp chủ động và tích cực nhất để bảo vệ và tăng cường sức khỏe, vì vậy cuộc vận động vệ sinh – thể dục yêu nước phải liên tục, lâu dài , có tổ chức thành nền nếp, từng bước nâng cao chỉ tiêu phấn đấu và phải nhằm mục tiêu chủ yếu vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan, phát hiện ở đâu, dập tắt ngay ở đó. Đồng thời vận động nhân dân, nhất là thanh niên, thiếu niên, học sinh rèn luyện thân thể hàng ngày theo đúng phương pháp khoa học, hợp vệ sinh, hình thành nếp sống văn minh lành mạnh.

III. NỘI DUNG CUỘC VẬN ĐỘNG

Trong thời gian từ nay đến 1980 nội dung vận động là:

A. VỀ VỆ SINH PHÒNG BỆNH

a) Vận động nhân dân thực hiện ba sạch, ba diệt.

1. Ba sạch:

- Ăn sạch: ăn chín, không ăn thức ăn ôi thiu, không ăn thịt các vật chết.

- Uống sạch: uống nước đun sôi, không pha nước lã, không uống nước lã.

- Ở sạch: nhà cửa gọn gàng, thoáng khí, sạch sẽ. Có nước sạch dùng trong sinh hoạt, không tắm giặt bằng nước ao tù, không phóng uế bừa bãi, có hố xí, hố tiểu hợp vệ sinh và thường xuyên bảo quản sử dụng tốt.

Ba việc làm cụ thể:

- Làm hố xí: ở nông thôn, mỗi gia đình có một hố xí hai ngăn đúng quy cách; ở thành phố, thị xã, thị trấn, nhà nào cũng có hố xí riêng, hợp vệ sinh, những nơi công cộng xây dựng hố xí tự hoại hoặc nửa tự hoại và có người chuyên làm vệ sinh. Hố xí loại nào và ở đâu cũng phải giữ gìn và sử dụng tốt, không để bốc mùi hôi thối, không để có dòi, phải ủ kỹ, không dùng phân tươi, tức là diệt ruồi tận gốc.

- Làm giếng nước và nhà tắm: ở nông thôn, vận động nhân dân từ 1 đến 3 gia đình đào và xây một giếng để có đủ nước sạch dùng trong ăn uống, tắm giặt; mỗi gia đình có một nhà tắm. Ở thành phố, thị xã, thị trấn, phải có đủ nước máy bảo đảm vệ sinh cho nhân dân dùng.

- Tổ chức tổng vệ sinh hàng tuần trong cơ quan, xí nghiệp, công, nông, lâm trường, trường học, đơn vị bộ đội, đường phố, bản làng và các nơi công cộng: chợ, bến tàu xe v.v… gây thành nếp sống văn mình, sạch đẹp.

2. Ba diệt:

- Diệt muỗi: Thả cá vào bể nước, rải dầu vào cống rãnh để diệt bọ gậy, khơi cống rãnh không để nước ứ đọng, phun thuốc diệt muỗi, nằm màn chống muỗi đốt.

- Diệt ruồi: Dùng vỉ, bẫy, thuốc diệt ruồi, diệt dòi ở hố xí không cho sinh ra ruồi bằng biện pháp thông dụng hoặc bằng hóa chất nếu có.

- Diệt chuột: Dùng bẫy thường xuyên diệt chuột, hoặc bằng hóa chất.

Ngoài ra, cần diệt bọ chét ở các ổ dịch hạch.

b) Vận động nhân dân tiêm và uống thuốc phòng các bệnh dịch đúng thời gian, đúng đối tượng, đúng kỹ thuật, đạt ít nhất 70%, ở nơi có dịch phải đạt 90 – 100% diện cần tiêm và uống thuốc phòng. Đặc biệt coi trọng việc phòng và chống bệnh sốt rét và các bệnh xã hội có tính phổ biến.

c) Ra sức tuyên truyền vận động làm cho những người mắc bệnh hoa liễu, lao, phong… tự giác xin chữa bệnh. Dựa vào nhân dân, phát hiện những người có bệnh, thuyết phục họ chữa cho khỏi bệnh, chú ý các trại cải tạo, trại phục hồi nhân phẩm.

B. VỀ THỂ DỤC THỂ THAO

a) Vận động nhân dân luyện tập thể dục hàng ngày, trong đó chú ý đối tượng chủ yếu là thanh niên, thiếu niên, học sinh.

Ở các trường phổ thông, đại học và trung học chuyên nghiệp: 100% học sinh tập thể dục trước giờ và giữa giờ học.

Ở các lớp mẫu giáo, vỡ lòng cả phổ thông cấp I: tổ chức hướng dẫn các trò chơi vận động vui khỏe, hợp với lứa tuổi.

Trong các lực lượng vũ trang: 100% cán bộ, chiến sĩ rèn luyện thân thể hàng ngày.

Ở các xí nghiệp: 100% công nhân tập thể dục chống mệt mỏi giữa giờ sản xuất.

Ở các cơ quan, công, nông, lâm trường, khu kinh tế mới, xã, hợp tác xã và đường phố: 50% nhân dân tập thể dục. Riêng thanh niên thực hiện 100% tập thể dục.

Trên cơ sở phong trào đó tích cực xây dựng các câu lạc bộ sức khỏe thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thể dục hàng ngày để phòng bệnh, chữa bệnh, nâng cao sức khỏe.

b) Cần tổ chức việc thực hiện tập các môn dễ, phổ cập, chạy, bơi và một số môn thể thao được quần chúng ưa thích: bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, bơi thuyền, vật, võ v.v… Từ đó thực hiện chế độ rèn luyện thân thể theo tiêu chuẩn trước hết trong lứa tuổi thanh niên, thiếu niên. Phải chú ý vệ sinh môi trường và vệ sinh trong tập luyện thể dục thể thao. Dụng cụ thể dục thể thao phải phù hợp với lứa tuổi, tầm vóc và sức khỏe từng đối tượng.

c) Các cơ sở điều trị (bệnh viện, bệnh xá) và các cơ sở điều dưỡng đều có khoa hoặc tổ thể dục chữa bệnh.

d) Hai ngành y tế và thể dục thể thao cùng xây dựng một trung tâm thể dục phòng bệnh và chữa bệnh, trước mắt tổ chức thi điểm dùng phương pháp thể dục phòng và chống một số bệnh thường mắc trong học sinh (cong, vẹo cột sống, suy giảm thị lực…) và trong công nhân ở các cơ sở sản xuất có chất độc hại hoặc lao động nặng nhọc (viêm phế quản, đau lưng, đau các khớp xương, suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể)…

IV. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH CUỘC VẬN ĐỘNG

A. VỀ TỔ CHỨC BAN CHỈ ĐẠO

Thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động từ trung ương đến địa phương để tổ chức, chỉ đạo thực hiện phong trào vệ sinh thể dục yêu nước.

1. Ở trung ương: Bộ Y tế và Tổng cục thể dục thể thao cử ra Ban thường trực gồm một số đại biểu của hai ngành để chỉ đạo thực hiện phong trào vệ sinh – thể dục yêu nước trong cả nước.

2. Ở tỉnh và thành phố: thành lập Ban vệ sinh – thể dục tỉnh hoặc thành phố gồm có:

- Trưởng ban: đồng chí phó chủ tịch hoặc đồng chí ủy viên Ủy ban nhân dân phụ trách văn xã;

- Các ủy viên: các đồng chí phụ trách các ngành, các đoàn thể (y tế, thể dục thể thao, giáo dục, liên hiệp công đoàn, thanh niên, phụ nữ);

- Ban thường trực gồm: đồng chí Trưởng ban và hai đồng chí phụ trách hai ngành y tế, thể dục thể thao.

3. Ở quận và huyện cũng như ở tỉnh và thành phố.

4. Ở phường, xã, tiểu khu: đồng chí phó chủ tịch phụ trách văn xã làm trưởng ban; các đồng chí phụ trách y tế xã, đại diện ban giám hiệu trường học, đoàn thanh niên, xã đội và cán bộ thể dục thể thao làm ủy viên.

Ban chỉ đạo các cấp phải định kỳ sinh hoạt, xây dựng chương trình hoạt động với những kế hoạch và biện pháp cụ thể, thiết thực, trình cấp ủy Đảng và chính quyền thông qua rồi căn cứ vào đó mà tổ chức chỉ đạo thực hiện. Hàng tháng kiểm điểm công tác, đánh giá tình hình phong trào, kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót và báo cáo lên cấp trên của mình; sáu tháng sơ kết, cuối năm tổng kết, rút ra những bài học bổ ích để đẩy mạnh cuộc vận động đạt kết quả tốt hơn.

B. VỀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ VỆ SINH – THỂ DỤC

Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền, hai ngành y tế và thể dục thể thao có chương trình giảng dạy y học thể dục thể thao và thể dục chữa bệnh trong các trường đào tạo cán bộ y tế và cán bộ thể dục thể thao. Hai ngành tranh thủ sự phối hợp, giúp đỡ các ngành và các đoàn thể hữu quan, cấp tốc mở các lớp ngắn ngày đào tạo hàng loạt cán bộ vệ sinh – thể dục và hướng dẫn viên thể dục và thể dục chữa bệnh, lấy đoàn viên thanh niên và giáo viên trẻ tuổi làm nòng cốt, kịp thời cung cấp cho phong trào.

Cán bộ y tế và hội viên chữ thập đỏ phải biết hướng dẫn các bài thể dục thông thường, cán bộ thể dục thể thao phải biết vận động thực hiện vệ sinh phòng bệnh.

Cơ quan y tế và cơ quan thể dục thể thao phải gương mẫu về vệ sinh phòng bệnh và thể dục thể thao. Nhà trường phải tiến hành thực hiện tốt và truyền bá tốt cả vệ sinh và thể dục. Giáo viên học sinh phải làm nòng cốt cho phong trào. Bộ đội đóng quân ở đâu phải tích cực góp phần xây dựng phong trào vệ sinh – thể dục yêu nước ở đấy.

C. XÂY DỰNG VÀ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN VỀ VỆ SINH – THỂ DỤC

Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền hai ngành y tế và thể dục thể thao phải phối hợp chặt chẽ để chọn điểm, xây dựng điển hình tiên tiến chung của hai ngành về vệ sinh – thể dục, tổng kết kinh nghiệm và nhân ra diện. Riêng đơn vị tiên tiến về y tế phải đạt tiêu chuẩn khá về thể dục thể thao; đơn vị tiên tiến về thể dục thể thao phải đạt tiêu chuẩn khá về vệ sinh, phòng bệnh. Hai ngành đều phải coi đây là biện pháp quan trọng để nhanh chóng mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào vệ sinh – thể dục yêu nước. Không nên ngành nào làm riêng ngành ấy, càng không được tách vệ sinh phòng bệnh khỏi thể dục thể thao hoặc tách thể dục thể thao khỏi vệ sinh phòng bệnh.

D. VỀ TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG

Thông qua các cơ quan thông tin báo chí và các hình thức nói chuyện, triển lãm, chiếu phim, nhất là dùng người tốt, việc tốt thuyết phục làm cho toàn dân cùng hiểu rõ lợi ích của phong trào vệ sinh – thể dục yêu nước từ đó hăng hái tham gia và tự giác thực hiện. Báo Sức khỏe và báo Thể dục thể thao phải tuyên truyền cả vệ sinh và thể dục thể thao, đồng thời chống thói quen ăn ở thiếu vệ sinh và cách tập luyện thể dục thể thao thiếu khoa học.

Đ. VỀ THI ĐUA

Từ nay đến năm 1980 phấn đấu thực hiện ở cơ sở: đạt từ 25% đến 30% số xã, phường, tiểu khu, cơ quan, công, nông, lâm trường, xí nghiệp, trường học trở thành đơn vị tiên tiến về vệ sinh – thể dục.

Ở mỗi tỉnh, thành phố có từ 1 đến 2 huyện hoặc thị xã, quận, khu phố đạt tiên tiến về vệ sinh – thể dục.

Tổ chức thi đua giữa các địa phương, các đơn vị, các cơ sở từng thời gian có sơ kết, tổng kết nơi nào đạt thành tích xuất sắc sẽ được khen thưởng xứng đáng.

Nhận được thông tư này, các Sở, Ty y tế và Sở, Ty thể dục thể thao phải phối hợp tổ chức học tập cho cán bộ của hai ngành quán triệt mục đích ý nghĩa và nội dung cuộc vận động; xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động và xây dựng tổ chức các Ban vệ sinh – thể dục từ tỉnh đến huyện; xã, khu phố, coi đó là một trọng tâm chỉ đạo chung của hai ngành trong công tác phục vụ sức khỏe của nhân dân, xây dựng con người mới và nếp sống văn minh, lành mạnh.

 

QUYỀN TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC THỂ DỤC
THỂ THAO
Lê Đức Chính

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
BÁC SĨ
Nguyễn Tăng Ẩm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 637-TT/LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu637-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/1977
Ngày hiệu lực17/11/1977
Ngày công báo30/11/1977
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 637-TT/LB

Lược đồ Thông tư liên bộ 637-TT/LB phát động phong trào vệ sinh thể dục yêu nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên bộ 637-TT/LB phát động phong trào vệ sinh thể dục yêu nước
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu637-TT/LB
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế, Tổng cục Thể dục thể thao
        Người kýLê Đức Chính, Nguyễn Tăng ấm
        Ngày ban hành02/11/1977
        Ngày hiệu lực17/11/1977
        Ngày công báo30/11/1977
        Số công báoSố 21
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư liên bộ 637-TT/LB phát động phong trào vệ sinh thể dục yêu nước

              Lịch sử hiệu lực Thông tư liên bộ 637-TT/LB phát động phong trào vệ sinh thể dục yêu nước

              • 02/11/1977

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/11/1977

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/11/1977

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực