Thông tư liên tịch 01-057-TT/LB

Thông tư liên tịch 01-057-TT/LB năm 1963 nguyên tắc cấp vốn và cho vay trong định mức vốn lưu động đối với các xí nghiệp vận tải quốc doanh do Liên bộ Ngân hàng nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính ban hành.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 01-057-TT/LB nguyên tắc cấp vốn cho vay định mức vốn lưu động xí nghiệp vận tải quốc doanh


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ TÀI CHÍNH
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01-057-TT/LB

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 1963

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VỀ CẤP VỐN VÀ CHO VAY TRONG ĐỊNH MỨC VỐN LƯU ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC XÍ NGHIỆP VẬN TẢI QUỐC DOANH

Thi hành Quyết định 054-TTg ngày 19-02-1959 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho vay trong định mức vốn lưu động đối với các xí nghiệp vận tải quốc doanh và Bưu điện, liên Bộ Tài chính, Giao thông Bưu điện và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 362-TD-CTN ngày 27-8-1959 quy định những nguyên tắc chung trong việc cấp vốn lưu động của Nhà nước và việc cho vay trong định mức vốn lưu động của Ngân hàng Nhà nước. Sau một thời gian thi hành, Liên Bộ nhận thấy cần thay đổi một số điểm trong việc quy định tỷ lệ cấp vốn của Nhà nước và vốn vay của Ngân hàng trong định mức để thích ứng với đặc điểm hoạt động kinh tế, tài vụ của các xí nghiệp vận tải quốc doanh hiện nay và phát huy hơn nữa những nguyên tắc tín dụng ngắn hạn xã hội chủ nghĩa.

Sau đây là những điểm quy định cụ thể:

1. Bắt đầu từ năm 1963, đối với các xí nghiệp vận tải quốc doanh trung ương, quốc doanh địa phương và công tư hợp doanh, Ngân hàng Nhà nước chỉ tham gia cho vay trong định mức vốn lưu động những yếu tố định mức dự trữ vật tư có tính chất luân chuyển thường xuyên trong giai đoạn dự trữ sản xuất, mà không tham gia cho vay các yếu tố khác như “công tác đang làm dở” “công tác trao xong”, “vật liệu dự trữ đặc biệt” (dự trữ có tính chất dài hạn hoặc để phòng công tác đột xuất), “phí đợi phân bổ”.

2. Loại xí nghiệp áp dụng cách cho vay nói trên bao gồm: các Công ty vận tải ô tô, Công ty vận tải đường sông, Công ty vận tải đường biển, hải cảng, bến tàu, bến phà, vận doanh đường sắt. Còn các xí nghiệp sản xuất công nghiệp và các tổ chức cung tiêu đã được phân cấp hạch toán kinh tế độc lập không thuộc phạm vi thi hành thông tư này, mà vẫn áp dụng theo thể lệ biện pháp cho vay công nghiệp quốc doanh và cung tiêu của Ngân hàng Nhà nước hiện hành.

3. Những yếu tố định mức vốn lưu động của xí nghiệp mà Ngân hàng không tham gia cho vay trong định mức thì Nhà nước cấp trực tiếp 100% vốn lưu động định mức, còn những loại vật tư thuộc đối tượng Ngân hàng cho vay thì Nhà nước sẽ cấp trực tiếp cho xí nghiệp 60%, số còn lại do Ngân sách Nhà nước chuyển sang Ngân hàng để cho vay trong định mức (đối với các xí nghiệp vận tải quốc doanh trung ương). Đối với các xí nghiệp vận tải địa phương và công tư hợp doanh, tỷ lệ cho vay của Ngân hàng trong định mức và tỷ lệ Nhà nước cấp trực tiếp cho xí nghiệp sẽ do các cơ quan Tài chính, Giao thông và Ngân hàng địa phương quy định cụ thể, nhưng nguyên tắc chung là Ngân sách địa phương chỉ cấp trực tiếp cho xí nghiệp tối đa 70% số vốn lưu động định mức trong năm, kế hoạch đã được xét duyệt, phần còn lại do Ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng để cho vay trong định mức theo tinh thần Quyết định 054-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19-02-1959.

4. Với cách cho vay mới này, có thể có những xí nghiệp đã chuyển nộp vốn sang Ngân hàng cho vay trong định mức từ trước đến nay thừa so với mức Ngân hàng tham gia cho vay trong định mức mới thì tinh thần chung là không đặt vấn đề Ngân hàng trả lại vốn thừa cho từng xí nghiệp, mà việc đó sẽ do Ngân hàng cùng với cơ quan chủ quản xí nghiệp giải quyết trên nguyên tắc: Nếu tổng các số vốn đã chuyển sang Ngân hàng để cho vay đối với tất cả các xí nghiệp thuộc cơ quan chủ quản từ trước tới nay so với tổng số vốn Ngân hàng tham gia cho vay trong định mức đối với tất cả các xí nghiệp thuộc cơ quan chủ quản trong năm 1963 nhiều hơn thì Ngân hàng trả lại số thừa đó từ tài khoản 1.07 cho cơ quan chủ quản để cấp trả lại trực tiếp cho xí nghiệp, ngược lại ít hơn thì cơ quan chủ quản chuyển thêm sang Ngân hàng.

Việc tính toán trả lại số vốn thừa hoặc chuyển thêm vốn thiếu sẽ tiến hành ngay sau khi cơ quan chủ quản xét duyệt xong toàn bộ vốn lưu động định mức cho các xí nghiệp thuộc cơ quan của mình. Song, đối với những xí nghiệp đã được duyệt, vốn năm 1963, mức độ tham gia cho vay của Ngân hàng thấp hơn năm 1962, do đó, lúc đầu xí nghiệp có thể thiếu vốn vì cơ quan chủ quản chưa cấp kịp thì Ngân hàng tạm thời vẫn giữ mức cho vay và cách cho vay cũ đến hạn cuối cùng hết tháng 4-1963, nhằm tạo điều kiện cho cơ quan chủ quản có thời gian giải quyết việc cấp số vốn thiếu trực tiếp cho xí nghiệp. Còn đối với những xí nghiệp khác không có tình hình trên, việc cho vay theo biện pháp mới và theo mức mới được tiến hành ngay sau khi cơ quan chủ quản xét duyệt xong vốn lưu động định mức cho xí nghiệp (đối với xí nghiệp địa phương và xí nghiệp công tư hợp doanh), hoặc sau khi Ngân hàng địa phương nhận được thông báo chỉ tiêu cho vay trong định mức của Ngân hàng trung ương gửi về (đối với xí nghiệp quốc doanh trung ương).

5. Việc cho vay trên định mức vốn lưu động đối với các xí nghiệp vận tải cũng vẫn áp dụng biện pháp hiện hành như đối với các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh nhưng chỉ cho vay những yếu tố thuộc đối tượng cho vay trong định mức (trừ vật rẻ tiền mau hỏng).

Thông tư này sẽ thay thế cho Thông tư liên Bộ số 362-TD-CTN ngày 27-8-1959. Căn cứ vào nội dung của thông tư này, tùy theo sự cần thiết, mỗi Bộ sẽ có chỉ thị hướng dẫn chi tiết cho ngành mình thi hành.

 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC
Tạ Hoàng Cơ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồng Xích Tâm

BỘ TÀI CHÍNH
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Văn Bính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01-057-TT/LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu01-057-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01-057-TT/LB

Lược đồ Thông tư liên tịch 01-057-TT/LB nguyên tắc cấp vốn cho vay định mức vốn lưu động xí nghiệp vận tải quốc doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 01-057-TT/LB nguyên tắc cấp vốn cho vay định mức vốn lưu động xí nghiệp vận tải quốc doanh
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu01-057-TT/LB
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước
        Người kýTrịnh Văn Bính, Tạ Hoàng Cơ, Hồng Xích Tâm
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư liên tịch 01-057-TT/LB nguyên tắc cấp vốn cho vay định mức vốn lưu động xí nghiệp vận tải quốc doanh

             Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 01-057-TT/LB nguyên tắc cấp vốn cho vay định mức vốn lưu động xí nghiệp vận tải quốc doanh