Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC

Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC về chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp và Hội thẩm nhân dân địa phương do Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC hướng dẫn NQ 211/2003/NQ-UBTVQH11 chế độ trang phục cán bộ công chức Tòa án nhân dân Hội thẩm địa phương


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-BỘ TÀI CHÍNH
*******

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

SỐ: 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2003

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 211/2003/NQ-UBTVQH11 NGÀY 09/01/2003 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP VÀ HỘI THẨM NHÂN DÂN ĐỊA PHƯƠNG

Thi hành Nghị quyết số 221/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trang phục đối với cán bộ, công chức ngành Tòa án và Hội thẩm, Giấy chứng minh Thẩm phán và Giấy chứng minh Hội thẩm, liên ngành Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp và Hội thẩm Tòa án nhân dân địa phương như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP TRANG PHỤC

Đối tượng được cấp phát trang phục gồm:

1. Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp được tuyển dụng trong chỉ tiêu biên chế được duyệt.

2. Những người được bầu làm Hội thẩm Tòa án nhân dân.

II. TIÊU CHUẨN, NIÊN HẠN SỬ DỤNG TRANG PHỤC

1. Cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp được cấp trang phục theo niên hạn sử dụng như sau:

Số thứ tự

Tiêu chuẩn trang phục

Số lượng

Thời hạn sử dụng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Quần áo thu đông

Áo khoác chống rét

Quần áo xuân hè

Áo sơ mi dài tay

Thắt lưng

Giầy da

Bít tất

Dép có quai hậu

Cà vạt

Áo mưa

1 bộ

1 chiếc

1 bộ

1 chiếc

1 chiếc

1 đôi

2 đôi

1 đôi

2 chiếc

     1 chiếc

2,5 năm (lần đầu cấp 2 bộ)

5 năm

1 năm (lần đầu cấp 2 bộ)

1 năm (lần đầu cấp 2 chiếc)

2 năm

2 năm (lần đầu cấp 2 đôi)

1 năm

1 năm

5 năm

2 năm

Thẩm phán, Thư ký Tòa án, chuyên viên còn được cấp cặp đựng tài liệu: 3 năm một chiếc.

2. Hội thẩm Tòa án nhân dân địa phương được cấp trang phục theo niên hạn như sau:

Số thứ tự

Tiêu chuẩn trang phục

Số lượng

Thời hạn sử dụng

1

2

3

4

5

6

 7

Quần áo thu đông

Quần áo xuân hè

Áo sơ mi dài tay

Thắt lưng

Giầy da

Bít tất

Cà vạt

1 bộ

2 bộ

2 chiếc

1 chiếc

2 đôi

1 đôi

2 chiếc

5 năm

5 năm

5 năm

2,5 năm

5 năm

1 năm

5 năm

Hình thức, mầu sắc, chất liệu các loại trang phục đối với Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp và Hội thẩm nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC MAY SẮM TRANG PHỤC

1. Hàng năm căn cứ vào đối tượng được cấp trang phục, số lượng, chủng loại trang phục đến niên hạn trang cấp, các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao lập dự toán cùng với dự toán ngân sách năm gửi Tòa án nhân dân tối cao để tổng hợp vào dự toán ngân sách toàn ngành gửi Bộ Tài chính.

2. Chánh án Tòa án nhân dân cấp nào chịu trách nhiệm tổ chức việc mua sắm trang phục cho cán bộ, công chức Tòa án nhân dân và Hội thẩm nhân dân cấp đó theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành và đối tượng, chủng loại, niên hạn hướng dẫn tại Thông tư liên tịch này; mở sổ sách theo dõi cấp phát trang phục đến từng cá nhân theo mẫu thống nhất do Tòa án nhân dân tối cao quy định.

3. Trang phục bị hư hỏng, mất mát vì lý do khách quan thì được cơ quan cấp bổ sung. Trong trường hợp không có lý do chính đáng thì cá nhân phải tự mua sắm.

4. Kinh phí mua sắm trang phục cho cán bộ, công chức ngành Tòa án và Hội thẩm nhân dân được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của ngành Tòa án.

5. Việc thanh toán, quyết toán kinh phí may sắm trang phục đối với cán bộ, công chức và Hội thẩm Tòa án nhân dân các cấp được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư liên số 195/TT – LN ngày 11 tháng 3 năm 1995 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trang phục đối với Thẩm phán, cán bộ, nhân viên Tòa án nhân dân các cấp và Thông tư liên tịch số 09/2001/TT – LN ngày 19/12/2001 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trang phục đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân các cấp.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

KT. CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ CHÁNH ÁN
Hoàng Khang

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu01/2003/TTLT-TANDTC-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2003
Ngày hiệu lực13/11/2003
Ngày công báo29/10/2003
Số công báoSố 173
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC

Lược đồ Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC hướng dẫn NQ 211/2003/NQ-UBTVQH11 chế độ trang phục cán bộ công chức Tòa án nhân dân Hội thẩm địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản hiện thời

    Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC hướng dẫn NQ 211/2003/NQ-UBTVQH11 chế độ trang phục cán bộ công chức Tòa án nhân dân Hội thẩm địa phương
    Loại văn bảnThông tư liên tịch
    Số hiệu01/2003/TTLT-TANDTC-BTC
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao
    Người kýHoàng Khang, Nguyễn Công Nghiệp
    Ngày ban hành08/10/2003
    Ngày hiệu lực13/11/2003
    Ngày công báo29/10/2003
    Số công báoSố 173
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật16 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC hướng dẫn NQ 211/2003/NQ-UBTVQH11 chế độ trang phục cán bộ công chức Tòa án nhân dân Hội thẩm địa phương

          Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-TANDTC-BTC hướng dẫn NQ 211/2003/NQ-UBTVQH11 chế độ trang phục cán bộ công chức Tòa án nhân dân Hội thẩm địa phương

          • 08/10/2003

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/10/2003

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 13/11/2003

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực