Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BCA-BNG

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BCA-BNG sửa đổi Thông tư liên tịch 04/2002/TTLT/BCA-BNG hướng dẫn Nghị định 21/2001/NĐ-CP thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Công an - Bộ Ngoại giao cùng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BCA-BNG quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh xuất cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


BỘ CÔNG AN-BỘ NGOẠI GIAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2007/TTLT-BCA-BNG

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2007 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 21/2001/NĐ-CP">04/2002/TTLT/BCA-BNG NGÀY 29/01/2002 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 21/2001/NĐ-CP NGÀY 28/5/2001 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

1. Bãi bỏ nội dung quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất của điểm b, mục 1 phần III Thông tư liên tịch số 21/2001/NĐ-CP">04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và thay thế bằng nội dung sau:

"Đối với người được miễn thị thực theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, thì cấp chứng nhận tạm trú theo thời hạn quy định tại điều ước quốc tế đó. Nếu điều ước quốc tế về miễn thị thực không quy định cụ thể thời hạn tạm trú, thì cấp chứng nhận tạm trú 30 ngày. Trường hợp thời hạn mà nước hữu quan cho phép công dân Việt Nam tạm trú miễn thị thực khác với thời gian nói trên, thì Bộ Ngoại giao xem xét việc áp dụng có đi có lại và thông báo cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan khác biết để thống nhất thực hiện".

2. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao hướng dẫn cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Trung tướng Thi Văn Tám

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NGOẠI GIAO
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Phú Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/TTLT-BCA-BNG

Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số hiệu 01/2007/TTLT-BCA-BNG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/01/2007
Ngày hiệu lực 13/03/2007
Ngày công báo 26/02/2007
Số công báo Từ số 105 đến số 106
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/TTLT-BCA-BNG

Lược đồ Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BCA-BNG quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh xuất cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam


Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BCA-BNG quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh xuất cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số hiệu 01/2007/TTLT-BCA-BNG
Cơ quan ban hành Bộ Công An, Bộ Ngoại giao
Người ký Nguyễn Phú Bình, Thi Văn Tám
Ngày ban hành 30/01/2007
Ngày hiệu lực 13/03/2007
Ngày công báo 26/02/2007
Số công báo Từ số 105 đến số 106
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BCA-BNG quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh xuất cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BCA-BNG quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh xuất cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

 • 30/01/2007

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 26/02/2007

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 13/03/2007

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực