Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC- BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 157/2005/NĐ-CP về mức sinh hoạt phí tối thiểu tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC- BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch


BỘ NGOẠI GIAO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2006 CỦA BỘ NGOẠI GIAO, BỘ NỘI VỤ, BỘ TÀI CHÍNH VÀ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 157/2005/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỨC SINH HOẠT PHÍ TỐI THIỂU TẠI CÁC CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài (sau đây viết tắt là Nghị định số 157/2005/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 131/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 157/2005/NĐ-CP;
Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung “Bảng mức sinh hoạt phí tối thiểu tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài” (Phụ lục I) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH) như sau:

Điều 1. Mức sinh hoạt phí tối thiểu và đối tượng áp dụng

Bổ sung vào Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH 9 Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thành lập từ năm 2007 đến năm 2009 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ được hưởng mức sinh hoạt phí tối thiểu 500 đô-la Mỹ/người/tháng (Phụ lục kèm theo), bao gồm:

- Các Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan, Qatar, Israel, Mozambique và Na Uy.

- Các Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Ekaterinburg (Liên bang Nga), Fukuoka (Nhật Bản) và Houston (Mỹ).

- Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh ASEAN tại Indonesia.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Mức sinh hoạt phí quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này được tính hưởng kể từ ngày Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài bắt đầu hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành và các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài có văn bản đề nghị gửi về Bộ Ngoại giao để trao đổi thống nhất với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ NGOẠI GIAO
THỨ TRƯỞNG
Phạm Bình Minh

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP Ban CĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- Website của Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: HC, TCCB, QTTV, VP.

 

 

BẢNG MỨC SINH HOẠT PHÍ TỐI THIỂU TẠI CÁC CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH LẬP TỪ NĂM 2007 ĐẾN NĂM 2009
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27 tháng 4 năm 2010)

Số TT

500 USD

450 USD

400 USD

01

Kazakhstan

 

 

02

Qatar

 

 

03

Israel

 

 

04

Mozambique

 

 

05

Na Uy

 

 

06

Liên bang Nga (Ekaterinburg)

 

 

07

Nhật Bản (Fukuoka)

 

 

08

Mỹ (Houston) 

 

 

09

ASEAN VN (Indonesia) 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2010
Ngày hiệu lực11/06/2010
Ngày công báo19/06/2010
Số công báoTừ số 361 đến số 362
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC- BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC- BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch
  Loại văn bảnThông tư liên tịch
  Số hiệu01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH
  Cơ quan ban hànhBộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ
  Người kýTrần Xuân Hà, Nguyễn Duy Thăng, Phạm Minh Huân, Phạm Bình Minh
  Ngày ban hành27/04/2010
  Ngày hiệu lực11/06/2010
  Ngày công báo19/06/2010
  Số công báoTừ số 361 đến số 362
  Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
  Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
  Cập nhật14 năm trước

  Văn bản thay thế

   Văn bản được dẫn chiếu

    Văn bản hướng dẫn

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản gốc Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC- BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch

      Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC- BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch

      • 27/04/2010

       Văn bản được ban hành

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 19/06/2010

       Văn bản được đăng công báo

       Trạng thái: Chưa có hiệu lực

      • 11/06/2010

       Văn bản có hiệu lực

       Trạng thái: Có hiệu lực