Thông tư liên tịch 02-LB/TT

Thông tư liên tịch 02-LB/TT năm 1991 về việc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý giá ở địa phương theo Chỉ thị 09-CT do Bộ Tài chính - Uỷ ban vật giá ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 02-LB/TT kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý giá ở địa phương hướng dẫn Chỉ thị 09-Ct


BỘ TÀI CHÍNH-UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02-LB/TT

Hà Nội , ngày 07 tháng 3 năm 1991

 

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - UỶ BAN VẬT GIÁ SỐ 02-LB/TT NGÀY 07 THÁNG 03 NĂM 1991 HƯỚNG DẪN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ GIÁ Ở ĐỊA PHƯƠNG THEO CHỈ THỊ 09-CT NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 1991 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Để triển khai việc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý giá ở các địa phương theo tinh thần Chỉ thị 09-CT ngày 07-01-1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, sau khi đã thống nhất với Ban Tổ chức cán bộ của Chính phủ, Liên Bộ Uỷ ban Vật giá Nhà nước - Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm sau đây:

I- VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

1. Ở các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương đã hợp nhất tổ chức Vật giá và Tài chính;

Theo Chỉ thị 09-CT, các tỉnh Tây Ninh, Tiền Giang cần chuyển tổ chức và cán bộ làm giá vào Sở Tài chính - Vật giá để hình thành Ban Vật giá trực thuộc Sở.

Những nơi khác đã tổ chức phòng Vật giá trực thuộc Sở Tài chính - Vật giá, nay đổi là Ban Vật giá trực thuộc Sở (Ban Vật giá trong Sở Tài chính có vị trị tương đương các phòng khác của Sở).

Ban Vật giá có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Thực hiện hoặc nghiên cứu để cụ thể hoá các chính sách, chế độ quy định về giá của Hội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban Vật giá Nhà nước, các ngành có trách nhiệm ở Trung ương chỉ đạo; định giá, thẩm tra phương án giá báo cáo Giám đốc Sở để trình Uỷ ban nhân dân phê duyệt đối với những sản phẩm hàng hoá và dịch vụ quan trọng thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, xây dựng phương án và nghiên cứu thực hiện các biện pháp tổng hợp phục vụ cho công tác bình ổn giá cả ở địa phương.

- Tổ chức thu nhập thông tin về thị trường, giá cả và phân tích tình hình, dự đoán xu thế vận động của giá cả thị trường trong nước, thị trường trong địa phương để giúp địa phương và trung ương định hướng giá, qua đó tác động đến sản xuất, lưu thông, giúp các chủ thể sản xuất, kinh doanh có được thông tin cần thiết về giá.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra Nhà nước về giá và đề nghị việc xử lý các hành vi vi phạm kỷ luật Nhà nước về giá theo các quy định hiện hành.

Để bảo đảm được những nhiệm vụ trên, Ban Vật giá cần bố trí cán bộ chuyên trách về nghiệp vụ, tổng hợp, thông tin và thanh tra giá.

Phụ trách Ban Vật giá có 1-2 người. Biên chế Ban Vật giá do Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá bố trí trong tổng số biên chế do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định và theo tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn do Uỷ ban Vật giá Nhà nước hướng dẫn.

2. Ở các huyện, quận, thị xã và cấp tương đương:

Cần có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về công tác giá ở trong phòng Tài chính - Thương nghiệp để giúp Uỷ ban nhân dân thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn (thanh tra, kiểm tra, thông tin giá...).

II- VỀ QUAN HỆ CHỈ ĐẠO

Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về chỉ đạo thực hiện công tác quản lý giá ở địa phương và trước Chủ nhiệm Uỷ ban Vật giá Nhà nước về nghiệp vụ chuyên môn.

Phòng Tài chính - Thương nghiệp quận, huyện, thị xã và cấp tương đương chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ giá của Sở Tài chính - Vật giá.

Trên cơ sở Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Thông tư Liên Bộ này, Giám đốc các Sở Tài chính - Vật giá cần xúc tiến ngay các công việc sau đây:

- Có kế hoạch giải quyết những vấn đề về tổ chức và nhân sự để kiện toàn tổ chức và bổ sung, sắp xếp cán bộ cho Ban Vật giá và các phòng Tài chính - Thương nghiệp nơi nào hiện nay còn thiếu cán bộ thì Giám đốc Sở điều hoà trong nội bộ hoặc kiến nghị Uỷ ban Nhân dân (Ban Tổ chức chính quyền) giải quyết.

- Chỉ đạo việc xây dựng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc của tổ chức Vật giá trong Sở Tài chính - Vật giá và trong các phòng Tài chính - Thương nghiệp trình Uỷ ban nhân dân quyết định.

Trong quá trình thực hiện việc kiện toàn tổ chức quản lý giá theo Chỉ thị 09-CT, Giám đốc các Sở Tài chính - Vật giá cần báo cáo kịp thời về Uỷ ban Vật giá Nhà nước và Bộ Tài chính biến tình hình và kết quả. Các Vụ tổ chức cán bộ Uỷ ban Vật giá Nhà nước và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ và kiểm tra các Sở Tài chính - Vật giá thực hiện.

Hoàng Quy Phan

(Đã ký)

Phan Văn Tiệm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02-LB/TT

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu02-LB/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/1991
Ngày hiệu lực22/03/1991
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02-LB/TT

Lược đồ Thông tư liên tịch 02-LB/TT kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý giá ở địa phương hướng dẫn Chỉ thị 09-Ct


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên tịch 02-LB/TT kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý giá ở địa phương hướng dẫn Chỉ thị 09-Ct
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu02-LB/TT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Uỷ ban Vật giá Nhà nước
       Người kýHoàng Quy Phan, Phan Văn Tiệm
       Ngày ban hành07/03/1991
       Ngày hiệu lực22/03/1991
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư liên tịch 02-LB/TT kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý giá ở địa phương hướng dẫn Chỉ thị 09-Ct

             Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 02-LB/TT kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý giá ở địa phương hướng dẫn Chỉ thị 09-Ct

             • 07/03/1991

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/03/1991

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực