Thông tư liên tịch 5/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN

Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN bàn giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng do Bộ Tài chính - Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN bàn giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng


BỘ Y TẾ-UỶ BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN

Hà Nội , ngày 31 tháng 3 năm 1998

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ Y TẾ - UỶ BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM VIỆT NAM SỐ 05/1998/TTLTBYT UBBV&CSTEVN NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN VIỆC BÀN GIAO MỤC TIÊU PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG

Căn cứ Quyết định số 19/1998/QĐ-TTg ngày 24/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em (PCSDD) từ Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam quản lý sang Bộ Y tế quản lý.
Căn cứ biên bản bàn giao mục tiêu PCSDD ngày 27/3/1998 giữa Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam và Bộ Y tế.
Bộ Y tế và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam hướng dẫn việc bàn giao mục tiêu PCSDD ở các địa phương như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG:

Việc bàn giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng phải bảo đảm các yêu cầu sau:

1. Bàn giao ngay mục tiêu PCSDD từ Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sang Sở Y tế. Sở Y tế và Uỷ ban Bảo vệ Chăm sóc trẻ em tỉnh, thành phố có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện bàn giao ở các địa phương và chỉ đạo Trung tâm Bảo vệ SKBMTE/KHHGĐ tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động của chương trình tại địa phương.

2. Quá trình bàn giao đảm bảo khẩn trương, không gây xáo trộn về mặt tổ chức, cán bộ và đảm bảo tính vững chắc, tính liên tục của việc thực hiện chương trình theo đúng tinh thần Quyết định số 19/1998/QĐ-TTg ngày 24/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp tục phối hợp cùng Sở Y tế trong việc thực hiện mục tiêu PCSDD trẻ em.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Nội dung bàn giao:

- Nội dung, kế hoạch hoạt động của chương trình phồng chống suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi (1996-2000) và kế hoạch triển khai thực hiện năm 1998 của mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tại địa phương.

- Chuyển sang Sở Y tế thực hiện kế hoạch kinh phí năm 1998 của mục tiêu PCSDD trẻ em mà Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em các tỉnh, thành phố đã được Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam thông báo trên cơ sở phê duyệt của Chính phủ , Bộ Kế hoạch - Đầu tư và Bộ Tài chính thông báo cho Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam. Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thanh, quyết toán các hoạt động của chương trình từ năm 1997 trở về trước. Sở Y tế giao nhiệm vụ cho Trung tâm BVSKBMTE/KHHGĐ tỉnh, thành phố quản lý kinh phí của mục tiêu PCSDD. Kinh phí uỷ quyền do Bộ Tài chính cấp về địa phương sẽ được quản lý theo các quy định về chế độ quản lý và điều hành ngân sách nhà nước đầu tư cho hệ thống Y tế địa phương. Trường hợp nơi nào đã chi Quý I cho tình nguyện viên và Ban chỉ đạo xã, phường, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh thành phố có trách nhiệm thanh quyết toán với Sở Y tế ngay Quý I/1998. Trung tâm BVSKBMTE/KHHGĐ sẽ có trách nhiệm thanh quyết toán các hoạt động của chương trình theo quy định hiện hành với Sở Y tế, Sở Tài chính tỉnh, thành phố và báo cáo về Bộ Y tế từ năm 1998. Bộ Y tế và Bộ Tài chính sẽ sớm có Thông tư liên Bộ hướng dẫn cụ thể về nội dung chi và định mức chi.

- Các tài liệu về công tác thông tin - giáo dục - truyền thông, tài liệu đã in ấn và các trang bị (như cân và biểu đồ tăng trưởng...) phục vụ cho chương trình tại các xã phường.

- Danh sách quận, huyện, xã, phường thực hiện chương trình và tình hình triển khai tại các cơ sở trên.

2. Phương pháp bàn giao:

- Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức bàn giao với sự chứng kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các ban ngành chức năng khác.

- Lập biên bản bàn giao và báo cáo về Bộ Y tế, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam.

3. Thời gian bàn giao:

Tổ chức bàn giao xong trong tháng 4 năm 1998.

4. Sau khi bàn giao, Sở Y tế báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ra quyết định thành lập lại Ban điều hành mục tiêu PCSDD do Chủ tịch tỉnh (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách văn xã) là Trưởng ban, Giám đốc Sở Y tế làm Phó trưởng ban thường trực, các uỷ viên gồm: Giám đốc Trung tâm Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em BVSKBMTE/KHHGĐ, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng, đại diện Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em tỉnh, thành phố và các ban ngành liên quan.

Đối với cấp quận, huyện, phường, xã ngành Y tế chủ động báo cáo Uỷ ban nhân dân các cấp ra quyết định thành lập lại Ban chỉ đạo mục tiêu PCSDD do Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách văn xã) làm Trưởng ban, cán bộ phụ trách Y tế tại cơ sở đó là Phó ban thường trực, các thành viên khác vẫn tiếp tục tham gia. Cần có sự động viên và ổn định đội ngữ tình nguyện viên ở thôn bản.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

- Bộ Y tế giao Vụ Bảo vệ SKBMTE/KHHGĐ là đầu mối quản lý, điều hành chương trình.

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố là đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình ở địa phương.

- Trung tâm BVSKBMTE/KHHGĐ là đơn vị triển khai các hoạt động của chương trình, là đầu mối phối hợp các ban ngành trong các hoạt động của chương trình tại tỉnh, thành phố.

Nhận được Thông tư này, liên Bộ Y tế - Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam đề nghị các địa phương khẩn trương bàn giao, triển khai hoạt động để đảm bảo mục tiêu của chương trình và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế (Vụ BVSKBMTE/KHHGĐ) và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam. Trong quá trình bàn giao, nếu có khó khăn vướng mắc thì phải báo cáo ngay về Bộ Y tế và Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam để giải quyết.

Lê Ngọc Trọng

(Đã ký)

Nguyễn Thụy Bảo

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu5/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/1998
Ngày hiệu lực15/04/1998
Ngày công báo20/05/1998
Số công báoSố 14
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN

Lược đồ Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN bàn giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN bàn giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu5/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế, Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam
       Người kýLê Ngọc Trọng, Nguyễn Thụy Bảo
       Ngày ban hành31/03/1998
       Ngày hiệu lực15/04/1998
       Ngày công báo20/05/1998
       Số công báoSố 14
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN bàn giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng

             Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN bàn giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng

             • 31/03/1998

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/05/1998

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/04/1998

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực