Thông tư liên tịch 05/2001/TTLT-BTP-BTCCBCP-BTC-BCA

Thông tư liên tịch 05/2001/TTLT-BTP-BTCCBCP-BTC-BCA hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với một số chức danh tư pháp do Bộ Tư Pháp - Ban Tổ Chức - Cán Bộ Chính Phủ -Bộ Tài Chính - Bộ Công An ban hành

Thông tư liên tịch 05/2001/TTLT-BTP-BTCCBCP-BTC-BCA hướng dẫn chế độ bồi dưỡng chức danh tư pháp đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 139/2007/TTLT-BQP-BNV-BTC chế độ phụ cấp đặc thù đối với chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2007.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 05/2001/TTLT-BTP-BTCCBCP-BTC-BCA hướng dẫn chế độ bồi dưỡng chức danh tư pháp


BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ CÔNG AN-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 05/2001/TTLT-BTP-BTCCBCP-BTC-BCA

Hà Nội , ngày 28 tháng 3 năm 2001

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TƯ PHÁP - BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ -BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG AN SỐ 05/2001/TTLT-BTP-BTCCBCP-BTC-BCA NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHỨC DANH TƯ PHÁP

Thi hành Quyết định số 06/2001/QĐ-TTg ngày 10/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với một số chức danh tư pháp.

Sau khi có ý kiến của Toà án nhân dân tối cao tại Công văn số 28/TCCB ngày 19 tháng 02 năm 2001, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại Công văn số 276/VP-VKSTC ngày 19 tháng 02 năm 2001 và Bộ Quốc phòng tại Công văn số 491/BQP ngày 01/3/2001. Liên tịch Bộ Tư pháp, Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với các chức danh tư pháp như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

Thẩm phán, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thư ký tòa án đang làm việc tại các cơ quan Điều tra; Viện Kiểm sát; Toà án (kể cả thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an).

II. MỨC BỒI DƯỠNG:

1. Mức 120.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với Thẩm phán, Điều tra viên, Kiểm sát viên.

2. Mức 100.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với thư ký toà án

- Đối với Thẩm phán, Thư ký toà án thuộc Toà án nhân dân tối cao khi hưởng chế độ bồi dưỡng quy định tại Thông tư này thì không hưởng khoản trợ cấp ngoài lương đối với cán bộ, công chức Toà án nhân dân tối cao quy định tại Công văn số 683/VPCP-VX ngày 14/02/1997 của Văn phòng Chính phủ.

III. NGUỒN KINH PHÍ, CÁCH CHI TRẢ

1. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với một số chức danh tư pháp nêu trên được bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan có đối tượng được hưởng theo quy định tại Điểm I của Thông tư này.

2. Cách chi trả

- Việc bồi dưỡng đối với Thẩm phán, Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thư ký toà án thuộc đơn vị nào do đơn vị đó chi trả.

- Mức bồi dưỡng được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và quyết toán theo quy định của chế độ quản lý tài chính hiện hành.

- Mức bồi dưỡng quy định tại Thông tư này không được tính để hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

3. Quản lý, quyết toán kinh phí

Việc quản lý, cấp phát, hạch toán và quyết toán kinh phí theo chế độ quản lý tài chính hiện hành và được hạch toán vào mục 102, tiểu mục 08 theo chương, loại, khoản, hạng tương ứng của mục lục ngân sách Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2001. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về liên Bộ để nghiên cứu, giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sản

 

KT. BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN
BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
PHÓ TRƯỞNG BANNguyễn Trọng Điều

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Lê Thế Tiệm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2001/TTLT-BTP-BTCCBCP-BTC-BCA

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu05/2001/TTLT-BTP-BTCCBCP-BTC-BCA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2001
Ngày hiệu lực01/01/2001
Ngày công báo15/05/2001
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2001/TTLT-BTP-BTCCBCP-BTC-BCA

Lược đồ Thông tư liên tịch 05/2001/TTLT-BTP-BTCCBCP-BTC-BCA hướng dẫn chế độ bồi dưỡng chức danh tư pháp


Văn bản bị đính chính

  Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư liên tịch 05/2001/TTLT-BTP-BTCCBCP-BTC-BCA hướng dẫn chế độ bồi dưỡng chức danh tư pháp
    Loại văn bảnThông tư liên tịch
    Số hiệu05/2001/TTLT-BTP-BTCCBCP-BTC-BCA
    Cơ quan ban hànhBan Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Công An, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính
    Người kýLê Thế Tiệm, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Văn Sản, Nguyễn Trọng Điều
    Ngày ban hành28/03/2001
    Ngày hiệu lực01/01/2001
    Ngày công báo15/05/2001
    Số công báoSố 18
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2007
    Cập nhật3 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư liên tịch 05/2001/TTLT-BTP-BTCCBCP-BTC-BCA hướng dẫn chế độ bồi dưỡng chức danh tư pháp

         Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 05/2001/TTLT-BTP-BTCCBCP-BTC-BCA hướng dẫn chế độ bồi dưỡng chức danh tư pháp