Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV

Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh ở địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Nội Vụ- Bộ Quốc Phòng- Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội ban hành.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ QUỐC PHÒNG -BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH, BỆNH BINH Ở ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ- XÃ HỘI  ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ  Nội vụ hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh ở địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN

Người bị ốm đau, tai nạn trong khi làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn mà bị chết, bị thương được xác nhận là liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh quy định tại Khoản 5 Điều 3, Khoản 6 Điều 11 và Khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 05 năm 2006 của Chính phủ.

II. ĐỊA BÀN ÁP DỤNG

Địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn (theo Phụ lục đính kèm) và đồn Biên phòng quy định tại Thông tư Liên tịch số 2076/1998/TTLT-BQP- BLĐTBXH- BTC ngày 08/07/1998 và Thông tư Liên tịch số 35/2004/TTLT-BQP- BLĐTBXH- BTC ngày 24/03/2004 của Liên Bộ Quốc phòng- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính được áp dụng xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG
Nguyễn Văn Được

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản  QPPL - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Các Bộ LĐTBXH, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT Bộ LĐTBXH, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ.              

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2007
Ngày hiệu lực12/06/2007
Ngày công báo28/05/2007
Số công báoTừ số 322 đến số 323
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV

Lược đồ Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng
       Người kýTrần Văn Tuấn, Nguyễn Văn Được, Bùi Hồng Lĩnh
       Ngày ban hành04/05/2007
       Ngày hiệu lực12/06/2007
       Ngày công báo28/05/2007
       Số công báoTừ số 322 đến số 323
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh

          Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh

          • 04/05/2007

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 28/05/2007

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 12/06/2007

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực