Thông tư liên tịch 126/2003/TTLT-BTC-TLĐ

Thông tư liên tịch 126/2003/TTLT-BTC-TLĐ sửa đổi Thông tư liên tịch 76/1999/TTLT-BTC-TLĐ hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn do Bộ Tài chính-Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Thông tư liên tịch 126/2003/TTLT-BTC-TLĐ sửa đổi TTLT 76/1999/TTLT-BTC-TLĐ hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn và được áp dụng kể từ ngày 31/12/2004.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 126/2003/TTLT-BTC-TLĐ sửa đổi TTLT 76/1999/TTLT-BTC-TLĐ hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn


BỘ TÀI CHÍNH-TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 126/2003/TTLT-BTC-TLĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2003 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 76/1999/TTLT-BTC-TLĐ NGÀY 16/6/1999 HƯỚNG DẪN TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Để phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước, để đảm bảo kinh phí hoạt động của tổ chức công đoàn, liên tịch Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn phương thức thu, nộp kinh phí công đoàn đối với các đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước như sau:

I. PHƯƠNG THỨC TRÍCH, NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

Hàng năm, sau khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách, đơn vị dự toán cấp I thực hiện phân bổ dự toán chi tiết cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc. Riêng đối với kinh phí công đoàn (bằng 2% quỹ tiền lương) phải nộp trong năm (bao gồm cả cơ quan chủ quản và các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc), đơn vị dự toán cấp I phải phân bổ chi tiết theo loại, khoản, mục 106, tiểu mục 03 của Mục lục Ngân sách nhà nước và gửi cơ quan Tài chính đồng cấp trước ngày 31 tháng 12 để cơ quan Tài chính thực hiện cấp phát (Kho bạc Nhà nước không thực hiện thanh toán kinh phí công đoàn cho các đơn vị sử dụng ngân sách).

Sau khi nhận được văn bản phân bổ dự toán chi tiết của đơn vị dự toán cấp I, cơ quan Tài chính đồng cấp thẩm định phân bổ dự toán và thông báo cho đơn vị dự toán cấp I về kết quả thẩm định theo quy định hiện hành, trong đó, xác định rõ số kinh phí công đoàn phải nộp trong năm của đơn vị dự toán cấp I;

Hàng quý, căn cứ văn bản phân bổ chi tiết của đơn vị dự toán cấp I, cơ quan Tài chính sẽ cấp kinh phí công đoàn bằng hình thức lệnh chi tiền theo Mục lục Ngân sách nhà nước, đồng thời lập ủy nhiệm chi thay đơn vị sử dụng ngân sách nộp kinh phí công đoàn qua đơn vị dự toán cấp I. Đối với đơn vị hưởng kinh phí từ ngân sách Trung ương chuyển vào tài khoản của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đối với đơn vị hưởng kinh phí từ ngân sách địa phương chuyển vào tài khoản Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mở tại Kho bạc Nhà nước.

II. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế mục 1; tiết 1 mục 3 Phần II và mục 1 Phần III Thông tư liên tịch số 76/1999/TTLT-BTC-TLĐ ngày 16/06/1999 của liên Bộ Tài chính – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để hướng dẫn giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
           
Nguyễn Công Nghiệp

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Thắng

(Công báo số 228+229 ngày 28/12/2003)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/2003/TTLT-BTC-TLĐ

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu126/2003/TTLT-BTC-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2003
Ngày hiệu lực12/01/2004
Ngày công báo28/12/2003
Số công báoTừ số 228 đến số 229
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2004
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126/2003/TTLT-BTC-TLĐ

Lược đồ Thông tư liên tịch 126/2003/TTLT-BTC-TLĐ sửa đổi TTLT 76/1999/TTLT-BTC-TLĐ hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên tịch 126/2003/TTLT-BTC-TLĐ sửa đổi TTLT 76/1999/TTLT-BTC-TLĐ hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu126/2003/TTLT-BTC-TLĐ
       Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tài chính
       Người kýNguyễn Đình Thắng, Nguyễn Công Nghiệp
       Ngày ban hành19/12/2003
       Ngày hiệu lực12/01/2004
       Ngày công báo28/12/2003
       Số công báoTừ số 228 đến số 229
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2004
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư liên tịch 126/2003/TTLT-BTC-TLĐ sửa đổi TTLT 76/1999/TTLT-BTC-TLĐ hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

            Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 126/2003/TTLT-BTC-TLĐ sửa đổi TTLT 76/1999/TTLT-BTC-TLĐ hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn