Thông tư liên tịch 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên bộ 14/TTLB hướng dẫn thu một phần viện phí do Bộ Y tế - Bộ Tài Chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thu một phần viện phí


BỘ Y TẾ-BỘ TÀI CHÍNH
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

Số: 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 14/TTLB NGÀY 30/9/1995 CỦA LIÊN BỘ Y TẾ – TÀI CHÍNH – LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 33 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Để thống nhất việc phân phối và sử dụng nguồn thu một phần viện phí của các cơ sở khám chữa bệnh công lập; liên tịch Bộ Y tế – Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động Thương binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí (sau đây gọi tắt là Thông tư số 14/TTLB) như sau:

1. Bổ sung, sửa đổi mục V, Thông tư số 14/TTLB – Phân phối và sử dụng tiền một phần viện phí thu được như sau:

“Khoản thu một phần viện phí, kể cả viện phí do cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh toán cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế là nguồn thu của ngân sách nhà nước, được để lại toàn bộ cho cơ sở khám chữa bệnh sử dụng để phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Đơn vị được chủ động sử dụng nguồn tài chính này theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập”.

2. Sửa đổi điểm 5, mục VI, Thông tư số 14/TTLB như sau:

“5. Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện thu một phần viện phí có trách nhiệm mở sổ theo dõi, phản ánh và tổng hợp đầy đủ, chính xác nguồn thu một phần viện phí, tổ chức hạch toán, kế toán, báo cáo quyết toán theo quy định của Pháp luật.

Việc thu tiền viện phí phải sử dụng hoá đơn, biên lai theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành.

Số tiền thu một phần viện phí được hạch toán vào mục 041, tiểu mục 01.

Các khoản chi từ nguồn thu một phần viện phí được hạch toán, quyết toán vào các mục, tiểu mục chi tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Việc ghi thu – ghi chi viện phí thực hiện theo các quy định hiện hành”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Những nội dung quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về liên Bộ để xem xét, giải quyết./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Huỳnh Thị Nhân

 
KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 
KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2006
Ngày hiệu lực16/12/2006
Ngày công báo01/12/2006
Số công báoTừ số 1 đến số 2
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH

Lược đồ Thông tư liên tịch 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thu một phần viện phí


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên tịch 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thu một phần viện phí
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế
       Người kýNguyễn Thị Xuyên, Huỳnh Thị Nhân, Đỗ Hoàng Anh Tuấn
       Ngày ban hành14/11/2006
       Ngày hiệu lực16/12/2006
       Ngày công báo01/12/2006
       Số công báoTừ số 1 đến số 2
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư liên tịch 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thu một phần viện phí

           Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thu một phần viện phí

           • 14/11/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2006

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/12/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực