Thông tư liên tịch 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP

Thông tư liên tịch 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự do Ban Tổ chức, cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng ban hành

Thông tư liên tịch 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề Chấp hành viên Công chứng viên và được áp dụng kể từ ngày 18/06/2006.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự


BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2001

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ - BỘ TÀI CHÍNH  - BỘ TƯ PHÁP SỐ 34A/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP NGÀY 21 THÁNG 6 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CHẤP HÀNH VIÊN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Thi hành Quyết định số 76/2001/QĐ-TTg ngày 14/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự; Liên tịch Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, MỨC BỒI DƯỠNG:

Chấp hành viên làm việc tại các cơ quan thi hành án dân sự được bồi dưỡng mức 100.000 đồng/người/tháng.

II. NGUỒN KINH PHÍ, CÁCH CHI TRẢ:

1. Nguồn kinh phí:

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ bồi dưỡng nêu trên được bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan có đối tượng được hưởng theo quy định tại mục I của Thông tư này.

2. Cách chi trả:

- Việc bồi dưỡng đối với chấp hành viên thuộc đơn vị nào do đơn vị đó chi trả.

- Mức bồi dưỡng quy định tại Thông tư này được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không được tính để hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

3. Quản lý, quyết toán kinh phí:

Việc quản lý, cấp phát, hạch toán và quyết toán kinh phí theo chế độ quản lý tài chính hiện hành và được hạch toán vào mục 102, tiểu mục 08 theo chương, loại, khoản, hạng tương ứng của mục lục ngân sách Nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2001. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về liên bộ để nghiên cứu, giải quyết.

Lê Thị Thu Ba

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Điều

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/06/2001
Ngày hiệu lực01/07/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP

Lược đồ Thông tư liên tịch 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên tịch 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tư pháp
       Người kýNguyễn Thị Kim Ngân, Lê Thị Thu Ba, Nguyễn Trọng Điều
       Ngày ban hành21/06/2001
       Ngày hiệu lực01/07/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2007
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư liên tịch 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự

            Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 34a/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với chấp hành viên thi hành án dân sự