Thông tư liên tịch 433/1997/TTLT--BTCCBCP-BTC-BTP

Thông tư liên tịch 433/1997/TTLT--BTCCBCP hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án do Ban Tổ Chức Cán Bộ Chính Phủ-Bộ Tài Chinh, Bộ Tư Pháp ban hành

Thông tư liên tịch 433/1997/TTLT--BTCCBCP hướng dẫn chế độ bồi dưỡng cán bộ viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án đã được thay thế bởi Quyết định số 480/QĐ-BTP 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 03/03/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 433/1997/TTLT--BTCCBCP hướng dẫn chế độ bồi dưỡng cán bộ viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án


BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 433/1997/TTLT--BTCCBCP-BTC-BTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 1997

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ, BỘ TÀI CHÍNH, BỘ TƯ PHÁP SỐ 433-TTLT NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ VIÊN CHỨCTRỰC TIẾP THAM GIA CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN

Thực hiện Quyết định số 242/TTg ngày 17 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án; Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện như sau:

I- ĐỐI TƯỢNG MÀ MỨC BỒI DƯỠNG

Chấp hành viên, Cán bộ thi hành án, Kiểm sát viên, Cảnh sát, Dân quân tự vệ, đại diện Chính quyền địa phương, đại diện Tổ chức xã hội, trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án thì được hưởng chế độ bồi dưỡng, mức 20.000 đồng/người/ngày. Số lượng người và thành phần tham gia cưỡng chế thi hành án do Thủ trưởng cơ quan thi hành án xem xét, quyết định cho phù hợp.

II- NGUỒN KINH PHÍ CHI TRẢ CHẾ ĐỘ BỒIDƯỠNG CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN

1. Nguồn kinh phí do người phải thi hành án nộp:

Người phải thi hành án phải nộp tiền để chi trả chế độ bồi dưỡng cho các đối tượng trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án quy định tại Mục I Thông tư này (trừ trường hợp người phải thi hành án được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án do ngân sách Nhà nước cấp được nói tại điểm 2 Mục II Thông tư này).

2. Ngân sách Nhà nước chi trả chế độ bồi dưỡng cưỡng chế thi hành án trong trường hợp sau:

Ngân sách Nhà nước chi trả chế độ bồi dưỡng cưỡng chế thi hành án trong trường hợp người phải thi hành án thực sự có khó khăn về kinh tế và không thể thu được, được miễn giảm theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp miễn giảm phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó thường trú, hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác để làm căn cứ xem xét việc miễn giảm.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hàng năm cơ quan thi hành án dân sự địa phương xây dựng dự toán kinh phí do Ngân sách Nhà nước trả bồi dưỡng cưỡng chế thi hành án gửi Bộ Tư pháp tổng hợp gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ. Sau khi được Quốc hội phê duyệt Ngân sách Nhà nước, Chính phủ sẽ thông báo kinh phí bồi dưỡng cưỡng chế thi hành án trong dự toán chi ngân sách hàng năm cho cơ quan thi hành án.

Cơ quan thi hành án thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ tham gia cưỡng chế thi hành án phải đảm bảo đúng quy định tại Thông tư này, tổ chức thực hiện chế độ kế toán, báo cáo quyết toán theo quy định chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp hiện hành.

Riêng năm 1997 phần kinh phí chi thực hiện chế độ bồi dưỡng cưỡng chế thi hành án được tính trong kế hoạch ngân sách năm 1997 đã được thông báo.

2. Các trường hợp khi cưỡng chế kê biên tài sản của đương sự, cơ quan thi hành án đã tạm ứng chi phí bồi dưỡng cưỡng chế thi hành án từ Ngân sách Nhà nước thì sau khi phát mại tài sản đó, phải khấu trừ chi phí bồi dưỡng cưỡng chế thi hành án để hoàn trả vào Ngân sách Nhà nước.

3. Chế độ bồi dưỡng cưỡng chế thi hành án do cơ quan thi hành án trực tiếp chi trả cho các đối tượng tham gia.

4. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02.5.1997.

Trong quá trình thực hiện nếu có những vướng mắc cần báo cáo về Liên bộ để xem xét hướng dẫn kịp thời.

Nguyễn Văn Sản

(Đã ký)

Tô Tử Hạ

(Đã ký)

Tào Hữu Phùng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 433/1997/TTLT--BTCCBCP-BTC-BTP

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu433/1997/TTLT--BTCCBCP-BTC-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/1997
Ngày hiệu lực02/05/1997
Ngày công báo15/12/1997
Số công báoSố 23
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 433/1997/TTLT--BTCCBCP-BTC-BTP

Lược đồ Thông tư liên tịch 433/1997/TTLT--BTCCBCP hướng dẫn chế độ bồi dưỡng cán bộ viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư liên tịch 433/1997/TTLT--BTCCBCP hướng dẫn chế độ bồi dưỡng cán bộ viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án
     Loại văn bảnThông tư liên tịch
     Số hiệu433/1997/TTLT--BTCCBCP-BTC-BTP
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ
     Người kýTào Hữu Phùng, Tô Tử Hạ, Nguyễn Văn Sản
     Ngày ban hành25/09/1997
     Ngày hiệu lực02/05/1997
     Ngày công báo15/12/1997
     Số công báoSố 23
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thủ tục Tố tụng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/03/2014
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư liên tịch 433/1997/TTLT--BTCCBCP hướng dẫn chế độ bồi dưỡng cán bộ viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án

          Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 433/1997/TTLT--BTCCBCP hướng dẫn chế độ bồi dưỡng cán bộ viên chức trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án