Thông tư liên tịch 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT

Thông tư liên tịch 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT về sửa đổi Mục IV của Thông tư liên tịch 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại cảng biển Việt Nam của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải do Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT Thông tư liên tịch 08/2004/TTLT


BỘ TÀI CHÍNH
BỘ CÔNG THƯƠNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2011

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC IV CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ TRUNG CHUYỂN CONTAINER TẠI CÁC CẢNG BIỂN VIỆT NAM CỦA BỘ THƯƠNG MẠI (NAY LÀ BỘ CÔNG THƯƠNG), BỘ TÀI CHÍNH, BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Bộ Luật Hàng hải Việt Nam số 40/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1163/VPCP-CN ngày 15 tháng 03 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ về dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam;
Liên Bộ: Công Thương - Tài chính - Giao thông vận tải thống nhất quy định như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2004 của liên Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) - Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam như sau:

“IV. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đóng trong container trung chuyển Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đóng trong container trung chuyển thực hiện theo quy định tại Điều 43 về thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa ra, đưa vào cảng trung chuyển của Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/6/2011

2. Trong quá trình thực hiện, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp xem xét giải quyết kịp thời những phát sinh, vướng mắc và hàng năm tổ chức họp rút kinh nghiệm việc thực hiện các quy định, hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17/12/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) - Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải và Thông tư liên tịch này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ CÔNG THƯƠNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

 

Nơi nhận:
-Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng CP;
-Văn phòng Quốc hội; VP Chủ tịch nước;
-Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao;
-Văn phòng BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
-UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
-Sở TC, Cục thuế, Hải quan, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
-Kiểm toán Nhà nước;
-Công báo; Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp);
-Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;
-Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
-Lưu: VT, (BTC, BCT, BGTVT)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2011
Ngày hiệu lực28/06/2011
Ngày công báo18/06/2011
Số công báoTừ số 369 đến số 370
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT

Lược đồ Thông tư liên tịch 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT Thông tư liên tịch 08/2004/TTLT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư liên tịch 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT Thông tư liên tịch 08/2004/TTLT
       Loại văn bảnThông tư liên tịch
       Số hiệu62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải
       Người kýNguyễn Hồng Trường, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thành Biên
       Ngày ban hành13/05/2011
       Ngày hiệu lực28/06/2011
       Ngày công báo18/06/2011
       Số công báoTừ số 369 đến số 370
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư liên tịch 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT Thông tư liên tịch 08/2004/TTLT

          Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT Thông tư liên tịch 08/2004/TTLT

          • 13/05/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/06/2011

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 28/06/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực