Thông tư liên tịch 69/2000/TTLT-BTC-BGTVT

Thông tư liên tịch 69/2000/TTLT-BTC-BGTVT sửa đổi Thông tư liên tịch 42/LB-TT về quản lý nguồn vốn vay NHTMCPHH đầu tư 3 dự án quốc lộ 14, 51, đường Láng-Hoà Lạc do Bộ Tài chính - Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 69/2000/TTLT-BTC-BGTVT quản lý nguồn vốn vay NHTMCPHH đầu tư 3 dự án quốc lộ 14 51 đường Láng Hoà Lạc hướng dẫn TTLT 42 LB-TT


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69/2000/TTLT-BTC-BGTVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2000

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 69/2000/TTLT-BTC-BGTVT NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2000 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN BỘ SỐ 42 LB-TT NGÀY 5/7/1997 VỀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN VAY NHTMCPHH ĐẦU TƯ 3 DỰ ÁN QUỐC LỘ 14, 51, ĐƯỜNG LÁNG - HOÀ LẠC

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ.
Căn cứ Quyết định số 441 TTg ngày 2/7/1996 của Thủ tướng Chính phủ về phương án tài chính cho các dự án Quốc lộ 14, 51, đường Láng - Hoà Lạc và văn bản số 1877-KTN ngày 18/4/1997 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính đầu tư tiểu dự án Chơn Thành - Đồng Xoài; Căn cứ văn bản số 1027/CP-KTTH ngày 25/9/1999 của Chính phủ về việc xử lý tài chính cho 3 dự án giao thông Quốc lộ 14, 51 đường Láng - Hoà Lạc;
Để quản lý việc sử dụng, trả nợ nguồn vốn đầu tư XDCB bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải (viết tắt là NHTMCPHH) cho 3 dự án khôi phục, nâng cấp Quốc lộ 14 đoạn Chơn Thành - Buôn Ma Thuột; Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 51 đoạn km 5 - km 73+600; xây dựng mới đường Láng-Hoà Lạc;
Liên Bộ Tài chính - Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung Thông tư liên Bộ số 42 LB-TT ngày 5/7/1997 về quản lý nguồn vốn vay NHTMCPHH đầu tư 3 dự án Quốc lộ 14, 51, đường Láng - Hoà Lạc như sau:

I. PHẦN QUY ĐỊNH CHUNG: ĐƯỢC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI NHƯ SAU:

1/ Điểm 1 được bổ sung, sửa đổi như sau:

1. Các dự án khôi phục, nâng cấp Quốc lộ 14 đoạn Chơn Thành - Buôn Ma Thuột; Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 51 đoạn km 5 - km 73+600; xây dựng mới đường Láng - Hoà Lạc được đầu tư bằng nguồn vốn hỗn hợp bao gồm vốn cấp phát của NSNN (40%), vốn vay NHTMCPHH (28 triệu USD) và vốn vay ưu đãi của Nhà nước.

2/ Điểm 2 được bổ sung, sửa đổi như sau:

2. Khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, được thu phí giao thông theo quy định của Bộ Tài chính về thu phí và quản lý phí áp dụng cho 3 dự án sau khi có sự thống nhất của Bộ Giao thông vận tải. Phí giao thông thu được ưu tiên hoàn trả vốn vay cho NHTMCPHH và nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước sau khi trừ chi phí cho bộ phận thực hiện thu phí.

3/ Điểm 4 được bổ sung, sửa đổi như sau:

4. NHTMCPHH có trách nhiệm cho 3 dự án Quốc lộ 14, 51, đường Láng - Hoà Lạc vay đủ 28 triệu USD (đô la Mỹ) đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký với Cục Đường bộ Việt Nam.

II. PHẦN QUY ĐỊNH CỤ THỂ: ĐƯỢC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI NHƯ SAU:

1/ Điểm 2 được bổ sung, sửa đổi như sau:

2. Cục Đường bộ Việt Nam là chủ đầu tư trực tiếp ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng vay vốn liên quan đến 3 dự án Quốc lộ 14, 51, đường Láng - Hoà Lạc với NHTMCPHH cho phù hợp với điều kiện mà NHTMCPHH đã vay vốn nước ngoài, bao gồm cả phí trả cho NHTMCPHH.

- Phí trả cho NHTMCPHH gồm:

+ Phí thu xếp vay vốn cố định, được trả một lần là 20.000 USD.

+ Chi phí rút vốn từng lần là 0,1% của giá trị khoản rút vốn.

+ Phí quản lý khoản vay là 0,2% năm tính trên dư nợ của khoản vay giữa NHTMCPHH và Cục Đường bộ Việt Nam.

2/ Điểm 3 được bổ sung, sửa đổi như sau:

3. Nội dung hợp đồng tín dụng bao gồm:

+ Tổng mức vốn đầu tư của 3 dự án được duyệt theo quyết định đầu tư.

+ Kế hoạch tín dụng đầu tư hàng năm bằng nguồn vốn vay.

+ Nội dung đầu tư.

+ Mức vốn vay.

+ Lãi suất tiền vay.

+ Phí trả nước ngoài theo Hợp đồng vay vốn giữa NHTMCPHH với bên nước ngoài.

+ Phí trả cho NHTMCPHH.

+ Thời hạn vay, thời hạn trả nợ (gốc và lãi), thời điểm bắt đầu trả nợ (gốc và lãi), kỳ hạn trả nợ và mức trả nợ từng kỳ.

+ Tiền vay và trả nợ được tính bằng VND (Việt Nam đồng) và được quy đổi ra USD theo quy định sau:

- Tỷ giá chuyển đổi từ USD sang VND để chủ đầu tư thanh toán khối lượng cho 3 dự án là tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng tại thời điểm NHTMCPHH chuyển tiền cho 3 dự án hoặc tỷ giá mà NHTMCPHH đã bán USD từ khoản vay 28 triệu USD tại các thời điểm bán phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Tỷ giá chuyển đổi từ VND sang USD để trả nợ là tỷ giá mua vào trên thị trường liên ngân hàng trong phạm vi tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả nợ.

+ Trách nhiệm và cam kết thực hiện hợp đồng của đơn vị vay vốn và cơ quan cho vay vốn.

+ Hợp đồng tín dụng được lập 6 bản, gửi:

- NHTMCPHH

- Cục Đường bộ Việt Nam.

- Kho bạc Nhà nước nơi dự án mở tài khoản.

3/ Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 6 của điểm 4 như sau:

- Việc vay vốn, trả nợ, hạch toán bằng VND được quy đổi thành USD theo tỷ giá quy định như sửa đổi điểm 2.

4/ Bổ sung thêm nội dung mới vào cuối điểm 5 như sau:

- Trong trường hợp nguồn thu phí giao thông của 3 dự án không đủ để trả nợ cho NHTMCPHH, ngay từ đầu năm Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm bố trí kế hoạch từ nguồn thu phí cầu đường bộ chung để trả nợ cho NHTMCPHH khi đến hạn. Trường hợp vẫn không đủ nguồn vốn trả nợ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính xem xét trình Chính phủ quyết định.

Các điểm sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này được thực hiện cùng với thời điểm có hiệu lực của Thông tư liên bộ số 42 LB-TT ngày 5/7/1997 về quản lý nguồn vốn vay NHTMCPHH đầu tư 3 dự án Quốc lộ 14, 51, đường Láng - Hoà Lạc.

Phạm Duy Anh;

(Đã ký)

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2000/TTLT-BTC-BGTVT

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu69/2000/TTLT-BTC-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2000
Ngày hiệu lực29/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2000/TTLT-BTC-BGTVT

Lược đồ Thông tư liên tịch 69/2000/TTLT-BTC-BGTVT quản lý nguồn vốn vay NHTMCPHH đầu tư 3 dự án quốc lộ 14 51 đường Láng Hoà Lạc hướng dẫn TTLT 42 LB-TT


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư liên tịch 69/2000/TTLT-BTC-BGTVT quản lý nguồn vốn vay NHTMCPHH đầu tư 3 dự án quốc lộ 14 51 đường Láng Hoà Lạc hướng dẫn TTLT 42 LB-TT
     Loại văn bảnThông tư liên tịch
     Số hiệu69/2000/TTLT-BTC-BGTVT
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải
     Người kýVũ Văn Ninh, Phạm Duy Anh
     Ngày ban hành14/07/2000
     Ngày hiệu lực29/07/2000
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư liên tịch 69/2000/TTLT-BTC-BGTVT quản lý nguồn vốn vay NHTMCPHH đầu tư 3 dự án quốc lộ 14 51 đường Láng Hoà Lạc hướng dẫn TTLT 42 LB-TT

          Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 69/2000/TTLT-BTC-BGTVT quản lý nguồn vốn vay NHTMCPHH đầu tư 3 dự án quốc lộ 14 51 đường Láng Hoà Lạc hướng dẫn TTLT 42 LB-TT

          • 14/07/2000

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/07/2000

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực