Thông tư liên tịch 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT

Thông tư liên tịch 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT sửa đổi Thông tư liên tịch 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT về chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư liên tịch 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT thu sử dụng phí dự thi tuyển vào cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân sửa đổi 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT chế độ thu sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2010.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT thu sử dụng phí dự thi tuyển vào cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân sửa đổi 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT


BỘ TÀI CHÍNH
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2005 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2005 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT NGÀY 04/4/2003CỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU VÀ SỬ DỤNG PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN (LỆ PHÍ TUYỂN SINH) VÀO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Căn cứ Luật giáo dục và Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001 và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí,
Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Thông tư liên tịch số 71/2004/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 14/7/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT nêu trên; nay Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT nêu trên như sau:

1. Thay thế điểm b.1, khoản 2.1, Mục II bằng điểm b.1 mới như sau:

"b.1. Thí sinh thuộc diện xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường đại học, cao đẳng: 15.000 (mười lăm nghìn) đồng/thí sinh/hồ sơ. Riêng thí sinh thuộc diện xét tuyển và tuyển thẳng vào các trường trung học chuyên nghiệp không tổ chức thi: 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/thí sinh/hồ sơ (không áp dụng đối với các trường trung học chuyên nghiệp tổ chức thi tuyển)".

2. Sửa đổi điểm a, khoản 1, Mục III như sau:

"a) Toàn bộ số tiền phí đăng ký dự thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; phí xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường trung học chuyên nghiệp do các Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp thu được phân phối như sau:...".

3. Thay thế điểm b, khoản 1, Mục III bằng điểm b mới như sau:

"b) Toàn bộ số tiền phí đăng ký dự thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; phí xét tuyển hoặc tuyển thẳng vào các trường trung học chuyên nghiệp do các cơ sở giáo dục - đào tạo trực tiếp thu phải trích nộp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo 4.000 (bốn nghìn) đồng/hồ sơ/thí sinh để bổ sung kinh phí cho việc triển khai công tác tuyển sinh và công tác khác liên quan đến công tác tuyển sinh của Bộ; Số tiền còn lại để chi cho công tác tuyển sinh tại cơ sở giáo dục - đào tạo".

4. Thay thế điểm c, khoản 1, Mục III bằng điểm c mới như sau:

"c) Toàn bộ số tiền phí dự thi, dự tuyển còn lại ngoài quy định tại điểm a và b nêu trên do các cơ sở giáo dục - đào tạo trực tiếp thu và chi theo quy định".

5. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Những nội dung khác không sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân phản ánh về liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu giải quyết.

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

Bành Tiến Long

(Đã ký)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2005
Ngày hiệu lực27/09/2005
Ngày công báo12/09/2005
Số công báoSố 16
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT

Lược đồ Thông tư liên tịch 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT thu sử dụng phí dự thi tuyển vào cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân sửa đổi 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT thu sử dụng phí dự thi tuyển vào cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân sửa đổi 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung, Bành Tiến Long
        Ngày ban hành29/08/2005
        Ngày hiệu lực27/09/2005
        Ngày công báo12/09/2005
        Số công báoSố 16
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư liên tịch 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT thu sử dụng phí dự thi tuyển vào cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân sửa đổi 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT

           Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT thu sử dụng phí dự thi tuyển vào cơ sở giáo dục đào tạo quốc dân sửa đổi 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT