Thông tư liên tịch 71/2004/TTLT-BTC-BGDĐT

Thông tư liên tịch 71/2004/TTLT-BTC-BGDĐT sửa đổi Thông tư liên tịch 28/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư liên tịch 71/2004/TTLT-BTC-BGDĐT chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT chế độ thu sử dụng phí dự thi, dự tuyển đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 28/03/2010.

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 71/2004/TTLT-BTC-BGDĐT chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/2004/TTLT-BTC-BGDĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2004

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 71/2004/TTLT/BTC-BGD&ĐT NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT NGÀY 4/4/2003 CỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THU VÀ SỬ DỤNG PHÍ DỰ THI, DỰ TUYỂN (LỆ PHÍ TUYỂN SINH) VÀO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Căn cứ Luật giáo dục, Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001 và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 4/4/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân như sau:

1. Sửa đổi mức thu phí sơ tuyển và phí dự thi năng khiếu vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp tại tiết b.2, điểm 2.1, Mục II Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT nêu trên như sau:

- Sơ tuyển (đối với trường có tổ chức sơ tuyển trước khi thi chính thức): 40.000 (bốn mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi (bao gồm tất cả các môn).

- Dự thi năng khiếu 80.000 (tám mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi (bao gồm tất cả các môn).

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Những nội dung khác không sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân phản ánh về Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu giải quyết.

Đặng Huỳnh Mai

(Đã ký)

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2004/TTLT-BTC-BGDĐT

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu71/2004/TTLT-BTC-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2004
Ngày hiệu lực08/08/2004
Ngày công báo24/07/2004
Số công báoTừ số 47 đến số 48
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2004/TTLT-BTC-BGDĐT

Lược đồ Thông tư liên tịch 71/2004/TTLT-BTC-BGDĐT chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 71/2004/TTLT-BTC-BGDĐT chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu71/2004/TTLT-BTC-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính
        Người kýĐặng Huỳnh Mai, Trương Chí Trung
        Ngày ban hành14/07/2004
        Ngày hiệu lực08/08/2004
        Ngày công báo24/07/2004
        Số công báoTừ số 47 đến số 48
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/03/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Thông tư liên tịch 71/2004/TTLT-BTC-BGDĐT chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

        Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 71/2004/TTLT-BTC-BGDĐT chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân