Thông tư liên tịch 75/2006/TTLT-BQP-BTC

Thông tư liên tịch 75/2006/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn kinh phí mua báo Quân đội nhân dân đối với cơ quan thực hiện công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ; ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức và đơn vị dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên tịch 75/2006/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn kinh phí mua báo quân đội nhân dân đối với cơ quan thực hiện công tác quốc phòng


BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75/2006/TTLT-BQP-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2006

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN KINH PHÍ MUA BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CƠ QUAN THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG Ở CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ; BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN; BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ ĐƠN VỊ DÂN QUÂN TỰ VỆ

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội;
Căn cứ Pháp lệnh Dân quân tự vệ số 19/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ;
Căn cứ Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7191/VPCP-KTTH ngày 12/12/2005 về kinh phí thực hiện việc mua báo Quân đội nhân dân cấp cho Ban Chỉ huy quân sự xã, phường; các đơn vị tự vệ trong các cơ quan, xí nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề toàn quốc;
Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về kinh phí mua báo Quân đội nhân dân (QĐND) như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG:

1. Cơ quan thực hiện công tác quốc phòng theo Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ: Vụ Quốc phòng - An ninh Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ Nội chính Văn phòng Chính phủ; Vụ Giáo dục quốc phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Vụ I (Ngân sách Đảng, quốc phòng, an ninh, đặc biệt) Bộ Tài chính.

2. Ban Chỉ huy quân sự các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức Trung ương (theo Quyết định số 133/2005/QĐ-BQP ngày 12/9/2005 của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Ban chỉ huy quân sự các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương).

3. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, đơn vị dân quân tự vệ trực thuộc cấp tỉnh, cấp thành phố trực thuộc trung ương, cấp thành phố thuộc tỉnh; trực thuộc cấp huyện, quận được thành lập theo Điều 14 Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ.

4. Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.

5. Các phân đội (tiểu đội, trung đội) dân quân thường trực của các xã biên giới, xã đảo; xã trọng điểm quốc phòng, an ninh theo Điều 9 Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ.

6. Các đơn vị dân quân tự vệ từ cấp đại đội trở lên khi tập trung huấn luyện; phục vụ chiến đấu; chiến đấu; cứu hộ; cứu nạn; khắc phục hậu quả lũ lụt, bão, hoả hoạn, động đất, dịch bệnh.

II. SỐ LƯỢNG:

1. Đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 6 Mục I Thông tư này được mua:

- Báo Quân đội nhân dân hàng ngày: 04 tờ/ngày

- Báo Quân đội nhân dân cuối tuần: 04 tờ/tuần

- Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng: 04 tờ/tháng

2. Các đối tượng còn lại được mua:

- Báo Quân đội nhân dân hàng ngày: 01 tờ/ngày

- Báo Quân đội nhân dân cuối tuần: 01 tờ/tuần

- Nguyệt san Sự kiện và Nhân chứng: 01 tờ/tháng

III. NGUỒN KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC MUA BÁO.

1. Nguồn kinh phí.

a. Kinh phí mua báo QĐND thuộc nhiệm vụ chi quốc phòng, an ninh được bố trí trong dự toán chi ngân sách của các đơn vị theo phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước hiện hành: thuộc dự toán ngân sách trung ương đối với khối cơ quan trung ương; thuộc dự toán ngân sách địa phương đối với các đơn vị của địa phương.

b. Kinh phí mua Báo QĐND của các doanh nghiệp được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

2. Hàng năm, căn cứ vào khả năng ngân sách và căn cứ vào đối tượng và số lượng báo QĐND được mua quy định tại Mục I và Mục II của Thông tư này, Thủ trưởng đơn vị thụ hưởng ngân sách quyết định việc mua báo của đơn vị mình và lập dự toán, quản lý, sử dụng ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

3. Cơ quan, tổ chức được mua báo QĐND trực tiếp đặt mua tại bưu điện gần nhất.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

2. Bộ trưởng các bộ, cơ quan ngang bộ; Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về Liên Bộ để xem xét, giải quyết.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG 
Trần Văn Tá

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Rinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2006/TTLT-BQP-BTC

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu75/2006/TTLT-BQP-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2006
Ngày hiệu lực14/06/2006
Ngày công báo30/05/2006
Số công báoSố 32
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/2006/TTLT-BQP-BTC

Lược đồ Thông tư liên tịch 75/2006/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn kinh phí mua báo quân đội nhân dân đối với cơ quan thực hiện công tác quốc phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên tịch 75/2006/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn kinh phí mua báo quân đội nhân dân đối với cơ quan thực hiện công tác quốc phòng
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu75/2006/TTLT-BQP-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính, Bộ Quốc phòng
        Người kýTrần Văn Tá, Nguyễn Văn Rinh
        Ngày ban hành25/04/2006
        Ngày hiệu lực14/06/2006
        Ngày công báo30/05/2006
        Số công báoSố 32
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư liên tịch 75/2006/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn kinh phí mua báo quân đội nhân dân đối với cơ quan thực hiện công tác quốc phòng

           Lịch sử hiệu lực Thông tư liên tịch 75/2006/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn kinh phí mua báo quân đội nhân dân đối với cơ quan thực hiện công tác quốc phòng

           • 25/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2006

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/06/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực