Thông tư liên tịch 03-TT-LB

Thông tư liên Tổng Cục 03-TT-LB năm 1964 hướng dẫn cung cấp lương thực cho sơn tràng và công nhân lâm nghiệp do Tổng Cục Lâm Nghiệp - Tổng Cục lương thực ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư liên Tổng Cục 03-TT-LB hướng dẫn cung cấp lương thực sơn tràng công nhân lâm nghiệp


TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP-TỔNG CỤC LƯƠNG THỰC
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03-TT-LB

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 1964 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỔNG CỤC

HƯỚNG DẪN VIỆC CUNG CẤP LƯƠNG THỰC CHO SƠN TRÀNG VÀ CÔNG NHÂN LÂM NGHIỆP

Kính gửi:

Ủy ban hành chính các tỉnh
Các Ty, Phòng Lương thực
Các Ty, Phòng Lâm nghiệp
Các Công ty vận chuyển lâm sản liên tỉnh
Các Lâm trường trực thuộc trung ương

 

Kế hoạch sản xuất lâm nghiệp ngày một phát triển lớn hơn, đòi hỏi phải có thêm nhiều nhân lực chuyên nghiệp cũng như công nhân thời vụ, làm khoán. Tính chất công việc, thời gian và địa điểm hoạt động của những người khai thác, tu bổ, cải tạo rừng cũng có những đặc điểm khó khăn riêng.

Để phục vụ cho công tác lâm nghiệp được tốt hơn hai Tổng cục quy định một số điểm về việc cung cấp lương thực cho lực lượng sơn tràng chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp, hợp tác xã vận chuyển bè mảng chuyên nghiệp và công nhân thời vụ.

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Việc cung cấp lương thực cho sơn tràng và công nhân vận chuyển lâm sản phải ăn khớp với kế hoạch sản xuất lâm nghiệp theo nguyên tắc người làm nghề rừng được Nhà nước cung cấp lương thực đúng số người và tiêu chuẩn, phải phục vụ cho việc khai thác vận chuyển đúng kế hoạch và hợp đồng đã quy định.

Đơn vị phụ trách cung cấp cũng như đơn vị tiêu dùng lương thực đều phải thực hành tiết kiệm, quản lý chặt chẽ việc sử dụng lương thực, không cấp hai lần, không cấp thừa quá tiêu chuẩn hoặc quá nhu cầu tạo điều kiện cho tham ô lãng phí lương thực nhưng cũng phải tránh cấp thiếu làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất lâm nghiệp và ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động.

II. ĐỐI TƯỢNG CUNG CẤP

A. ĐƯỢC CUNG CẤP TOÀN PHẦN THEO TIÊU CHUẨN CỦA CÔNG NHÂN LÂM NGHIỆP GỒM CÓ CÁC LOẠI LAO ĐỘNG KÊ SAU:

1. Sơn tràng ở miền xuôi lên, đã thoát ly sản xuất nông nghiệp, không được hợp tác xã nông nghiệp điều hòa phân phối lương thực nữa (có chứng nhận của Ủy ban hành chính xã) được Ty Lâm nghiệp, lâm trường tổ chức thành đoàn, đội chuyên nghiệp có ký hợp đồng làm việc thường xuyên cho lâm nghiệp.

2. Công nhân vận chuyển chuyên nghiệp có kỹ thuật hoặc có phương tiện vận chuyển, không tham gia sản xuất nông nghiệp, không được hợp tác xã nông nghiệp điều hòa phân phối lương thực, có đăng ký của Ty Giao thông cấp, có ký hợp đồng làm việc thường xuyên cho lâm nghiệp.

B. ĐƯỢC CẤP CHÊNH LỆCH THỰC TẾ GỒM CÁC LOẠI LAO ĐỘNG KÊ SAU:

1. Sơn tràng và công nhân vận chuyển chuyên nghiệp do hợp tác xã nông nghiệp tổ chức và quản lý (coi như hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh thêm nhiều ngành nghề) thì hợp tác xã phải điều hòa phân phối lương thực cho họ theo tiêu chuẩn lao động chính của hợp tác xã. Trong thời gian các tổ, đội này ký hợp đồng làm việc cho lâm nghiệp thì Nhà nước cung cấp thêm một phần gạo chênh lệch để họ được ăn ngang tiêu chuẩn tương đương với lao động làm lâm nghiệp.

2. Nông dân được thuê mượn tạm thời theo thời vụ hoặc theo lối làm khoán cho lâm nghiệp với khối công việc nhất định trong thời gian nhất định, sau lại trở về làm nông nghiệp.

3. Người phi nông nghiệp đã được Nhà nước cung cấp gạo thường xuyên (có phiếu, sổ) trong thời vụ có làm việc cho lâm nghiệp, với ngành nghề nặng nhọc hơn thì cũng được cấp phần gạo chênh lệch.

Khái niệm về cấp chênh lệch thực tế có nghĩa là người lao động, ngoài phần lương thực đã có (do tự sản xuất ra, do hợp tác xã nông nghiệp điều hòa hoặc được Nhà nước cung cấp) nay vì làm việc nặng nhọc hơn mà được hưởng tiêu chuẩn cao hơn thì được cấp thêm một phần lương thực để cho đủ tiêu chuẩn mới, trong thời gian làm công việc mới.

Nhưng nếu trong thực tế, Phòng Lương thực không có điều kiện cấp chênh lệch gạo cho từng người được (vì mỗi lần hợp tác xã cử đi hàng dăm bảy chục, đôi ba trăm người) thì chỉ có thể căn cứ vào mức điều hòa cân đối chung của hợp tác xã được Phòng Lương thực địa phương xác nhận, để cung cấp phần chênh lệch chung cho toàn bộ số người ở hợp tác xã được hưởng gạo chênh lệch.

Ví dụ: Hợp tác xã A có 50 người đi làm lâm nghiệp theo hình thức làm khoán hay thời vụ, trong vụ thu hoạch đã qua, hợp tác xã điều hòa chung với mức ăn bình quân 16kg thóc bằng 11kg gạo (trong đó có người được hơn, có người được kém) nhưng Phòng Lương thực sẽ căn cứ mức đã có 11kg gạo để cấp thêm cho cả 50 người - Nếu mức được cấp là 23kg gạo thì còn được hưởng 50 người x (23kg – 11kg) = 600 kg gạo.

III. CHẾ ĐỘ, THỂ LỆ CẤP PHÁT

Căn cứ vào kế hoạch khai thác, Tổng cục Lâm nghiệp quy khối lượng công việc thành số người cần thiết để tính ra toàn bộ nhu cầu lương thực, xin Ủy ban Kế hoạch Nhà nước duyệt.

Sau khi đã có kế hoạch chính thức về lương thực và nhân lực, Tổng cục Lương thực sẽ căn cứ vào yêu cầu từng quý, từng tháng để phân bổ lực lượng cho các Ty Lương thực cấp phát và chỉ được cấp phát trên cơ sở số người thực tế có làm việc ở công trường. Tổng cục Lâm nghiệp cũng phân bổ kế hoạch nhân lực cho từng tỉnh.

Các Ty Lâm nghiệp chỉ sử dụng lương thực và nhân lực trong phạm vi kế hoạch đã phân bổ. Trường hợp phải phát triển thêm người, cần có thêm lương thực thì phải được hai Tổng cục đồng ý và Phủ Thủ tướng đã duyệt điều chỉnh kế hoạch Nhà nước.

Các Ty Lương thực phải quản lý lực lượng cho chặt chẽ do đó cần quy định những thể lệ cấp phát cho các loại đối tượng.

Khi sử dụng lao động, nói chung là phải được cơ quan lao động địa phương xác nhận kế hoạch nhân lực được cơ quan lâm nghiệp tổ chức thành đoàn, đội chuyên nghiệp, ký hợp đồng làm việc thường xuyên cho lâm nghiệp.

Những người được tuyển dụng lâu dài, nếu là phi nông nghiệp đã được cung cấp gạo từ trước thì nay phải có giấy thôi cấp lương thực của Phòng Lương thực địa phương, nếu là nông dân phải có chứng nhận của xã là đã thoát ly sản xuất nông nghiệp, không được hợp tác xã nông nghiệp điều hòa phân phối lương thực nữa hoặc giấy chứng nhận của Phòng Lương thực là đã bán phần lương thực còn lại cho Nhà nước.

Những người làm thời vụ hay làm khoán, hưởng gạo chênh lệch phải có chứng nhận của xã và được Phòng Lương thực địa phương xác nhận là đã được hợp tác xã nông nghiệp điều hòa phân phối bao nhiêu lương thực, để căn cứ vào mức đó mà cung cấp phần chênh lệch.

Riêng những đội vận chuyển chuyên nghiệp không tham gia sản xuất nông nghiệp, không được hợp tác xã nông nghiệp điều hòa lương thực thì ngoài các điều kiện trên cần có đăng ký của Ty Giao thông cấp.

Quá trình tiến hành cấp phát lương thực, các Ty, Phòng Lương thực, các Ty Lâm nghiệp, các lâm trường và các Công ty vận chuyển lâm sản thường xuyên phải tổ chức kiểm tra, theo dõi việc sử dụng lương thực, phát hiện kịp thời những trường hợp cấp phát không đúng đối tượng, tiêu chuẩn và những hiện tượng phân phối tràn lan, sử dụng bừa bãi lãng phí lương thực.

Hàng tháng các đơn vị lâm nghiệp có sử dụng gạo phải đối chiếu, thanh toán và quyết toán việc cấp phát lương thực, kiểm kê tồn kho để quản lý sử dụng cho đúng chính sách - Nếu sử dụng không hết số lượng gạo đã nhận thì phải báo cáo để chuyển vào kế hoạch tháng sau. Phòng Lương thực có nhiệm vụ kiểm tra quyết toán trước khi cấp nhu cầu cho tháng sau.

Để phục vụ sản xuất được kịp thời, ngành lương thực cần bố trí lực lượng đầy đủ thường xuyên theo kế hoạch đã định và theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên tránh tình trạng để thiếu lực lượng ảnh hưởng đến hoạt động của công nhân, tránh cấp phát nhỏ giọt nhiều lần làm ảnh hưởng đến thời gian lao động và lãng phí phương tiện vận tải. Thủ tục giấy tờ phải làm đúng nhưng tránh những phiền phức không cần thiết.

Đối với những đơn vị ở xa xôi, hẻo lánh thường bị mưa lũ cản trở, việc tiếp tế có khó khăn, Phòng Lương thực tùy theo khả năng lực lượng trong những vụ mưa lũ có thể bán trước cho lâm nghiệp từ 10 đến 20 ngày lương ăn để dự trữ đề phòng bất trắc xảy ra.

Trường hợp lâm nghiệp có kế hoạch đột xuất của Trung ương giao mà chưa kịp duyệt kế hoạch nhân lực hoặc trường hợp bất thường, số lao động tập trung lên quá mức quy định trước, hoặc có trường hợp kế hoạch lương thực gửi về chậm, nếu lâm nghiệp có văn bản chính thức đề nghị và xét thấy hợp lý thì Ty Lương thực có thể tạm bán trước cho lâm nghiệp năm hoặc mười ngày lương ăn trong khi chờ đợi kế hoạch được duyệt.

Đối với những đơn vị ở quá xa kho lương thực, tiền vận chuyển tốn kém nhiều thì cả hai bên đều phải phối hợp công tác, kết hợp phát xay và thu thuế để giảm bớt chi phí lưu thông, đảm bảo mức thu nhập cho công nhân không phải ăn đắt vì giá gạo cộng thêm với phí vận chuyển. Vấn đề này hai Tổng cục đang nghiên cứu và sẽ đề nghị Chính phủ duyệt.

Việc cấp thóc phát xay cho công nhân phải quy định tỷ lệ thích đáng, tương đương với phẩm chất của thóc.

Việc ăn độn từng thời kỳ phải theo chế độ chung của Nhà nước. Trường hợp không có độn thì phải cấp đủ bằng gạo nhưng không vì thế mà tháng sau tăng số độn lên quá nhiều so với mức Nhà nước quy định.

Trên đây là một số điểm quy định để thi hành tạm thời trong khi chờ đợi bản quy định của Chính phủ.

Đề nghị các Sở, Ty Lương thực cùng các Ty Lâm nghiệp, các lâm trường trực thuộc Trung ương, các Công ty vận chuyển lâm sản liên tỉnh tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương vận dụng chính sách cung cấp lương thực cho đúng đắn, đảm bảo phục vụ sản xuất có kết quả tốt, tiết kiệm không để tiêu hao lực lượng lương thực của Nhà nước. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC LƯƠNG THỰC
TỔNG CỤC PHÓ
 


 
Trịnh Xuân Tiến

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
TỔNG CỤC PHÓ
 


 
 Nguyễn Văn Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03-TT-LB

Loại văn bảnThông tư liên tịch
Số hiệu03-TT-LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/1964
Ngày hiệu lực02/09/1964
Ngày công báo16/09/1964
Số công báoSố 30
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư liên Tổng Cục 03-TT-LB hướng dẫn cung cấp lương thực sơn tràng công nhân lâm nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư liên Tổng Cục 03-TT-LB hướng dẫn cung cấp lương thực sơn tràng công nhân lâm nghiệp
        Loại văn bảnThông tư liên tịch
        Số hiệu03-TT-LB
        Cơ quan ban hànhTổng Cục lương thực, Tổng cục Lâm nghiệp
        Người kýNguyễn Văn Phương, Trịnh Xuân Tiến
        Ngày ban hành18/08/1964
        Ngày hiệu lực02/09/1964
        Ngày công báo16/09/1964
        Số công báoSố 30
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư liên Tổng Cục 03-TT-LB hướng dẫn cung cấp lương thực sơn tràng công nhân lâm nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Thông tư liên Tổng Cục 03-TT-LB hướng dẫn cung cấp lương thực sơn tràng công nhân lâm nghiệp

              • 18/08/1964

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/09/1964

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/09/1964

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực