Thông tư Khongso

Dự thảo Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ mật ngành thông tin và truyền thông 2016


BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:     /2016/TT-BCA

Hà Nội, ngày     tháng 10 năm 2016

DỰ THẢO

 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT CỦA NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành thông tin và truyền thông,

Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành thông tin và truyền thông bao gồm những tin, tài liệu trong phạm vi sau:

1. Thiết kế kỹ thuật, sơ đồ chủng loại, số lượng trang thiết bị mạng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin thuộc hệ thống thông tin dùng riêng phục vụ các cơ quan Đảng và Nhà nước.

2. Thông tin, tài liệu về chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành thông tin và truyền thông chưa công bố.

3. Tài liệu, số liệu về tần số, hô hiệu, quy ước liên lạc của các đài vô tuyến điện thuộc các mạng viễn thông chuyên dùng trực tiếp phục vụ thông tin đặc biệt của các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.

4. Chủ trương, phương án về đàm phán, hợp tác với nước ngoài của ngành thông tin và truyền thông chưa công bố.

5. Tin, tài liệu của các đối tác nước ngoài cung cấp mà các bên thỏa thuận chưa công bố.

6. Tin, tài liệu về hợp đồng chuyển giao công nghệ trong ngành thông tin và truyền thông chưa công bố.

7. Phương án giá cước và khung giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trình Bộ trưởng hoặc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chưa công bố.

8. Phương án tổ chức bộ máy, điều chuyển, sắp xếp, quy hoạch cán bộ lãnh đạo từ cấp vụ và tương đương trở lên chưa công bố; hồ sơ nhân sự liên quan đến quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật của cán bộ lãnh đạo từ cấp vụ trở lên; tài liệu về bảo vệ chính trị nội bộ của ngành thông tin và truyền thông.

9. Đơn tố cáo, hồ sơ, tài liệu về thanh tra, kiểm tra; kết quả thanh tra, kiểm tra; hồ sơ, tài liệu giám định tư pháp trong ngành thông tin và truyền thông chưa công bố.

10. Tài liệu thiết kế, thông số kỹ thuật và các quy ước, mật khẩu, khóa mã về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, ứng cứu khẩn cấp trong sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành thông tin và truyền thông.

11. Văn bản, tài liệu trong lĩnh vực báo chí có thông tin mang tính phức tạp, nhạy cảm chưa công bố.

12. Văn bản, tài liệu của ngành thông tin và truyền thông có sử dụng thông tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước của các ngành, lĩnh vực khác.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2016 và thay thế Quyết định số 961/2006/QĐ-BCA(A11) ngày 22/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Công an quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành thông tư này.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

-
Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng T.Ư Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương;
- Sở TT&TT tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cổng TTĐT Chính phủ, Công báo;
- Lưu: BCA, BTTTT (10).

BỘ TRƯỞNG
 
Thượng tướng Tô Lâm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Dự thảo văn bản Khongso

Loại văn bảnThông tư
Số hiệuKhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2016
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(31/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Dự thảo văn bản Khongso

Lược đồ Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ mật ngành thông tin và truyền thông 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ mật ngành thông tin và truyền thông 2016
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệuKhongso
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýTô Lâm
        Ngày ban hành14/07/2016
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (31/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ mật ngành thông tin và truyền thông 2016

            Lịch sử hiệu lực Thông tư quy định danh mục bí mật nhà nước độ mật ngành thông tin và truyền thông 2016

            • 14/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực