Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3121-10:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-10:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 10: xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-10:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 10: xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


 

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3121-10:2003

VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ

PHẦN 10: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH MẪU VỮA ĐÓNG RẮN

Mortar for masonry - Test methods

Part 10: Determination of dry bulk density of hardened mortars

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích của vữa đóng rắn.

2. Tiêu chun viện dẫn

TCVN 3121-11 : 2003 Va xây dựng - Phương pháp th - Phn 11: Xác định cường độ uốn nén của vữa đã đóng rn.

3. Nguyên tắc

Xác định t số gia khi lượng th tích của mẫu vữa theo phương pháp đo ch thước hoặc cân thuỷ tĩnh.

4. Thiết b dụng c thử

- Cân kỹ thut đ chính xác đến 1 gam;

- Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh và ổn định nhiệt độ;

- Thước kẹp có độ chính xác tới 0,1 mm;

- Cân thuỷ tĩnh.

5. Cách tiến hành

Sử dụng viên mẫu va đóng rắn đã được đúc trong khuôn 40 mm x 40 mm x 160 mm hoặc trong c khuôn khác hình ng nht định. Vữa đóng rắn được bo dưng trong điu kin quy định, không ít hơn 28 ngày (TCVN 3121-11 : 2003). Nếu mu va không hình dáng nhất đnh thì thể chọn miếng vữa có thể tích không nhỏ hơn 50 cm3.

Sấy khô mu nhit độ 105 0C ± 5 0C hoc 60 0C ± 5 0C (va có phụ gia hu cơ) đến khi lưng không đi. Để nguội mẫu tới nhit độ phòng và cân mu, được khối lượng m1. Vi mẫu hình dng xác đnh thì đo kích thước 3 cnh, kết quả đo mi cnh giá tr trung bình cộng của 3 ln đo 3 v trí khác nhau. Vi mẫu không hình dạng xác định thì nhúng mu vào parafin đang b nóng chy. Nếu lp bọc parafin còn bọt khí hoc khuyết tật thì phủ lại chỗ đó cũng bng parafin lỏng. Cân ngoài không khí mẫu đã bc parafin, được khi lưng m2, sau đó cân thuỷ tĩnh mẫu đã bc parafin, đưc khi lưng m3.

6. Tính kết qu

6.1 Mu hình dng xác đnh:

6.2 Khi lưng th tích mu thử (pv), tính bng kg/m3, theo công thức:

Trong đó:

m1 là khi lưng mu trạng thái khô, tính bng kilôgam;

ll,b,h là kích thước chiu dài, chiu rng, chiu cao mu th, tính bằng mét.

6.3 Mu hình dng không xác đnh;

Khối lượng th tích mẫu thử (pv), nh bng kg/m3, theo công thc:

Trong đó:

m1 là khi ợng mu khô cân ngoài không khí, tính bng kilôgam;

m2 là khi ợng mu khô có bc parafin cân ngoài không khí, tính bng kilôgam;

m3 là khi ợng mu có bọc parafin cân thu tĩnh, tính bằng kilôgam;

930 giá trị khi lượng riêng của parafin, tính bằng kg/m3.

Kết quả thử giá trị trung bình cng kết quả ca 2 mẫu thử, chính xác ti 10kg/m3.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính TCVN TCVN3121-10:2003

Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN3121-10:2003
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Lĩnh vựcXây dựng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN3121-10:2003

Lược đồ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-10:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 10: xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-10:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 10: xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
       Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
       Số hiệuTCVN3121-10:2003
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người ký***
       Ngày ban hành...
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báoCòn hiệu lực
       Lĩnh vựcXây dựng
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-10:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 10: xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

          Lịch sử hiệu lực Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-10:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 10: xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành