Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3121-3:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-3:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 3: xác định độ lưu động của vữa tươi (phương pháp bàn dằn) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-3:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 3: xác định độ lưu động của vữa tươi (phương pháp bàn dằn) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 3121-3:2003

VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ

PHẦN 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ LƯU ĐỘNG CỦA VỮA TƯƠI (PHƯƠNG PHÁP BÀN DẰN)

Mortar for masonry - Test methods

Part 3: Determination of consistence of fresh mortar (by flow table)

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ lưu động của va tươi theo phương pháp bàn dằn.

2. Tiêu chuẩn vin dẫn

TCVN 3121-2 : 2003 Va xây dựng - Phương pháp thử - Phn 2: Lấy mẫu và chuẩn b mu thử.

3. Nguyên tc

Xác định đường kính mu vữa sau khi dằn trên bàn dằn theo quy đnh.

4. Thiết bị và dng c thử

- cân kỹ thuật có độ chính xác tới 1 gam;

- thước kẹp có độ chính xác tới 0,1mm;

- bay, chảo trộn mẫu;

- bàn dằn với các chi tiết được mô tả trên hình 1: Khối lượng phần động của bàn dằn là 3250g + 100g.

Phần động cấu điu chnh để khả năng nâng lên, h xuống theo phương thng đứng 10mm + 5mm;

- khâu hình n, đường kính trong của đáy lớn 100mm + 0,5mm, của đáy nhỏ 70mm + 0,5mm, chiu cao khâu là 60mm + 0,5mm, chiu dày thành côn không nhỏ hơn 2mm.

nh 1 đồ cu to bàn dn

5 Cách tiến nh

Tc khi thử, lau sạch mặt tm kính, côn, chày bng vi m. Đặt khâu hình côn vào gia bàn dằn. Lấy khong 1 lít mẫu vữa tươi (TCVN 3121-2 : 2003) cho vào khâu thành hai lp, mỗi lớp đm khoảng 10 cái sao cho vữa đy kín và đng nhất trong khâu. Khi đm, dùng tay giữ chặt khâu trên mặt bàn dn. Dùng dao gạt phẳng va thừa trên mt khâu, lau sch nước va trên mặt kính xung quanh khâu.

T từ nhc lên theo phương thng đng cho máy dn 15 cái trong vòng 15 giây. Dùng thước kp đo đưng kính đáy ca khi va chảy theo 2 chiu vuông góc, chính xác tới 1mm. Kết quả thử trung bình cộng ca 2 kết quả đo.

6. Biu thị kết qu

Đ lưu đng của mẫu va kết quả trungbình cng của 2 ln thử, chính xác đến 1mm. Nếu một trong 2 giá trị đo sai lch lớn hơn 10% so vi g tr trung bình t phải tiến hành li phép thử từ mu lưu.

7. Báo cáo thử nghiệm

Báo o thử nghim bao gm các thông tin sau:

- đa đim, thời gian, người ly và chuẩn bị mu;

- loại vữa;

- phương pháp lấy và chuẩn b mẫu;

- kết quả thử, ly chính xác đến 1mm;

- ngày, ngưi thử mu;

- số hiu của tiêu chuẩn này;

- các chú ý khác trong quá trình thử.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính TCVN TCVN3121-3:2003

Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
Số hiệuTCVN3121-3:2003
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoCòn hiệu lực
Lĩnh vựcXây dựng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download TCVN TCVN3121-3:2003

Lược đồ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-3:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 3: xác định độ lưu động của vữa tươi (phương pháp bàn dằn) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-3:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 3: xác định độ lưu động của vữa tươi (phương pháp bàn dằn) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
       Loại văn bảnTiêu chuẩn Việt Nam
       Số hiệuTCVN3121-3:2003
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người ký***
       Ngày ban hành...
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báoCòn hiệu lực
       Lĩnh vựcXây dựng
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-3:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 3: xác định độ lưu động của vữa tươi (phương pháp bàn dằn) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

          Lịch sử hiệu lực Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-3:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 3: xác định độ lưu động của vữa tươi (phương pháp bàn dằn) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành