Văn bản khác 214/TTr-SXD

Tờ trình 214/TTr-SXD điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo Thông tư 03/2008/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau do Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Tờ trình 214/TTr-SXD điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công


UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/TTr-SXD

Cà Mau, ngày 19 tháng 03 năm 2008

 

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG THEO THÔNG TƯ 03/2008/TT-BXD NGÀY 25/01/2008 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình,

Ngày 22/02/2008, Sở Xây dựng chủ trì tổ chức cuộc họp liên ngành về việc điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo Thông tư 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng, gồm các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư. Sau đó, ngày 05/3/2008 Sở Xây dựng dự thảo Tờ trình Liên sở gửi đến các Sở dự họp để lấy ý kiến đóng góp hoàn chỉnh nhưng đến nay chỉ có Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến phúc đáp và thống nhất ngày 07/3/2008, còn Sở Tài chính không có ý kiến phản hồi dự thảo Tờ trình nêu trên nhưng không rõ lý do.

Do đó, ngày 12/3/2008, Sở Xây dựng lập Tờ trình Liên Sở Xây dựng - Kế hoạch và Đầu tư để trình UBND tỉnh nội dung điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng và chi phí nhân công trong dự toán chi phí khảo sát theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đến ngày 17/3/2008; Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời là sau khi có ý kiến của Sở Tài chính thì Tờ trình đồng ký ba Sở để trình UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay do bức xúc của các Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công; để sớm tháo gỡ các vướng mắc do trượt giá trong xây dựng công trình trong thời gian gần đây, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng kính trình UBND tỉnh nội dung điều chỉnh chi phí xây dựng và chi phí khảo sát như sau:

1. Nguyên tắc chung:

a) Các gói thầu chưa tổ chức đấu thầu việc điều chỉnh giá gói thầu thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 03/2008/TT-BXD.

b) Các gói thầu đang thi công dở dang hoặc đã tổ chức đấu thầu nhưng chưa ký hợp đồng thi công thì được phép điều chỉnh giá trúng thầu đối với khối lượng thực hiện trong thời gian hiệu lực của Thông tư số 03/2008/TT-BXD trên cơ sở tiến độ thi công của gói thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt sau khi loại trừ thời gian trễ (không tính vào hợp đồng) do các nguyên nhân không phải nhà thầu gây ra.

c) Việc điều chỉnh dự toán phải đúng theo quy định, tổng dự toán không được vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt. Trường hợp dự toán điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư được duyệt thì Chủ đầu tư phải trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án điều chỉnh theo các quy định hiện hành.

2. Hệ số điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng và chi phí khảo sát:

290.000: là mức lương tối thiểu lập trong đơn giá theo Quyết định số 79/2004/QĐ-UB ngày 13/12/2004 của UBND tỉnh Cà Mau;

350.000: là mức lương tối thiểu lập trong đơn giá theo Quyết định số 31/2006/QĐ-UB 33/2006/QĐ-UB ngày 21/9/2006 của UBND tỉnh Cà Mau;

540.000: là mức lương tối thiểu chung mới;

1,35: là hệ số điều chỉnh máy thi công theo Thông tư 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng từ mức lương tối thiểu 290.000 đồng lên 450.000 đồng;

1,017: là hệ số điều chỉnh máy thi công theo công văn 165/UBND ngày 06/01/2007 của UBND tỉnh từ mức lương tối thiểu 350.000 đồng lên 450.000 đồng;

1,08: là hệ số điều chỉnh máy thi công theo Thông tư 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng từ mức lương tối thiểu 450.000 đồng lên 540.000 đồng;

c) Quy định áp dụng:

- Các hệ số điều chỉnh tính với mức lương tối thiểu 290.000 đồng chỉ áp dụng cho các Bộ đơn giá công tác công ích đô thị được ban hành kèm theo Quyết định số 79/2004/QĐ-UB.

- Các hệ số điều chỉnh tính với mức lương tối thiểu 350.000 đồng chỉ áp dụng cho các Bộ đơn giá Xây dựng công trình (Phần xây dựng và Phần lắp đặt) và Phần khảo sát được ban hành theo các Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND 32/2006/QĐ-UBND 33/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh và được Sở Xây dựng công bố cho phù hợp với Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ tại Công văn số 915/SXD-KTKT ngày 11/12/2007 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc công bố các bộ đơn giá áp dụng cho đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

- Việc điều chỉnh này áp dụng cho các khối lượng của công trình, gói thầu thực hiện từ 01/01/2008.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Đối với các gói thầu mà sau khi điều chỉnh giá trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt thì giao Chủ đầu tư phê duyệt giá trúng thầu điều chỉnh làm cơ sở ký hợp đồng và thanh quyết toán.

b) Đối với các gói thầu đã tổ chức đấu thầu nhưng chưa ký hợp đồng thi công hoặc đang thi công mà việc điều chỉnh giá trúng thầu làm vượt giá gói thầu được duyệt, hoặc giá gói thầu điều chỉnh làm vượt dự toán được duyệt của hạng mục, công trình đó thì Chủ đầu tư có trách nhiệm điều chỉnh và phê duyệt dự toán điều chỉnh trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nội dung thay đổi về giá gói thầu và giá trúng thầu để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

c) Đối với các công trình thi công dở dang Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định khối lượng thi công theo từng giai đoạn để làm cơ sở cho việc điều chỉnh dự toán, giá gói thầu và giá trúng thầu.

d) Việc điều chỉnh giá gói thầu, giá trúng thầu không loại trừ việc thưởng phạt theo nội dung các hợp đồng thi công đã ký giữa Chủ đầu tư và nhà thầu.

Sở Xây dựng kính trình UBND tỉnh xem xét và quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, P. KTKT, T03/04.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Dân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 214/TTr-SXD

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu214/TTr-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2008
Ngày hiệu lực19/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 214/TTr-SXD

Lược đồ Tờ trình 214/TTr-SXD điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tờ trình 214/TTr-SXD điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu214/TTr-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Dân
        Ngày ban hành19/03/2008
        Ngày hiệu lực19/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Tờ trình 214/TTr-SXD điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công

           Lịch sử hiệu lực Tờ trình 214/TTr-SXD điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công

           • 19/03/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/03/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực