Văn bản khác 2340/TTr-TTg

Tờ trình 2340/TTr-TTg năm 2013 tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Tờ trình 2340/TTr-TTg năm 2013 tặng quà đối tượng có công cách mạng Tết Giáp Ngọ 2014


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2340/TTr-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013

 

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC TẶNG QUÀ CHO ĐỐI TƯỢNG CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ NĂM 2014

Kính gửi: Chủ tịch nước

Hàng năm, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch nước đều có quà tặng một số đối tượng có công với cách mạng.

Năm 2014, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước tặng quà một số đối tượng có công với cách mạng, như sau:

I. Mức quà 400.000 đồng tặng:

1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

2. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

3. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

4. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

5. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

6. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng;

7. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

II. Mức quà 200.000 đồng tặng:

1. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động;

2. Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ);

3. Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ);

4. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

5. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng;

Tổng kinh phí để tặng quà quy định ở mục I và mục II nói trên là: 397.305,8 triệu đồng (Ba trăm chín mươi bảy tỷ, ba trăm linh năm triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn).

Khoản kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2014.

Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTT CP;
- Bộ Lao động - TB&XH (10);
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ: KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (3)

TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Phạm Thị Hải Chuyền

 

DỰ TOÁN

KINH PHÍ TẶNG QUÀ CHỦ TỊCH NƯỚC ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ NĂM 2014

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 2340/TTr-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT

Đối tượng được tặng quà

Số người

Trị giá 01 suất quà

Thành tiền (đồng)

1

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

2.920

400.000

1.168.000.000

2

Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

6.893

400.000

2.757.200.000

3

Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

4.097

400.000

1.638.800.000

4

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

750

400.000

300.000.000

5

Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng, thân nhân hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

29.783

400.000

11.913.200.000

6

Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

19.808

400.000

7.923.200.000

7

Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng

2.671

400.000

1.068.400.000

8

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

12.639

400.000

5.055.600.000

9

Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31 tháng 12 năm 1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

639. 899

200.000

127.979.800.000

10

Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ; vợ, chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ)

557.300

200.000

111.460.000.000

11

Đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ (anh, em, người được họ tộc ủy nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ)

406.000

200.000

81.200.000.000

12

Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

89.408

200.000

17.881.600.000

13

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

134.800

200.000

26.960.000.000

 

Tổng cộng

1.906.968

 

397.305.800.000

Tổng số tiền: Ba trăm chín mươi bảy tỷ, ba trăm linh năm triệu, tám trăm ngàn đồng chẵn

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2340/TTr-TTg

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2340/TTr-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2013
Ngày hiệu lực27/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2340/TTr-TTg

Lược đồ Tờ trình 2340/TTr-TTg năm 2013 tặng quà đối tượng có công cách mạng Tết Giáp Ngọ 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tờ trình 2340/TTr-TTg năm 2013 tặng quà đối tượng có công cách mạng Tết Giáp Ngọ 2014
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2340/TTr-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Thị Hải Chuyền
        Ngày ban hành27/12/2013
        Ngày hiệu lực27/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Tờ trình 2340/TTr-TTg năm 2013 tặng quà đối tượng có công cách mạng Tết Giáp Ngọ 2014

              Lịch sử hiệu lực Tờ trình 2340/TTr-TTg năm 2013 tặng quà đối tượng có công cách mạng Tết Giáp Ngọ 2014

              • 27/12/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/12/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực