Văn bản khác 33/2005/LS.GD&ĐT-TC

Tờ trình 33/2005/LS.GD&ĐT-TC về thu tiền bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, phổ thông, bổ túc và lệ phí xét tuyển vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Tờ trình 33/2005/LS.GD&ĐT-TC thu tiền bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, phổ thông


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số : 33/2005/LS.GD&ĐT-TC

Hải Phòng, ngày 10 tháng 5 năm 2005

 

TỜ TRÌNH

THU TIỀN BẮNG TỐT NGHIỆP THCS , THPT, THBT, BT.THCS VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10

Kính gửi : Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Căn cứ vào công văn số 423/THPT ngày 16/1/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về viềc mua phôi bằng và giá phôi bằng tốt nghiệp trung học.
Căn cứ tình hình thực tế địa phương và những công việc phát sinh tại đơn vị trong quá trình cấp bằng tốt nghiệp và xét tuyển vào lớp 10.
Liên Sở Giáo dục Đào tạo - Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố mức thu tiền bằng tốt nghiệp (thực hiện từ năm học 2004 - 2005) và lệ phí xét tuyển vào lớp 10 (thực hiện từ năm học 2005 - 2006) cụ thể như sau :

1. BẰNG TỐT NGHIỆP : TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRUNG HỌC CƠ SỞ, BỔ TÚC TRUNG HỌC, BỔ TÚC TRUNG HÒC CƠ SỞ.

1. Bằng chính : thu 7.000 đ/chiếc :

- Mua phôi tại Bộ

4.000 đ

- Bồi dưỡng đi mua phôi, xăng xe, vận chuyển

50 đ

- Giao nhận bằng trước và sau khi in, giao nhạn bằng với người soát, dán ảnh

50 d

- Trả lại cơ sở (công thu tiền, nhận và giao bằng cho học sinh

400 đ

- In bằng trên máy

300 đ

- Mực in, phôi hỏng do kỹ thuật

100 đ

- Đối chiếu và dán ảnh

150 đ

- Ký bằng

150 đ

- Đóng dấu, ép platic

750 đ

- Xây dựng định mức thu chi, hướng dẫn, đôn đốc thu, chi

100 đ

- Trực tiếp thu chi, quản lý, theo dõi thanh quyết toán kinh phí

100 đ

- Quản lý chỉ đạo của thành phố, Sở, Ban ngành liên quan

150 đ

- Khấu hao máy, hoàn thiện chương trình, dự phòng, chi khác

300 đ

2. Bằng sao : thu 4.500 đ/chiếc

- Mua phôi tại Bộ

1.500 đ

- Bồi dưỡng đi mua phôi, xăng xe, vận chuyển

50 đ

- Giao nhận bằng trước và sau khi in, giao nhận bằng với người soát dán ảnh

50 đ

- Trả lại cơ sở (công thu tiền, nhận và giao bằng cho học sinh

400 đ

- In bằng trên máy

300 đ

- Mức in, phôi hỏng do kỹ thuật

100 đ

- Đối chiếu và dán ảnh

150 đ

- Ký bằng

250 đ

- Đóng dấu, ép platic

750 đ

- Xây dựng định mức thu chi, hướng dẫn , đôn đốc thu, chi

100 đ

- Trực tiếp thu chi, quản lý, theo dõi thanh quyết toán nguồn kinh phí

100 đ

- Trách nhiệm quản lý của các phòng chức năng

300 đ

- Quản lý chỉ đạo của thành phố, ban ngành liên quan

150 đ

- Khấu hao máy, hoàn thiện chương trình, dự phòng chi khác

300 đ

3. Bản sao bằng ( thay cho bằng chính đã cấp bị hỏng, mất) thu 5.000 đ/chiếc.

- Mua phôi tại Bộ

1.500 đ

- N hận, kiểm tra hồ sơ, thu tiền, trả bằng cấp lại

300 đ

- Đối chiếu hồ sơ gốc, viết bằng, trình ký, đóng dấu

950 đ

- Đối chiếu, duyệt, ký bằng

800 đ

- Trách nhiệm quản lý của các phòng chức năng

600đ

- Quản lý chỉ đạo của Sở, văn phòng phẩm, chi khác

850 đ

II. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 : Thu 15.000/1 học sinh

1. Chi tại trường Trung học Cơ sở : 3.000 đ/1 học sinh

- Nhập danh sách học sinh (đợt 1) từ đơn đăng ký

800 đ

- Công rà soát đợt I

300 đ

- Nhập danh sách đợt II sau khi học sinh đổi nguyện vọng thi

800 đ

- Công rà soát đợt II

300 đ

- Giấy, mức in danh sách

800đ

2. Chi tại Phòng Giáo dục : 2.000 đ/học sinh

- Công hòa dữ liệu các trường đợt I

500 đ

- Công rà soát, kiểm rò lần I

200 đ

- Công hòa dữ liệu các trường đợt II

500 đ

- Công rà soát, kiểm rò lần II

200 đ

- Giấy, mực in danh sách

600 đ

3. Chi tại trường Trung học phổ thông: 5.000 đ/học sinh

- Kiểm tra, nhận hồ sơ học sinh

2.000 đ

- Lên danh sách những học sinh nhập học

800 đ

- Công rà soát, kiểm rò

500 đ

- Trách nhiệm, ký duyệt của lãnh đạo trường

500 đ

- Duyệt danh sách trúng tuyển với Sở

1.000 đ

- Giấy, mực in danh sách

200 đ

4. Chi tại Sở Giáo dục và Đào tạo : 5.000 đ/học sinh

- Hoàn thiện phần mềm trên Bộ

400 đ

- Xử lý phần mềm, tách học sinh trúng tuyển vào học tại các lớp chuyên năng khiếu Trần Phú

500 đ

- Phân tích thang điểm, tính điểm chuẩn của từng trường

300 đ

- Tiếp dân, nhận đơn, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại ... trách nhiệm quản lý của các phòng chức năng

800 đ

- Giấy mực, in danh sách,phiếu trúng tuyển, quyết định... các đợt

500 đ

- Rà soát kiểm tra, xét duyệt danh sách trúng tuyển theo trường

300 đ

- In danh sách trúng tuyển, xét duyệt đóng dâu, sắp xếp quản lý bàn giao danh sách trúng tuyển cho trường

600 đ

- Rà soát kiểm tra, xét duyệt cấp phiếu trúng tuyển cho những học sinh đủ điều kiện theo điểm chuẩn của từng trường

400 đ

- In giấy trúng tuyển cho từng học sinh, xét duyệt đóng dấu, sẵp xếp quản lý phiếu trúng tuyển

400 đ

- Pho tô tài liệu, giấy ghi danh sách ghi điểm

100 đ

- Công ký duyệt của lãnh đạo

200 đ

- Xây dựng định mức chi, hướng dẫn thu, chi trực tiếp thu, chi; theo dõi thanh quyết toán kinh phí

400 đ

- Trách nhiệm, ban chỉ đạo thành phố, Sở

400 đ

Liên Sở Giáo dục - Đào tạo - Tài chính, kính trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

 

KT.GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
Nguyễn Thị Thoa

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Trần Xuân Đình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2005/LS.GD&ĐT-TC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu33/2005/LS.GD&ĐT-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2005
Ngày hiệu lực10/05/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2005/LS.GD&ĐT-TC

Lược đồ Tờ trình 33/2005/LS.GD&ĐT-TC thu tiền bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, phổ thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tờ trình 33/2005/LS.GD&ĐT-TC thu tiền bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, phổ thông
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu33/2005/LS.GD&ĐT-TC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng, ***
        Người kýNguyễn Thị Thoa, Trần Xuân Đình
        Ngày ban hành10/05/2005
        Ngày hiệu lực10/05/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Tờ trình 33/2005/LS.GD&ĐT-TC thu tiền bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, phổ thông

              Lịch sử hiệu lực Tờ trình 33/2005/LS.GD&ĐT-TC thu tiền bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, phổ thông

              • 10/05/2005

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/05/2005

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực