Điều ước quốc tế khongso

Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Chính phủ nước Việt nam dân chủ cộng hòa và Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Lào năm 1961

Nội dung toàn văn Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Việt nam dân chủ cộng hòa và Lào 1961


 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1961

 

TUYÊN BỐ CHUNG

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA VÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG QUỐC LÀO

Nhận lời mời của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hoàng thân Souvanna Phouma, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Lào cùng Quận chúa Moune Souvanna Phouma đã đến thăm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 04 năm 1961. Cùng đi với Hoàng thân Thủ tướng có: Ông Quinim Pholséna Bộ trưởng Bộ Thông tin, Hoàng thân Sisoumang Sisaleumsak Thứ trưởng Bộ công tác nông thôn, Đại tá Soukan Vilaysarn, Ông Khamchan Pradith và phu nhân. Cũng trong dịp này nhận lời mời sang thăm hữu nghị của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hoàng thân Souphanouvong, Chủ tịch Neo Lào Hắksạt, đã đến Hà Nội.

Hoàng thân Souvanna Phouma, Hoàng thân Souphanouvong và các vị cùng đi với Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp kiến.

Trong thời gian ở thăm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hoàng thân Souvanna Phouma đã hội đàm với Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Phạm Văn Đồng về những biện pháp chính trị giải quyết vấn đề Lào, về quan hệ giữa hai nước và về một số vấn đề quốc tế quan trọng.

Cùng tham dự hội đàm:

- Về phía Việt Nam có các ông:

Phó Thủ tướng Phạm Hùng,

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ung Văn Khiêm,

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch,

- Về phía Lào có các ông:

Hoàng thân Souphanouvong Chủ tịch Neo Lào Hắksạt.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Quinim Pholséna,

Thứ trưởng Bộ công tác nông thôn Hoàng thân Sisoumăng Sisaleumsák.

Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, thành thật và hiểu biết lẫn nhau. Hai Thủ tướng đã hoàn toàn thống nhất ý kiến về những vấn đề đã nêu lên.

Hai Thủ tướng nhất trí cho rằng nguyên nhân gây ra tình hình nguy hiểm ở Lào là chính sách can thiệp vào nội bộ nước Lào, của một số nước hội viên khối quân sự Đông Nam Á đứng đầu là đế quốc Mỹ các nước này đã ra sức giúp bọn phiến loạn ở Lào về quân sự và về tài chính để chống lại Chính phủ hợp pháp, chống lại chính sách hòa bình, trung lập, hòa hợp và đoàn kết dân tộc của Hoàng thân Souvanna Phouma, đi ngược lại nguyện vọng thiết tha và quyền lợi chính đáng của nhân dân Lào, đe dọa hòa bình và an ninh của các dân tộc ở Đông dương và Đông Nam Á.

Hai Thủ tướng nhận thấy rằng cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Lào chống lại sự can thiệp của nước ngoài, nhằm thực hiện chính sách hòa bình, trung lập, hòa hợp và đoàn kết dân tộc của Chính phủ Vương quốc Lào do Hoàng thân Souvanna Phouma làm Thủ tướng đã được nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ nhiều nước yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới nhiệt liệt đồng tình và tích cực ủng hộ. Thủ Tướng Phạm Văn Đồng nhấn mạnh là những thắng lợi mà nhân dân Lào đã đạt được từ trước đến nay, chứng tỏ chính sách hòa bình, trung lập, hòa hợp và đoàn kết dân tộc của Chính phủ vương quốc Lào là chính sách duy nhất đúng và Hoàng thân Souvanna Phouma, người tượng trưng cho chính sách đó, được nhân dân Lào nhất trí ủng hộ. Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa luôn luôn mong muốn bên cạnh mình có một nước Lào hòa bình trung lập, độc lập và thống nhất, và cương quyết ủng hộ sự nghiệp cao cả của nhân dân và Chính phủ hợp pháp Lào do Hoàng thân Souvanna Phouma làm Thủ tướng. Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bày tỏ với Hoàng thân Souvanna Phouma mối cảm tình, sự kính trọng, lòng khâm phục của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Lào.

Hai Thủ tướng nhiệt liệt hoan nghênh ba văn kiện của hai Chủ tịch Hội nghị Giơ-ne-vơ năm 1954, công bố ngày 24 tháng 4 năm 1961 và nhất trí cho rằng việc họp Hội nghị Giơ-ne-vơ mở rộng với sự tham gia của 14 nước như: Thái tử Norodom Sihanouk, Quốc trưởng nước Cămpuchia đề nghị là con đường hiệu quả nhất để giải quyết hòa bình vấn đề Lào. Hai vị mong muốn các nước tham dự Hội nghị Giơ-ne-vơ sắp tới sẽ thực sự đảm bảo chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Lào, đảm bảo nước ngoài không can thiệp vào nội bộ nước Lào.

Hai Thủ tướng một lần nữa xác nhận: Hiệp Nghị Giơ-ne-vơ năm 1954, Hiệp nghị Vientiane năm 1956-1957 và bản tuyên bố chung ngày 20 tháng 11 năm 1960 giữa Hoàng thân Souvanna Phouma và Hoàng thân Souphanouvong là những cơ sở tốt cho việc giải quyết hòa bình vấn đề Lào và cho việc thành lập một Chính phủ đoàn kết dân tộc nhằm thực hiện một chính sách hòa bình trung lập thực sự.

Về phương diện quốc tế, hai vị Thủ tướng nhấn mạnh phải thủ tiêu tức khắc chủ nghĩa thực dân dưới mọi hình thức. Hai vị cực lực lên án hành động vũ trang xâm lược Cuba và vui mừng trước những thắng lợi to lớn của nhân dân Cuba trong cuộc chiến đấu chống xâm lược. Hai vị đòi phải chấm dứt ngay mọi hành động xâm lược nước Cộng hòa Cuba, những hành động đó, nếu tiếp tục, nhất định sẽ đem đến những hậu quả hết sức nghiêm trọng cho hòa bình thế giới.

Hai Thủ tướng rất hài lòng thấy rằng từ tháng 8 năm 1960, khi Hoàng thân Souvanna Phouma đảm nhiệm việc lãnh đạo Chính phủ vương quốc Lào, mối quan hệ láng giềng và sự hợp tác hữu nghị giữa hai nước đã phát triển thêm một bước trên cơ sở năm nguyên tắc chung sống hòa bình và tinh thần Hội nghị Băng-đung.

Để thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, hai Thủ tướng quyết định đặt quan hệ ngoại giao và trao đổi đại diện cấp Đại sứ. Hai vị thỏa thuận sẽ ký kết trong thời gian tới những Hiệp định hợp tác kinh tế và văn hóa.

Theo lời yêu cầu của Chính phủ vương quốc Lào, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa sẽ giúp xây dựng và sửa chữa một số đường giao thông; Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa còn nhận giúp Lào đào tạo nhân viên kỹ thuật và gửi chuyên gia sang giúp Lào.

Thay mặt nhân dân và Chính phủ vương quốc Lào, Hoàng thân Souvanna Phouma thành thật cảm tạ sự ủng hộ và giúp đỡ có hiệu quả của nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đối với nhân dân và Chính phủ vương quốc Lào.

Hoàng thân Souvanna Phouma tỏ sự đồng tình sâu sắc và ủng hộ những cố gắng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước và nhấn mạnh rằng các dân tộc phải được tự do quyết định vận mạng của mình, nước ngoài không được can thiệp vào. Hoàng thân tuyên bố hoàn toàn tán thành lập trường của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong vấn đề hòa bình thống nhất nước Việt Nam và mong muốn nước Việt Nam được mau chóng thống nhất bằng phương pháp hòa bình theo đúng tinh thần Hiệp nghị Giơ-ne-vơ.

Hai vị Thủ tướng cho rằng cuộc đi thăm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của Hoàng thân Souvanna Phouma và các vị cùng đi là một cống hiến quan trọng vào sự phát triển quan hệ láng giềng tốt và sự hợp tác hữu nghị giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, góp phần củng cố hòa bình ở Đông dương, Đông Nam Á và thế giới.

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Phạm Văn Đồng

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
VƯƠNG QUỐC LÀO
Hoàng thân Souvanna Phouma

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật khongso

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệukhongso
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Việt nam dân chủ cộng hòa và Lào 1961


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Việt nam dân chủ cộng hòa và Lào 1961
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệukhongso
        Cơ quan ban hànhChính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Chính Phủ Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà
        Người kýPhạm Văn Đồng, Souvanna Phouma
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 17
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Việt nam dân chủ cộng hòa và Lào 1961

              Lịch sử hiệu lực Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Việt nam dân chủ cộng hòa và Lào 1961