Điều ước quốc tế khongso06

Tuyên bố nhân dịp giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam của Quốc hội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Nội dung toàn văn Tuyên bố chung nhân dịp giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam


BAN THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: Khong so 06

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 1975 

 

TUYÊN BỐ

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT-NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA NHÂN DỊP GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN VIỆT-NAM

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch Hồ-Chí-Minh tuyên bố nước Việt-nam dân chủ cộng hòa ra đời. Từ Bắc đến , đồng bào cả nước thề quyết một lòng đem xương máu giữ gìn độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, liên tiếp tiến hành chiến tranh xâm lược và âm mưu chia cắt lâu dài nước ta. Nhưng chúng đã hoàn toàn thất bại, nhân dân Việt-nam đã hoàn toàn thắng lợi.

Sau ba mươi năm chiến đấu gian khổ và vô cùng anh dũng, nhân dân ta đã đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ của đế quốc Pháp và chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta đã bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng tháng Tám, bảo vệ và tiếp tục sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, thực hiện lời căn dặn chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn của Chủ tịch Hồ-Chí-Minh.

Hơn một trăm năm nay, đây là lần đầu tiên trên Tổ quốc thân yêu của chúng ta không còn bóng một tên xâm lược, dân tộc ta hoàn toàn làm chủ vận mệnh của mình. Từ đây nhân dân ta đời đời sống trong độc lập, tự do và hạnh phúc.

Đó là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và có tính chất thời đại của dân tộc Việt-Nam ta.

Thay mặt nhân dân cả nước, Quốc hội bày tỏ lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng lao động Việt-nam đã đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ-Chí-Minh kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đã vạch đường chỉ lối cho cách mạng Việt-nam và đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt-nam.

Quốc hội kính cẩn nghiêng mình trước các liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc, đã anh dũng hi sinh vì Tổ quốc; thân ái gửi tới các đồng chí thương binh, các gia đình liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng lòng biết ơn chân thành nhất và lời thăm hỏi ân cần nhất.

Quốc hội thân ái gửi những tình cảm thắm thiết và niềm tự hào vô giới hạn tới quân và dân hai miền nước ta đã phát huy cao độ truyền thống yêu nước và quật cường của dân tộc, viết nên bản anh hùng ca mãi mãi sáng ngời trong lịch sử các dân tộc.

Quốc hội nhiệt liệt khen ngợi kiều bào ở nước ngoài một lòng một dạ hướng về Tổ quốc thân yêu, cố gắng góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng nước nhà.

Quốc hội nước Việt-nam dân chủ cộng hòa bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với Liên-xô, Trung-quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, các Đảng cộng sản và công nhân các nước, đối với nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia, đối với tất cả các nước bạn, các phong trào độc lập, dân chủ, hòa bình và đối với nhân dân toàn thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ, đã đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt-nam.

Trong thời kỳ mới, nhiệm vụ của toàn dân ta là tăng cường đoàn kết, chung sức, chung lòng, xây dựng một nước Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần giữ gìn hòa bình ở Đông-dương và Đông-Nam Á, cùng nhân dân thế giới đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Đồng bào miền Bắc đã phát huy hơn nữa tinh thần làm chủ tập thể và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức thi đua lao động, sản xuất, cần kiểm xây dựng chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, đồng thời đáp ứng những yêu cầu mới của miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Đồng bào miền Nam hãy ra sức thực hiện mọi chính sách của Mặt trận dân tộc giải phóng và Chính phủ cách mạng lâm thời, tăng cường đoàn kết, thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, nâng cao cảnh giác cách mạng, giữ gìn trật tự, an ninh, khắc phục nhanh chóng những hậu quả của chiến tranh, ổn định đời sống của nhân dân, tẩy trừ đến tận gốc mọi ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ; cùng đồng bào miền Bắc tiến tới hoàn thành sự nghiệp thống nhất nước nhà.

Nhân dân Việt-nam quyết không ngừng tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước xã hội chủ nghĩa anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản. Nhiệt liệt hoan nghênh thắng lợi vĩ đại của nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia, nhân dân Việt-nam nguyện làm hết sức mình để tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác lâu dài giữa nhân dân ba nước Đông-dương. Nhân dân Việt-nam nguyện ra sức củng cố và phát triển tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác với các nước không liên kết ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ la-tinh; kiên quyết ủng hộ cuộc đấu tranh của các dân tộc chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, vì độc lập, tự do; ủng hộ phong trào công nhân, phong trào hòa bình và dân chủ trên thế giới.

Nhân dân Việt-nam đòi chính phủ Hoa-kỳ phải triệt để tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của mình và phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp vào việc băng bó những vết thương chiến tranh và xây dựng lại sau chiến tranh ở cả hai miền Việt-nam. Trên cơ sở đó, Việt-nam dân chủ cộng hòa sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Hoa-kỳ theo tinh thần điều 22 của Hiệp định Pa-ri về Việt-nam và cùng Hoa-kỳ giải quyết những vấn đề còn lại giữa hai nước.

Nhân dân Việt-nam nhiệt liệt hoan nghênh sự viện trợ của tất cả các nước, các đoàn thể dân chủ thế giới, các tổ chức quốc tế nhằm giúp nhân dân Việt-nam ở hai miền xây dựng lại đất nước.

Nhân dân ta đang bước vào một thời kỳ phát triển, vô cùng rực rỡ của Tổ quốc ta. Với sức lao động dồi dào và tài nguyên phong phú, với trí thông minh, lòng dũng cảm và tính cần cù của mình, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng lao động Việt-nam, có đầy đủ khả năng vươn lên mạnh mẽ, giữ vững độc lập, tự do, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, thực hiện một nước Việt-nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân thế giới.

Trên con đường tiến lên, nhân dân ta quyết vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để giành những thắng lợi mới ngày càng to lớn, và nhất định sẽ thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng và điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chủ tịch. 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật khongso06

Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
Số hiệukhongso06
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Tuyên bố chung nhân dịp giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Tuyên bố chung nhân dịp giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam
        Loại văn bảnĐiều ước quốc tế
        Số hiệukhongso06
        Cơ quan ban hànhBan Thường trực Quốc hội
        Người ký***
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 17
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Tuyên bố chung nhân dịp giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Tuyên bố chung nhân dịp giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam