Chỉ thị 01/2007/CT-UBND

Chỉ thị 01/2007/CT-UBND về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn V/v Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2007/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 04 tháng 01 năm 2007

 

CHỈ THỊ

V/V TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2007

Thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Quyết định số 1490/QĐ-TTg ngày 10/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2007 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007.

Để bảo đảm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2007 đúng trình tự, nguyên tắc theo Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) qui định với mục tiêu nâng cao chất lượng lực lượng thường trực, gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương: bảo đảm giao quân đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, thời gian: giao nhận quân nhanh, gọn, an toàn, đoàn kết, tiết kiệm và đạt kết quả cao.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt: các sở, ban, ngành, Đoàn thể trong tỉnh tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2007 thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2007, kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp theo qui định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật NVQS đã được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005. Kết hợp chặt chẽ giữa địa phương với đơn vị nhận quân; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể với Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, có kế hoạch chuẩn bị chu đáo; chủ động phối hợp đồng bộ, lấy cơ quan quân sự làm trung tâm hiệp đồng; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giải quyết kịp thời những vướng mắc cho cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và giáo dục ý thức trách nhiệm của công dân đối với nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, các cấp, các ngành, các đoàn thể cần quán triệt để thực hiện tốt việc “ 3 bình cử, 4 công khai”, bảo đảm công bằng, dân chủ trong quá trình tuyển chịn và gọi công dân nhập ngũ, chống các biểu hiện tiêu cực, gò ép, áp đặt.

3. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và đúng với tình hình cụ thể của từng địa phương. Tuyển chọn đủ số lượng, chất lượng theo qui định, thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về chỉ tiêu đảng viên trong thanh niên gọi nhập ngũ.

Ủy ban nhân dân và hội đồng NVQS các cấp đều phải thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo có người nhập ngũ theo qui định đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nhận quân về địa phương làm công tác tổ chức hiệp đồng, thâm nhập thực hiện “ 3 gặp, 4 biết”. Đặc biệt chú trọng những vùng khó khăn, thực hiện cùng đi, cùng tuyển chọn, tuyển người nào chắc người đó.

4. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các cấp tổ chức xét duyệt về lai lịch chính trị, đạo đức của người được gọi nhập ngũ theo qui định tại thông tư liên tịch số 76/2006/TTLT của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an.

5. Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức việc khám sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ, đảm bảo thanh niên được xét, gọi nhập ngũ đủ điều kiện về sức khỏe, có phiếu xét nghiệm của từng công dân được tuyển chọn, gọi nhập ngũ. Kinh phí để tổ chức xét nghiệm sử dụng từ nguồn ngân sách của các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt.

6. UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có trách nhiệm:

Chỉ đạo giải quyết và xử lý nghiêm minh các sai phạm trong quá trình tuyển chọn, gọi nhập ngũ như: chống trốn, bao che, lẩn tránh và các hành vi làm trái hoặc không thực hiện Luật NVQS. Kết hợp với xử lý giải quyết triệt để quân nhân đào bỏ ngũ còn tồn đọng.

Tổ chức lễ giao nhận quân theo đúng hướng dẫn số: 2280/2000/HD-QP ngày 16/8/2000 của Bộ Quốc phòng.

Tổ chức vận chuyển, giao nhận quân an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, bảo đảm đúng thời gian, địa điểm.

Thường xuyên theo dõi, phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân huấn luyện để giải quyết kịp thời những trường hợp đào bỏ ngũ và vắng mặt trái phép. Tổ chức thăm hỏi, vận động anh em chiến sĩ mới và gia đình quân nhân trong thời gian huấn luyện và thời gian phục vụ tại ngũ.

Công tác tuyển quân có vị trí to lớn góp phần xây dựng Quân đội trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới: yêu cầu UBND và Hội đồng NVQS các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt và Thủ trưởng các sở, ban, ngành trong tỉnh chấp hành nghiêm chỉ thị này: trong quá trình tổ chức thực hiện các đơn vị phải thường xuyên phản ảnh kịp thời những vướng mắc phát sinh và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh)./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2007
Ngày hiệu lực14/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/CT-UBND

Lược đồ V/v Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        V/v Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành04/01/2007
        Ngày hiệu lực14/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc V/v Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007

             Lịch sử hiệu lực V/v Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007

             • 04/01/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/01/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực