Văn bản khác 04/PC-HĐBCQG

Văn bản 04/PC-HĐBCQG năm 2015 về phân công nhiệm vụ chỉ đạo và kiểm tra, giám sát công tác bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Văn bản 04/PC-HĐBCQG phân công nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác bầu cử 2015


HỘI ĐỒNG BẦU C QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/PC-HĐBCQG

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

PHÂN CÔNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2015/QH13 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đng nhân dân các cp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quc gia;

Hội đồng bầu cử quốc gia thống nhất phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia như sau:

1. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm trước Quc hội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử trong cả nước; lãnh đạo hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đng bu cử quc gia. Chỉ đạo công tác bu cử tại thành phố Hà Nội.

2. Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia giúp Chủ tịch điu hành công việc thường xuyên của Hội đồng bầu cử quốc gia và các nội dung liên quan vcông tác nhân sự và hoạt động của Văn phòng Hội đồng bu cử quc gia. Chỉ đạo công tác bu cử tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn.

3. Bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dn công tác thi đua, khen thưởng trong quá trình triển khai công tác bầu cử. Chỉ đạo công tác bu cử tại tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình.

4. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phối hợp công tác với Chính phủ, chỉ đạo công tác nhân sự khi Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ, đại biu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương và hướng dẫn công tác bầu cử đại biu Hội đng nhân dân các cp. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu.

5. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm trong công tác nhân sự khối Mặt trận tổ quốc, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biu Quốc hội; hướng dẫn công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biu Hội đồng nhân dân và công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

6. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác nhân sự đại biểu Quốc hội; phụ trách Tiu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo công tác bầu cử tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, An Giang.

7. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo phối hp với Ủy ban thường vụ Quốc hội trong công tác kim tra, giám sát bầu cử; trực tiếp phụ trách Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Chỉ đạo công tác bầu cử tại thành phố Đà Nng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

8. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quc gia chịu trách nhiệm về hướng dẫn thực hiện luật, pháp luật bầu cử; phụ trách Tiu ban văn bản pháp luật và thông tin, tuyên truyền. Chỉ đạo công tác nhân sự khối Tư pháp và công tác bầu cử tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La.

9. Ông Tô Huy Rứa, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác đại biểu Quốc hội và đại biu Hội đồng nhân dân diện trung ương quản lý. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các thành phố Hải Phòng và các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

10. Ông Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác hướng dẫn, thm tra, xác minh, kết luận đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử đại biu Quốc hội, tư cách đại biu Quốc hội được bầu, đại biu Hội đồng nhân dân các cấp. Chđạo công tác bầu cử tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

11. Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh quốc phòng; chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử trong Quân đội và tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

12. Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình bầu cử. Chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ công an tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử trong Công an và ở các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

13. Bà Nguyễn Thị Nương, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biu, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm phi hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu; xác định cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biu Quốc hội; việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ ứng cử đại biu Quốc hội; Chỉ đạo công tác bầu cử tại tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định.

14. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quc hội, Ủy viên Hội đng bu cử quc gia, phụ trách Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo phi hợp với các cơ quan liên quan giúp Hội đồng bầu cử quốc gia phân bổ kinh phí bầu cử; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên.

15. Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm chỉ đạo phi hợp với các cơ quan, tchức hữu quan giúp Chính phủ trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Chỉ đạo công tác bu cử tại các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

16. Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang.

17. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo Đoàn Chủ tịch Ban chp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương trong việc giới thiệu ứng cử viên đại biu Quc hội và đại biu Hội đồng nhân dân là phụ nữ theo quy định của Luật bầu cử đại biu Quc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; chỉ đạo công tác vận động phụ nữ trong cả nước tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử. Chỉ đạo công tác bu cử tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre.

18. Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo các tchức công đoàn trong cả nước trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động của cuộc bu cử. Chỉ đạo công tác bu cử tại các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước.

19. Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo các tchức Hội Nông dân trong cả nước trong việc vận động nông dân tham gia các hoạt động của cuộc bu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên.

20. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và tổ chức Hội Cựu Chiến binh trong cả nước trong việc vận động các hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang.

21. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản H Chí Minh và tchức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong cả nước trong việc vận động đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động của cuộc bu cử. Chỉ đạo công tác bầu cử tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Trên đây là Bản phân công nhiệm vụ của các thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia nhằm bảo đảm cho các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt kết quả tốt.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư;
- Thành viên HĐBCQG;
- UBTVQH;
- Lưu: HC, HĐBCQG, CTĐB.
EPas:
84707

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/PC-HĐBCQG

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu04/PC-HĐBCQG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2015
Ngày hiệu lực15/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/PC-HĐBCQG

Lược đồ Văn bản 04/PC-HĐBCQG phân công nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác bầu cử 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Văn bản 04/PC-HĐBCQG phân công nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác bầu cử 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu04/PC-HĐBCQG
        Cơ quan ban hànhHội đồng bầu cử
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành15/12/2015
        Ngày hiệu lực15/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Văn bản 04/PC-HĐBCQG phân công nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác bầu cử 2015

            Lịch sử hiệu lực Văn bản 04/PC-HĐBCQG phân công nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác bầu cử 2015

            • 15/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực