Công văn 1996/BGDĐT-VP

Công văn 1996/BGDĐT-VP tổ chức tập huấn năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Văn bản 1996/BGDĐT-VP tổ chức tập huấn năm 2013 Bộ Giáo dục Đào tạo


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1996/BGDĐT-VP
V/v tổ chức tập huấn năm 2013

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ;
- Các chương trình, dự án trực thuộc Bộ;
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các học viện, viện, đại học, trường đại học, cao đẳng;
- Các trường trung cấp chuyên nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đổi mới hình thức tổ chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc tập huấn chuyên môn và hội nghị hướng dẫn thực hiện các lĩnh vực công tác (sau đây gọi chung là tập huấn), Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, các chương trình, dự án trực thuộc Bộ từ ngày 15/3/2013 triển khai tổ chức tập huấn theo hướng:

1. Tổ chức tập huấn trực tuyến qua mạng (qua Website, diễn đàn): Đơn vị chủ trì cần tải đầy đủ văn bản, tài liệu, bài giảng điện tử e-Learning, băng hình các bài giảng tập huấn lên trang tập huấn thuộc Cổng thông tin điện tử (website) Bộ Giáo dục và Đào tạo http://taphuan.moet.gov.vn; việc trao đổi thông tin, giải đáp các vướng mắc giữa báo cáo viên, đơn vị tổ chức tập huấn với cán bộ quản lý, giáo viên được thực hiện qua các diễn đàn (Forum) trên Cổng thông tin điện tử hoặc qua nhóm email.

2. Tổ chức tập huấn tập trung chỉ áp dụng đối với các cuộc tập huấn cần thao tác thực tế và nếu phải làm thực hành cho mọi thành viên tham dự, các cuộc tập huấn có cấp chứng chỉ hoặc đối tượng là đại biểu ở nước ngoài hoặc đối tượng tập huấn đặc thù.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, chương trình, dự án thuộc Bộ

a) Cục Công nghệ thông tin ban hành hướng dẫn về quy trình và cách thức tổ chức tập huấn; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để biên tập tài liệu, văn bản, bài giảng điện tử e-Learning, đĩa hình bài giảng các cuộc tập huấn và duyệt biên tập lần cuối trước khi đăng tải trên Website của Bộ; chịu trách nhiệm về các điều kiện đảm bảo an toàn thông tin, cơ sở hạ tầng mạng (máy chủ, đường truyền và phần mềm,…); xây dựng phòng thu âm, ghi hình chất lượng cao, đảm bảo hoạt động thường xuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

b) Đơn vị (Vụ, Cục, Dự án, Chương trình thuộc Bộ) được giao chủ trì tổ chức tập huấn chịu trách nhiệm về nội dung tài liệu, văn bản, bài giảng tập huấn đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; công bố trên Website lịch tổ chức các cuộc tập huấn trước 10 ngày để các địa phương, cơ sở giáo dục chủ động tham gia; cử cán bộ theo dõi thường xuyên diễn đàn và nhóm email để giải đáp các vấn đề phát sinh, vướng mắc, khó khăn của các địa phương và các cơ sở giáo dục và đào tạo.

c) Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện; báo cáo tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện của các đơn vị tại giao ban cơ quan Bộ hàng tháng.

d) Vụ Kế hoạch Tài chính đảm bảo và cân đối kinh phí hoạt động.

4. Trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo, các học viện, viện, đại học, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

a) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục đảm bảo điều kiện vật chất (máy tính, Webcam, đường truyền) phòng họp trực tuyến, tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chủ động và tích cực tham dự các cuộc tập huấn theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục vào địa chỉ để tham dự, lĩnh hội thông tin và trao đổi vướng mắc, khó khăn.

b) Giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đảm bảo cơ sở vật chất phòng họp trực tuyến (máy tính, Webcam, đường truyền) và hướng dẫn cán bộ quản lý, giảng viên tham dự các cuộc tập huấn theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quán triệt và nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
- Website Bộ;
 - Lưu: VT, TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1996/BGDĐT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1996/BGDĐT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2013
Ngày hiệu lực27/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1996/BGDĐT-VP

Lược đồ Văn bản 1996/BGDĐT-VP tổ chức tập huấn năm 2013 Bộ Giáo dục Đào tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Văn bản 1996/BGDĐT-VP tổ chức tập huấn năm 2013 Bộ Giáo dục Đào tạo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1996/BGDĐT-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýPhạm Mạnh Hùng
        Ngày ban hành27/03/2013
        Ngày hiệu lực27/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Văn bản 1996/BGDĐT-VP tổ chức tập huấn năm 2013 Bộ Giáo dục Đào tạo

             Lịch sử hiệu lực Văn bản 1996/BGDĐT-VP tổ chức tập huấn năm 2013 Bộ Giáo dục Đào tạo

             • 27/03/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/03/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực