Công văn 681/QLCL-CL2

Công văn 681/QLCL-CL2 năm 2016 thực hiện giám sát an toàn thực phẩm nông sản, thủy sản do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Văn bản 681/QLCL-CL2 giám sát an toàn thực phẩm nông sản thủy sản 2016


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 681/QLCL-CL2
V/v thực hiện giám sát ATTP nông sản, thủy sản

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chi cục Quản lý Chất lượng NLS&TS các tỉnh, thành phố: trực thuộc Trung ương;

 

Thực hiện Quyết định số 1290/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Quyết định 629/QĐ-BNN-QLCL ngày 02/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch hành động Năm cao Điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai kế hoạch giám sát ATTP nông sản của địa phương năm 2016 trên cơ sở tài liệu hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát ATTP nông sản, thủy sản kèm theo.

Đthuận lợi cho việc xử lý số liệu kết quả giám sát và xử lý kết quả sau giám sát, đề nghị các đơn vị lưu ý gửi mẫu đến các Trung tâm Cht lượng NLS&TS vùng (thuộc Cục QLCL NLS&TS) để phân tích các chỉ tiêu ATTP và tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) về kết quả thực hiện kế hoạch giám sát của địa phương gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT và Cục QLCL NLS&TS.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Phùng Hữu Hào (để biết);
- Cơ quan QLCL NLS&TS Trung bộ, Nam bộ;
- TT CL NLTS vùng (để p/h);
- Phòng CL1;TC (để t/h);
- Lưu: VT, CL 2.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Thuộc tính Công văn 681/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu681/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2016
Ngày hiệu lực08/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Văn bản 681/QLCL-CL2 giám sát an toàn thực phẩm nông sản thủy sản 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Văn bản 681/QLCL-CL2 giám sát an toàn thực phẩm nông sản thủy sản 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu681/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành08/04/2016
        Ngày hiệu lực08/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Văn bản 681/QLCL-CL2 giám sát an toàn thực phẩm nông sản thủy sản 2016

           Lịch sử hiệu lực Văn bản 681/QLCL-CL2 giám sát an toàn thực phẩm nông sản thủy sản 2016

           • 08/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực