Nghị quyết 01/2007/QH12

Resolution No. 01/2007/QH12 of July 31, 2007, on the organizational structure and the number of deputy prime ministers of the Government in the XIIth tenure.

Nội dung toàn văn Resolution No. 01/2007/QH12 of July 31, 2007, on the organizational structure and the number of deputy prime ministers of the Government in the XIIth tenure.


THE NATIONAL ASSEMBLY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence Freedom Happiness

 

No. 01/2007/QH12

Hanoi, July 31, 2007

 

RESOLUTION

ON THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND THE NUMBER OF DEPUTY PRIME MINISTERS OF THE GOVERNMENT IN THE XIITH TENURE

THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to Articles 84 and 114 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/NQ-QH10 bổ sung điều của Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992">51/2001/QH10 of December 25, 2001, of the Xth National Assembly, the 10th session;
Pursuant to Article 2 of the Law on Organization of the National Assembly;
Pursuant to Article 2 of the Law on Organization of the Government;
Pursuant to Article 29 of the Rules of National Assembly Sessions;
Pursuant to the Prime Ministers Report No. 19/TTr-TTg of July 26, 2007, proposing the National Assembly to decide on the Governments organizational structure,

RESOLVES:

A. THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE GOVERNMENT:

I. MINISTRIES:

1. The Ministry of Defense.

2. The Ministry of Public Security.

3. The Ministry of Foreign Affairs.

4. The Ministry of Home Affairs.

5. The Ministry of Justice,

6. The Ministry of Planning and Investment,

7. The Ministry of Finance,

8. The Ministry of Industry and Trade,

9. The Ministry of Agriculture and Rural Development,

10. The Ministry of Transport,

11. The Ministry of Construction,

12. The Ministry of Natural Resources and Environment,

13. The Ministry of Information and Communication.

14. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs,

15. The Ministry of Culture, Sports and Tourism,

16. The Ministry of Science and Technology,

17. The Ministry of Education and Training,

18. The Ministry of Health,

II. MINISTERIAL-LEVEL AGENCIES:

19. The Nationalities Committee,

20. The State Bank of Vietnam,

21. The Government Inspectorate,

22. The Government Office.

III. Because of the changes in their organization and structure under this Resolution, the functions, tasks and powers of several ministries and ministerial-level agencies already defined in current laws and ordinances are now transferred to relevant ministries and ministerial-level agencies on the date of their reorganization. To assign the Government to submit to the National Assembly and the National Assembly Standing Committee amendments and supplements to laws and ordinances concerning the functions, tasks and powers of ministries and ministerial-level agencies according to this Resolution.

IV. The Government shall specify the functions, tasks, powers and organizational structures of ministries and ministerial-level agencies.

B. THE NUMBER OF DEPUTY PRIME MINISTERS:

The Government has five deputy prime ministers.

This Resolution was adopted on July 31, 2007, by the XIIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its first session.

 

CHAIRMAN OF THE NATIONAL ASSEMBLY
Nguyen Phu Trong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/QH12

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 01/2007/QH12
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/07/2007
Ngày hiệu lực 28/08/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/QH12

Lược đồ Resolution No. 01/2007/QH12 of July 31, 2007, on the organizational structure and the number of deputy prime ministers of the Government in the XIIth tenure.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Resolution No. 01/2007/QH12 of July 31, 2007, on the organizational structure and the number of deputy prime ministers of the Government in the XIIth tenure.
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 01/2007/QH12
Cơ quan ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành 31/07/2007
Ngày hiệu lực 28/08/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Resolution No. 01/2007/QH12 of July 31, 2007, on the organizational structure and the number of deputy prime ministers of the Government in the XIIth tenure.

Lịch sử hiệu lực Resolution No. 01/2007/QH12 of July 31, 2007, on the organizational structure and the number of deputy prime ministers of the Government in the XIIth tenure.

  • 31/07/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/08/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực