Nghị quyết 01/2007/QH12

Nghị quyết số 01/2007/QH12 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII do Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 01/2007/QH12 cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII


QUỐC HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2007/QH12

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007 

  

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ VÀ SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ KHÓA XII

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Căn cứ Điều 84 và Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Điều 2 Luật tổ chức Quốc hội;
Căn cứ Điều 2 Luật tổ chức Chính phủ;
Căn cứ Điều 29 Nội quy kỳ họp Quốc hội;
Căn cứ Tờ trình số 19/TTr-TTg ngày 26/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHÍNH PHỦ

I. CÁC BỘ

1. Bộ quốc phòng,

2. Bộ Công An,

3. Bộ Ngoại Giao,

4. Bộ Nội vụ,

5. Bộ Tư pháp,

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

7. Bộ Tài chính,

8. Bộ Công thương,

9. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

10. Bộ Giao thông vận tải,

11. Bộ Xây dựng,

12. Bộ Tài nguyên và Môi trường,

13. Bộ Thông tin và Truyền thông,

14. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

15. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16. Bộ Khoa học và Công nghệ,

17. Bộ Giáo dục và Đào tạo,

18. Bộ Y tế.

II. CÁC CƠ QUAN NGANG BỘ

19. Ủy ban Dân tộc,

20. Ngân hàng nhà nước Việt ,

21. Thanh tra Chính phủ,

22. Văn phòng Chính phủ.

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA MỘT SỐ BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH HIỆN HÀNH, NHƯNG NAY CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ CƠ CẤU, TỔ CHỨC THEO NGHỊ QUYẾT NÀY, THÌ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO CHO CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ TƯƠNG ỨNG KỂ TỪ NGÀY CÁC CƠ QUAN NÀY ĐƯỢC SẮP XẾP LẠI. GIAO CHO CHÍNH PHỦ TRÌNH QUỐC HỘI VÀ ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC LUẬT VÀ PHÁP LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ THEO NGHỊ QUYẾT NÀY.

IV. CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ.

B. SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chính phủ có 05 Phó Thủ tướng.

 

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2007./.

 

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Phú Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/2007/QH12

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu01/2007/QH12
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2007
Ngày hiệu lực28/08/2007
Ngày công báo13/08/2007
Số công báoTừ số 556 đến số 557
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/2007/QH12

Lược đồ Nghị quyết 01/2007/QH12 cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 01/2007/QH12 cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu01/2007/QH12
       Cơ quan ban hànhQuốc hội
       Người kýNguyễn Phú Trọng
       Ngày ban hành31/07/2007
       Ngày hiệu lực28/08/2007
       Ngày công báo13/08/2007
       Số công báoTừ số 556 đến số 557
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 01/2007/QH12 cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 01/2007/QH12 cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII

           • 31/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực